Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Seyyid Burhaneddin
Bahâeddin Veled
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Sesli Kitaplar
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Keşkül Dergisi
Linkler
KONYA
Evrad-ı Şerif
Dinletiler 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim


Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Güncel Haberler

Eşrefoğlu Rumi Hazretleri Anıldı

Eşrefoğlu Rumi Hazretlerinin 547. Vuslat Yıl Dönümü Vesilesi ile bir anma toplantısı düzenlendi.

03 Mayıs 2016

Eşrefoğlu Rumi Hazretlerinin 547. Vuslat Yıl Dönümü Vesilesi ile İznik Belediyesi, İznik Kaymakamlığı ve İznik Müftülüğü tarafından bir anma toplantısı düzenlendi.

“Cefâsız kimse ermedi vefâya
Gül olmaz bellidir hâr olmayınca
Visâl-i şerbetine kimse kanmaz
Yürek dert ile yanar olmayınca”

Eşrefoğlu Rûmî, Türk-İslam dünyasının mutasavvıf şâirlerindendir. Eşrefiyye Tarikatını kuran Eşrefoğlu, zâhiri ve bâtınî ilimleri öğrendikten sonra intisap ettiği Emir Sultan tarafından, Hacı Bayram-ı Veli’ye gönderilir. On bir sene burada riyazat ve nefis mücadelesi yaptıktan sonra, ondan icazet alır ve İznik’e halife olarak geri döner. Bir süre sonra da Hacı Bayram-ı Velî’nin emri ile Abdülkadir-i Geylani’nin evlâdından Şeyh Hüseyin el-Hamavî’ye intisap eder. Şeyh Hüseyin, onu halife ilan ederek, Kadiriyye Tarikatı’nın Anadolu’da kurulmasına yaşatılmasına memur eder.

Eşrefoğlu Rûmî, İznik’e döndükten sonra, burada Kadirîliğin bir kolu olan Eşrefiyye Tarikatı’nı kurar ve halkı irşada başlar. Tarikatı kısa zamanda her tarafa yayılır. Özellikle Bursa ve İznik’te etkili olur.

İşte bu güzel Sultan’ın 547’nci vuslat yıldönümü sebebi ile geçtiğimiz günlerde İznik’te türbe-i şerifinin bulunduğu mekânda, İznik Belediyesi tarafından “Eşrefoğlu Rûmî’yi Anmak ve Anlamak” Programı gerçekleştirildi.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, İznik İlçe Müftüsü Veli Vehbi Bardakçı, Eşrefoğlu Rûmî Hazretlerinin torunlarından Safiyüddin Erhan, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Profesörü Mustafa Kara, Şefik Can Uluslar arası Mevlânâ Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı H. Nur Artıran konuşmacılar arasında idi.

“Kültürsüz din olmaz, din olmadan kültür olmaz.” Sözü ile konuşmasına başlayan Safiyüddin Erhan, bir kültürü ve bir medeniyeti temâşâ etmenin en güzel yolu olan mimari üzerinde durdu. Mekânlar üzerinde Evliyâların bıraktığı tesirin çok büyük olduğunu ve Kâdiriyye Tarikatı’nı kurmak niyetiyle Eşrefoğlu Rûmî’nin İznik’e gelmesi ile hem mânevi hem maddi hem de mimari yönden İznik’in gelişimini anlattı. 

“İznik’te dolaşırken eski tarihi bir kasabada olduğumu hissedemiyorum. Birikmiş kültürümüzden zevk almıyoruz. Zevk alan kimseler varsa onlara itibar etmiyoruz. İçinde bulunduğumuz külliye keşke aslı ile kalsaydı.” Diyerek evvela modern dünyada bozulan belki de görmezlikten gelinen kadim bir medeniyetin kültürüne, estetik anlayışına dikkat çekerken, konuşmasının ilerleyen kısımlarında, Eşrefzâde Abdullah Rûmî’nin İznik’e geldiğinde inşa ettiği dergâhın muhtevasını anlattı.

“İçerisinde bulunduğumuz hânegâh, Tarikat-ı Kadiriyye’nin Eşrefiyye şubesinin geleneğini sürdürmek için İznik’te inşa edilmiş bir dergâh… Eşrefzâde Hazretleri, Kadiriyye Tarikatının Eşrefiyye şubesini kurmak için İznik’e geliyor. Bu hânegâh tesis edileceği zaman Fatih devri mimarisi ile yapıldığını merhum Ekrem Hakkı Ayverdi aktarıyor. O günlerin mimarisinden geriye bir şey kalamamış. Bağdat Seferinde Sultan 4. Murat Han buradan geçerken konaklıyor, Eşrefzâde ailesinden Sırrı Ali Sultan’ın sohbetinden memnun kalarak Dergâh’ı ihya ediyor ve Yunan işgaline kadar bu Dergâh tesis edildiği şekilde kalıyor. Günümüzde ise o eski Mimarisinden eser yok.”
H.Nur Artıran Hanımefendi ise konuşmasında, Eşrefoğlu Rûmî gibi Anadoluyu mayalayan daha nice Evliyâ’nın, insanlık için önemine değinerek onların yeryüzü için güneşten dahî kıymetli olduğunu anlattı.

“Eşrefoğlu Rûmî Hazretleri gibi ulu sultanlar, gökyüzünün hakikat güneşleridir. Onlar, öyle güneşlerdir ki yeryüzünü aydınlatan şu güneş, Hazret-i Mevlânâ’nın buyurduğu şekliyle böylesine ulu sultanların huzurunda küçücük bir el gibi el pençe divan durur. Gökyüzündeki güneş, yeryüzündeki ulu sultanlardan ışığını alır da yeryüzünü aydınlatır. Onlar öylesine âli hakikat güneşidir ki bizler onların huzurunda bir zerre gibiyiz.

Hazret-i Mevlânâ der ki; “Ulu sultanların, ulu Hakk âşıklarının yüceliklerini anlamaya bu akıl yetmez, onların büyüklüklerini akıl kavrayamaz aciz kalır.” Ama âcizcesine de gafilcesine de olsa o ulu sultanları anmak, anlamak lazım; onlara doğru koşmak lazım, koşamazsak sürünmek lazım. Hâsılı onların yolunda olmak lazım…” diyerek yolda olmaya dikkat çekerken konuşmasını dikkate şâyan bir kıssa ile sonlandırdı.

“Şefik Can Dedemizden dinlediğim bir kıssayı arz etmek istiyorum. Şefik Can Dedemizin peder-i âlileri Müftü Tevfik Efendi, devrinde büyük bir Sûfinin türbedârlığını yapıyor, orada hizmet ediyor. Türk kültüründe hanımlar gittiği türbelerin üzerine tülbent koyarlar, Müftü Tevfik Efendi de türbedâr olduğu için birikmiş olan tülbentlerden bir kısmını alıyor ve üç çocuklu dul bir hanıma veriyor. Akşam evine gidiyor sabah ise uyandığında Müftü Tevfik Efendi elini açamıyor. Tefekkür ediyor, türbe-i şerifin üzerindeki tülbentleri hatırlıyor. O gece mânâsında türbedarlığını yaptığı Sûfi’yi görüyor ve Sûfi ona diyor ki; “Sen benim üzerimdeki tülbentleri aldın, bir şey demiyorum; ama o insanlar mânevi büyüklerinin kıymetini bilmiyor bir kere bile beni ziyarete gelmediler, git tülbentleri onlardan al.” Müftü Tevfik Efendi ertesi sabah gidiyor, tülbentleri verdiği kişiden geri alıyor; yerine de bir deste tülbent bırakıyor. Eli de böylelikle açılıyor.

Yani demek istiyorum ki böyle ulu sultanların, aradan ne kadar yıl geçerse geçsin tasarrufları yerindedir. Ve Şeyh Galip der ki;

“Gelenler hân-ı kâh-ı evliyâya dâvetlidir hepsi Gâlip safâya
 Sûrette kalma aldanırsın, komazlar yoksa gelmezler mi sanırsın.”

 

 

Bu Yazı 2220 defa okundu.
Diğer Güncel Haberler
Sohbet 14.10.2018
Kurban, Allah'a Yakınlıktır... 21.08.2018
Leyle-i Kadir Mübarek Olsun 10.06.2018
Her Cumartesi Sema'da buluşalım... 14.05.2018
Mevlâna’nın Yolundan: Mevlâ’ya Göçen 03.05.2018
22. Yılında Çelebi anılacak. 11.04.2018
Hz. Mevlâna-Şems Dostluğu 05.04.2018
Sohbet 01.04.2018
Kadın ve Tasavvuf Sempozyumu 08.02.2018
Mehmed Said Hemdem Çelebi 08.02.2018
’Aşk Kalbe Düşünce 07.02.2018
Ulu Arif Çelebi 25.01.2018
Mesnevi Sohbeti 25.01.2018
Her Cumartesi Sema'da buluşalım... 25.01.2018
Şefik Can Dede yâd edildi. 23.01.2018
744. Vuslat Ses Kayıtları 31.12.2017
Şefik Can Dede anılacak... 31.12.2017
Vakt-i Şerif Hayrola... 17.12.2017
Ankara Mevlevihanesi 16.12.2017
İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi 16.12.2017
Hz. Mevlana'nın 744. Vuslat Yıl Dönümü 08.12.2017
Selçuk Üniversitesi 744. Vuslat'a Hazır 06.12.2017
Yazıklar Olsun... 04.12.2017
DOST İslam'a Hizmet Ödülleri 04.12.2017
744. Vuslat Tanıtım Toplantısı 02.12.2017
744. Vuslat'da Nikriz Mevlevî Ayin-i Şerifi 30.11.2017
Dervişin Safa Defteri 30.11.2017
Doğudan Batıya 30.11.2017
Sergiye Davet 25.11.2017
744. Vuslat Yıldönümü 16.11.2017
Mesnevîhan Sıdkî Dede 10.11.2017
Mevlevihane Sohbetleri yapıldı. 09.11.2017
Mevlevîhâne Sohbetleri 05.11.2017
Hacımuliç Efendi 05.11.2017
Mesnevîhân Sıdkı Dede 01.11.2017
Hz. Mevlâna'nın Duaları "Niyaz" 30.10.2017
Konferansa Davet 15.06.2017
Hayırlı berâtlarımız ola 10.05.2017
21. Yılında Çelebi anılacak. 17.04.2017
KAPILAR
M. Faik Özdengül
Ölümsüzlük ağacı nedir?
İsmail Güleç
Mücâhidîn-i Mevleviyye Alayı
Yakup Şafak
MEVLANA'NIN ADALET FELSEFESİ
Misafir Yazar
Tasavvuf Hakkında...
Mahmut Erol Kılıç
Tasavvuf Vaktidir
Cuma Mektupları
SEYYİD-İ SIRDAN
Muhsin İlyas Subaşı
Tarikatın Ne Olduğunu Biliyor Muyuz?
Editör'ün Seçimi
Mevlevî
Mehmet Demirci
MEVLÂNÂ’NIN MESNEVİDEKİ AMACI
Nuri Şimşekler
MESNEVÎ'DE OLGUN İNSAN
Adnan K.İsmailoğlu
Hz. Mevlânâ’dan Nasîhatler
A.Selâhaddin Çelebi
SEMA ADABI
Ö. Tugrul İnançer
SABIRDAKİ ESRARLI GÜZELLİK
H. Nur Artıran
Mesnevi Dersleri Aramak
M. Sait Karaçorlu
Er-Rahman Er Rahim
Cemalnur Sargut
Din Yolu Hikmet Yoludur
Emin Işık
Semâ'daki Sırlar
Sezai Küçük
HZ. PEYGAMBER’İN DAVRANIŞLARI
İsmail Yakıt
Mevlevî Hatıraları
Tarihten Bir Yaprak

Asitâne Mevlevi Kültür Dergisi

Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0249 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya