Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Seyyid Burhaneddin
Bahâeddin Veled
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Sesli Kitaplar
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Keşkül Dergisi
Linkler
KONYA
Evrad-ı Şerif
Dinletiler
Bağış 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim


Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Kitap CD Tanıtımı

Ney

Türk Müziği Ustaları

Bu albüm kaydedilmiş en eski tarihten itibaren başlayan ve XXI. yüzyılın en önemli neyzeni Niyazi Sayın’a kadar uzanan neyzenlerin tavırlarını, üsluplarını ve yorumlarını dinleyiciye aktaran ney taksimlerinden oluşuyor.
Sunuş / Aziz Şenol Filiz
       Ses kayıtlarını bulabildiğim neyzenlerin taksimlerini günümüz dinleyicisi ile buluşturmayı amaçlayan ve geleceğe ışık tutacağına inandığım, Türk enstrüman tarihi için geç kalınmış diyebileceğimiz bu albümün hazırlanmasında yer aldığım için çok mutluyum.

       Bu albüm kaydedilmiş ve bulabildiğimiz en eski tarihten itibaren başlayan ve XXI. yüzyılın en önemli neyzeni Niyazi Sayın’a kadar uzanan neyzenlerin tavırlarını, üsluplarını ve yorumlarını dinleyiciye aktaran ney taksimlerinden oluşuyor.

       Albüm içinde yer alan neyzenlerden ikisi dışında (Selami Bertuğ, Niyazi Sayın) tümü dünya hayatına veda etmiştir.

       Albümde taş plaklarda kayıtlı taksimleri olan neyzenlerin sayısı altıdır. Yer alan diğer neyzenlerin taksimleri ise zamanın şartlarına göre yapılmış amatör ya da profesyonel bant kayıtlarından elde edilmiştir.

       Bulabildiğim en eski kayıt Hafız Saadettin Kaynak’ın bindokuzyüz başlarında taş plağa okuduğu Hüzzam Durağın Baş tarafında Neyzen Emin Dede’nin kısa bir Hüzzam taksimidir.

       Taş plaklarda kayıtlı taksimleri bulunan diğer neyzenler ise İhsan Aziz Bey, Neyzen İhsan Bey, Neyzen Tevfik, Hicabi Bey ve Burhanettin Ökte’dir.

       Burhanettin Ökte uzun yıllar radyoda ney üflemiş olmasına ve yakın bir tarih olan yetmişli yılların başlarında vefat etmesine rağmen bantlarda kayıtlı bir taksimine ulaşamadım. Günümüz denecek kadar yakın bir tarihte hayatını sürdürmüş bir neyzenin taksimi olmadan bu albümü yayınlamak istemedim. Zamanımızın en önemli Ney icracısı Niyazi Sayın hocamıza bu albüm içinde yer alan taksimleri için izin almaya gittiğimde, bana Münir Nurettin Selçuk’un taş plağa okuduğu ‘Aheste çek kürekleri’ mısraı ile başlayan gazelin başında yer alan uşşak taksimin Burhanettin Bey’e ait olduğunu söylemesi üzerine,taksimi bulup çok kısa olmasına rağmen fikir vermesi amacı ile albüme koydum.

       Yine taş plaklarda evcara taksimi olan Hicabi Bey’in hayatı hakkında ise bir bilgiye ulaşamadım.

       Neyzen Halil Dikmen’in elimizde bulunan tüm kayıtları makara bantlara Kütahyalı neyzen ve ressam Ahmet Yakupoğlu tarafından kaydedilmiştir.

       Albümde yer alan neyzenler doğum tarihlerine göre kronolojik olarak sıralanmıştır.

       Bu albümün hazırlanışı sırasında mümkün olduğunca dikkatli olmaya özen gösterdim. Ama yine de gözden kaçan hatalar için sizlerden özür diliyorum.

       Hazırlanan bu albüm, geçmişten bugüne neyzenlerimiz ve ney tavırları hakkında meraklılara ve ney öğrenenlere bir fikir verebilirse bu benim için en büyük mutluluktur.

 
Aziz Şenol Filiz
Albümdeki Kayıtlar
1- Hüzzam Taksim 0'17''
2- Saba Taksim 3'35''
3- Rast Taksim 3'39''
4- Kürdilihicazkâr Taksim 3'23''
5- Saba Taksim 3'13''
6- Ferahnak Taksim 3'13''
7- Suzinak Taksim 3'22''
8- Evcara Taksim 2'45''
9- Şevkefza Taksim 5'50''
10- Segah Taksim 1'00''
11- Rast Taksim 5'57''
12- Segah Taksim 2'20''
13- Sultaniyegâh Taksim 4'17''
14- Uşşak Taksim 0'26''
15- Uşşak Taksim 6'05''
16- Ferahfeza Taksim 1'21''
17- Suzinak Taksim 3'32''
18- Dügah Taksim 3'00''
19- Rast Taksim 4'42''
20- Saba Taksim 2'48''
21- Hicaz Taksim 3'29''
22- Saba Taksim 3'17''
23- Ferahfeza Taksim 4'58''
24- Saba Taksim 4'15''
25- Şevkefza Taksim 2'22''
26- Evcara Taksim 2'45''
27- Sultaniyegâh Taksim 15'03''
28- Ferahfeza Taksim 7'01''
29- Segah Taksim 7'21''
30- Saba Taksim 2'59''
31- Segah Taksim 1'57''
32- Nihavend Taksim 2'19''
33- Segah Taksim 3'02''
34- Ferahnak Aşiran Taksim 1'30''
35- Acemaşiran Taksim 4'53''
36- Hicaz Taksim 6'18''
Diğer Kitap CD Tanıtımları
Tasavvufa Giriş - Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç
MEVLEVİLİKTE MANEVİ EĞİTİM - Dr. Safi Arpaguş
Bati Düsüncesi ve Mevlana - Prof. Dr. İsmail Yakıt
SİPEHSÂLÂR RİSALESİ - Sipehsâlâr Feridun bin Ahmed
Kubbe-i Hadra'nın Gölgesinde - Prof. Dr. Emine Yeniterzi
Mevleviyâne - şiir Güldestesi - Necip Fazıl Duru
1001 Beyit - Hüseyin Top
Aşkı Meşk Etmek - Emin Işık
Rubâîler - Şefik Can
Sultan Veled ve Maarif'i - Yrd. Doç. Dr. Hülya Küçük
Mevlânâ’nın Kalbine Açılan Kapı - Bilal Kemikli
Mevlevîname: - Rıza DURU
Gönül Dünyâmızı Aydınlatanlar - Prof. Dr. Mehmet Demirci
Şems-i Tebrizi'nin Öğretileri - Erkan Türkmen
Divan-ı Şems - Mevlana Celaleddin-i Rumi - Mithat Baharî Beytur
Sultan Veled'in Rubaileri - Prof. Dr. Veyis Değirmençay
İnsanlığın Piri Hz Mevlana -İrfan Güneşi Hz Şems - Mustafa Özdamar
Mesnevî Üzerine Araştırmalar - Dr. İsmail Güleç
Mesnevi'de Kur'an Yorumları - Hikmet Akdemir
MİNHÂCU’L-FUKARA - Doç. Dr. Safi Arpaguş
MEVLÂNA VE MEVLEVİLİK KÜLTÜRÜ - Prof. Dr. Mehmet Demirci
Bir Muhammedi Aşık: Hz. Mevlâna - Ö. Tuğrul İnançer
FENA Mevlana’da Özgürlük - EKREM ÖZDEMİR
HAYÂLİ CİHAN DEĞER - ÖZCAN ERGİYDİREN
Belh'in Güvercinleri - Emin Işık
Mesnevî’nin Sırrı - Dr. Semih Ceyhan ve Mustafa Topatan
Hazreti Mevlânâ: Bir Muhammedî Âşık - Ö. Tuğrul İnançer
Nisabü'l Mevlevi - İsmail Ankaravi - Terceme Tahiru'l Mevlevi
Prof. Dr. Erkan TÜRKMEN - MEVLANA MESNEVİSİ’NİN EVRENSELLİĞİ
Mesnevi Hikâyelerinden Dersler - Prof. Dr. Mehmet Demirci
MESNEVİ - Hazırlayanlar: Hicabi Kırlangıç - Derya Örs
MESNEVÎ TERCÜME VE ŞERHLERİ - İsmail Güleç
İntiha - Name- i Sultan Veled - Doç. Dr. Hülya Küçük
Mevlânâ Ve İslâm - Dr. Safi Arpaguş,
Şerh-i Mesnevi - Terceme ve Şerh: Tahirü'l Mevlevi
Yedi Meclis (Mecâlis-i Seb’a) - Çeviren: Hicabi Kırlangıç
Mevlana'ya Göre Manevi Gelişim - Osman Nuri Küçük
İki Mevlevi (Yaman Dede - Remzi Dede) - Muhsin İlyas Subaşı
MESNEVİ-İ ŞERİF TERCEMESİ - Âmil Çelebioğlu
DUDAKLARIN NEDEN SUSUZ
M. Faik Özdengül
Gürcü Hâtun
Misafir Yazar
Şol yel esip geçmiş gibi
İsmail Güleç
Sofra sırları
Mahmut Erol Kılıç
Vefa’ya selâm
Cuma Mektupları
Mevlâna’yı Anlayabilmek
Muhsin İlyas Subaşı
Mevlânâ Anlayışları
Editör'ün Seçimi
Mevlevî
Mehmet Demirci
MEVLÂNA, İSLÂM VE DÜNYA BARIŞI
Nuri Şimşekler
DÜNYA MEVLÂNA'YA MUHTAÇ
Yakup Şafak
MESNEVÎ’DE BEN ve SEN
Adnan K.İsmailoğlu
SEMA ADABI
Ö. Tugrul İnançer
Hz. Mevlânâ’dan Nasîhatler
A.Selâhaddin Çelebi
HZ. MEVLÂNÂ’YI ANLAMAK
H. Nur Artıran
Mesnevi Dersleri Aramak
M. Sait Karaçorlu
Semâ
Cemalnur Sargut
Semazenler
Emin Işık
Sahte Şeyhler
Editör'den
MEVLÂNA’DA AŞK ESTETİĞİ
İsmail Yakıt
Mevlâna'yı Anlamayanlar
Tarihten Bir Yaprak
MEVLEVÎLERDE MANEVÎ EĞİTİM
Sezai Küçük

Asitâne Mevlevi Kültür Dergisi

Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0293 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya