Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Ab-ı Hayat Katreleri
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Hikayeleri
Mesnevî'de "İnsan"
Sesli Kitaplar
Mesnevi Sohbetleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Market
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Keşkül Dergisi
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri
Bağış ve Reklam

Bağış yapmak istediğiniz miktarı seçiniz;
 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim


Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Kitap CD Tanıtımı

Ney

Türk Müziği Ustaları

Bu albüm kaydedilmiş en eski tarihten itibaren başlayan ve XXI. yüzyılın en önemli neyzeni Niyazi Sayın’a kadar uzanan neyzenlerin tavırlarını, üsluplarını ve yorumlarını dinleyiciye aktaran ney taksimlerinden oluşuyor.
Sunuş / Aziz Şenol Filiz
       Ses kayıtlarını bulabildiğim neyzenlerin taksimlerini günümüz dinleyicisi ile buluşturmayı amaçlayan ve geleceğe ışık tutacağına inandığım, Türk enstrüman tarihi için geç kalınmış diyebileceğimiz bu albümün hazırlanmasında yer aldığım için çok mutluyum.

       Bu albüm kaydedilmiş ve bulabildiğimiz en eski tarihten itibaren başlayan ve XXI. yüzyılın en önemli neyzeni Niyazi Sayın’a kadar uzanan neyzenlerin tavırlarını, üsluplarını ve yorumlarını dinleyiciye aktaran ney taksimlerinden oluşuyor.

       Albüm içinde yer alan neyzenlerden ikisi dışında (Selami Bertuğ, Niyazi Sayın) tümü dünya hayatına veda etmiştir.

       Albümde taş plaklarda kayıtlı taksimleri olan neyzenlerin sayısı altıdır. Yer alan diğer neyzenlerin taksimleri ise zamanın şartlarına göre yapılmış amatör ya da profesyonel bant kayıtlarından elde edilmiştir.

       Bulabildiğim en eski kayıt Hafız Saadettin Kaynak’ın bindokuzyüz başlarında taş plağa okuduğu Hüzzam Durağın Baş tarafında Neyzen Emin Dede’nin kısa bir Hüzzam taksimidir.

       Taş plaklarda kayıtlı taksimleri bulunan diğer neyzenler ise İhsan Aziz Bey, Neyzen İhsan Bey, Neyzen Tevfik, Hicabi Bey ve Burhanettin Ökte’dir.

       Burhanettin Ökte uzun yıllar radyoda ney üflemiş olmasına ve yakın bir tarih olan yetmişli yılların başlarında vefat etmesine rağmen bantlarda kayıtlı bir taksimine ulaşamadım. Günümüz denecek kadar yakın bir tarihte hayatını sürdürmüş bir neyzenin taksimi olmadan bu albümü yayınlamak istemedim. Zamanımızın en önemli Ney icracısı Niyazi Sayın hocamıza bu albüm içinde yer alan taksimleri için izin almaya gittiğimde, bana Münir Nurettin Selçuk’un taş plağa okuduğu ‘Aheste çek kürekleri’ mısraı ile başlayan gazelin başında yer alan uşşak taksimin Burhanettin Bey’e ait olduğunu söylemesi üzerine,taksimi bulup çok kısa olmasına rağmen fikir vermesi amacı ile albüme koydum.

       Yine taş plaklarda evcara taksimi olan Hicabi Bey’in hayatı hakkında ise bir bilgiye ulaşamadım.

       Neyzen Halil Dikmen’in elimizde bulunan tüm kayıtları makara bantlara Kütahyalı neyzen ve ressam Ahmet Yakupoğlu tarafından kaydedilmiştir.

       Albümde yer alan neyzenler doğum tarihlerine göre kronolojik olarak sıralanmıştır.

       Bu albümün hazırlanışı sırasında mümkün olduğunca dikkatli olmaya özen gösterdim. Ama yine de gözden kaçan hatalar için sizlerden özür diliyorum.

       Hazırlanan bu albüm, geçmişten bugüne neyzenlerimiz ve ney tavırları hakkında meraklılara ve ney öğrenenlere bir fikir verebilirse bu benim için en büyük mutluluktur.

 
Aziz Şenol Filiz
Albümdeki Kayıtlar
1- Hüzzam Taksim 0'17''
2- Saba Taksim 3'35''
3- Rast Taksim 3'39''
4- Kürdilihicazkâr Taksim 3'23''
5- Saba Taksim 3'13''
6- Ferahnak Taksim 3'13''
7- Suzinak Taksim 3'22''
8- Evcara Taksim 2'45''
9- Şevkefza Taksim 5'50''
10- Segah Taksim 1'00''
11- Rast Taksim 5'57''
12- Segah Taksim 2'20''
13- Sultaniyegâh Taksim 4'17''
14- Uşşak Taksim 0'26''
15- Uşşak Taksim 6'05''
16- Ferahfeza Taksim 1'21''
17- Suzinak Taksim 3'32''
18- Dügah Taksim 3'00''
19- Rast Taksim 4'42''
20- Saba Taksim 2'48''
21- Hicaz Taksim 3'29''
22- Saba Taksim 3'17''
23- Ferahfeza Taksim 4'58''
24- Saba Taksim 4'15''
25- Şevkefza Taksim 2'22''
26- Evcara Taksim 2'45''
27- Sultaniyegâh Taksim 15'03''
28- Ferahfeza Taksim 7'01''
29- Segah Taksim 7'21''
30- Saba Taksim 2'59''
31- Segah Taksim 1'57''
32- Nihavend Taksim 2'19''
33- Segah Taksim 3'02''
34- Ferahnak Aşiran Taksim 1'30''
35- Acemaşiran Taksim 4'53''
36- Hicaz Taksim 6'18''
Diğer Kitap CD Tanıtımları
HAYÂLİ CİHAN DEĞER - ÖZCAN ERGİYDİREN
Belh'in Güvercinleri - Emin Işık
Mesnevî’nin Sırrı - Dr. Semih Ceyhan ve Mustafa Topatan
Mevlânâ’nın Kalbine Açılan Kapı - Bilal Kemikli
Hazreti Mevlânâ: Bir Muhammedî Âşık - Ö. Tuğrul İnançer
Nisabü'l Mevlevi - İsmail Ankaravi - Terceme Tahiru'l Mevlevi
Prof. Dr. Erkan TÜRKMEN - MEVLANA MESNEVİSİ’NİN EVRENSELLİĞİ
Mesnevi Hikâyelerinden Dersler - Prof. Dr. Mehmet Demirci
Mevlevîname: - Rıza DURU
MESNEVİ - Hazırlayanlar: Hicabi Kırlangıç - Derya Örs
MESNEVÎ TERCÜME VE ŞERHLERİ - İsmail Güleç
İntiha - Name- i Sultan Veled - Doç. Dr. Hülya Küçük
Mevlânâ Ve İslâm - Dr. Safi Arpaguş,
Şerh-i Mesnevi - Terceme ve Şerh: Tahirü'l Mevlevi
Rubâîler - Şefik Can
Tasavvufa Giriş - Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç
Aşkı Meşk Etmek - Emin Işık
Yedi Meclis (Mecâlis-i Seb’a) - Çeviren: Hicabi Kırlangıç
Mevlana'ya Göre Manevi Gelişim - Osman Nuri Küçük
Sultan Veled ve Maarif'i - Yrd. Doç. Dr. Hülya Küçük
MEVLEVİLİKTE MANEVİ EĞİTİM - Dr. Safi Arpaguş
SİPEHSÂLÂR RİSALESİ - Sipehsâlâr Feridun bin Ahmed
Mevleviyâne - şiir Güldestesi - Necip Fazıl Duru
Mesnevî Üzerine Araştırmalar - Dr. İsmail Güleç
İki Mevlevi (Yaman Dede - Remzi Dede) - Muhsin İlyas Subaşı
MESNEVİ-İ ŞERİF TERCEMESİ - Âmil Çelebioğlu
Mesnevi Şerhi - M. Fatih Çıtlak
Aşk Ummanı Mevlana - Ethem Cebecioğlu
Mevlevi Âyînleri - Hafız Ahmet Çalışır
1001 Beyit - Hüseyin Top
Kubbe-i Hadra'nın Gölgesinde - Prof. Dr. Emine Yeniterzi
Gönül Dünyâmızı Aydınlatanlar - Prof. Dr. Mehmet Demirci
Mevlana Övgüleri ve Mevlevilik Unsurları - Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
Mesnevi Terapi - Nevzat Tarhan
Şems-i Tebrizi'nin Öğretileri - Erkan Türkmen
Mevlevî Şâirler -Semahâne-i Edeb, - Ali Ünver
Mesnevî Tercemesi - Prof. Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU
İnsanlığın Piri Hz Mevlana -İrfan Güneşi Hz Şems - Mustafa Özdamar
MEVLÂNÂ'DAN AŞK İNCİLERİ - Erkam Yayınları
Hz. Muhammed' (s.a.v.)den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Mustafa Kutlu'da Mevlâna ve Sema
Mehmet Demirci
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak

Click here to join semazen
Semazen Yahoo Groubs

Asitâne Mevlevi Kültür Dergisi

Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.2504 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya