Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Seyyid Burhaneddin
Bahâeddin Veled
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Sesli Kitaplar
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Keşkül Dergisi
Linkler
KONYA
Evrad-ı Şerif
Dinletiler 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim


Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Güncel Haberler

Türk Müziği Konseri

"Hacı Sâdullah Ağa ve Tanbûrî İzak’ın Şedaraban Faslı ve Tasavvuf Müziği" konseri yapıldı.

08 Mayıs 2009

Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun Mayıs Ayı Türk Müziği konserinde  "Hacı Sâdullah Ağa ve Tanbûrî İzak’ın Şedaraban Faslı & Tasavvuf Müziği" icra edildi.

 

Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu’nda düzenlenen ve Hz. Mevlana Torunlarından Esin Çelebi Bayru'nunda katıldığı konserin ses kaydı en kısa zamanda Mutriban sitemize yüklenecektir.

 

 

 

 

Resimler: Ramazan Bahar

 

T.C.

 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

 KONYA TÜRK TASAVVUF MÜZİĞİ TOPLULUĞU

 

TÜRK MÜZİĞİ KONSERİ

 

Hacı Sâdullah Ağa ve Tanbûrî İzak’ın

 

Şedaraban Faslı & Tasavvuf Müziği

 

Tarih: 08 Mayıs 2009 Cuma

Yer: Mevlana Kültür Merkezi

Saat: 21.00

 

  BİRİNCİ BÖLÜM

      1.Şedaraban Peşrev     

         Gazi Giray Han

 

      2.Şedaraban Beste

         Beste: Hacı Sâdullah Ağa

         Güfte: Dâniş

 

         Ne dem ki sînesi ol gül-ruhun küşâde olur

         Gönülde şevk u muhabbet deha ziyâde olur

         O mâh-rûye dedim mihre gösterip dâniş

         Murâdım üzre güzel işte bu edâda olur

 

      3.Şedaraban Beste

         Beste: Tanbûrî İzak

         Güfte: Bâkî

 

        Ey safâ-yı ârızından çeşme-i hurşîd-i âb

        Şu’le-i şem’-i cemâlin nûru imiş âfitâb

        Sanma şebnemdir düşen mihr-i ruhundan subh u dem

        Kubbe-i gerdûn çıkardı tâb-ı âhımdan gülâb

 

     4.Şedaraban Ağır Semâî

        Beste: Hacı Sâdullah Ağa

 

       Ne der murâdı dil-i kûy-i yâri biz biliriz

       Senin felek dediğin yâdigârı biz biliriz

       Hep böyle dilde olur tîr-i nâz mürde-i hûn

       Visâl için dolanır rûzigârı biz biliriz

 

     5.Şedaraban Yürük Semâî

        Beste: Tanbûrî İzak

 

       Pîr olmada gerçi gönül ammâ civân ister

       Nevreste-nihâl tıflı beğim nevcivân ister

       Dembedem gün aşk-ı denîn olmada efzûn

       Câme-hâba azm eylemeyi ol nihân ister 

 

  

 6. Şedaraban Saz Semâîsi

        Gâzi Giray Han

 

 

İKİNCİ BÖLÜM  (Tasavvuf Müziği Konseri)

 

1. Neveser İlâhi

    Beste: Selâhaddin Demirtaş

    Güfte: Sezâî

 

    Ey âşık-ı dildâde gel nûş edelim bâde

    Bir bâde gerek ammâ kim içile me’vâde

    İşit bu Sezâî’den ne buldu fenâîden

    Dost vechini gösterdi mir’ât-ı mücellâde

 

3.Nihâvend İlâhi

   Güfte: Şeyh Zekâî Efendi

 

   Ey sipihr-i gaddâr

   Vey tâli’-i sitemkâr

   Rahmetmedin bu zâre

   Her dem kıldın âzâr

 

4.Nihâvend İlâhi

   Beste: Zeki Altın

   Güfte: Muzaffer Özak

 

   Bu gece yâri gördüm

   Şükür elhamdülillâh

   Ayağına yüz sürdüm

   Şükür elhamdülillâh

 

5.Nihâvend İlâhi

   Beste: Nizamoğlu Seyyid Seyfullah

   Güfte: Yeniköylü Hâdi Bey

 

   Bu aşk bir bahr-i ummândır

   Buna hadd ü kenâr olmaz

   Delîlim sırr-ı Kur’ândır

   Bunu bilende âr olmaz

 

8.Nihâvend Nefes

  

   Haktır allahım

   Muhammed mâhım

   Alidir şâhım

   Allah eyvallah

 

 

     7.Hüseynî İlâhi

        Güfte: Şeyh Nigârî

 

       Nice ağlamayım etmeyim feryâd

       Giriftârem aşkın bînevâsıyem

       Leylînindir mecnûn şîrînin ferhâd

       Ben de şeh nigârın mübtelâsıyem

 

    8.Hüseynî İlâhi

       Güfte: İbrâhim Hakkı Erzurûmî

 

       Cân ü dilde hâne kıldın âkıbet

       Sen beni mestâne kıldın âkıet

       Şol aşkın zincirin tahrîk eyleyip

       Sen beni dîvâne kıldın âkıbet  

 

    9.Hüseynî İlâhi

 

      Ey cümle halkın maksûdu

      Al gönlümü senden yana

      Ey küllü şey’in mevcûdu

      Al gönlümü senden yana

 

    10.Hüseynî İlâhi

         Güfte: Yunus Emre

 

      İsm-i sübhân virdin mi var

      Bahçelerde yurdun mu var

      Bencileyin derdin mi var

      Garib garib ötme bülbül

 

    11. Segâh İlahi

         Beste: Âmir Ateş

         Güfte: Yunus Emre

 

      Cânım kurbân olsun senin yoluna

      Adı güzel kendi güzel Muhammed

      Mü’min olanların çoktur cefâsı

      Âhirette olur zevk u safâsı

 

 

    12. Segâh İlahi

      Ben bu aşka düş oldum

      Yandım yandım külhân oldum hû

      Zincir tutmaz urgan tutmaz

      Aşk ateşi hiç candan çıkmaz

      Yanar yüreğim dumanın tütmez hû

 

   13. Segâh Nefes

         Güfte: Mir’âtî

 

        Âmennâ söyledik hem ikrâr ettik

        Erenler bezmine lâşekçecine

        Bâğ-ı ma’rifette yetişip yettik

        Bûy aldık her gülden çiçekçesine

 

   14.Segâh İlahi

        Güfte: Yunus Emre

 

       Ben yürürem yâne yâne

       Aşk boyadı beni kane

       Ne âkılem ne dîvâne

       Gel gör beni aşk neyledi

 

   15.Segâh İlahi

       Güfte: Yunus Emre

 

       Acep lûtfun seherinde

       Seher vakti zikrullâh

       Bahâr vaktinde zikrullâh

       Bilene hoş ibâdettir

       Seher vaktinde zikrullâh

       Bahar vaktinde zikrullâh

 

  16.Segâh İlahi

 

      Server-i ser bülendimiz

      Hazreti pîr efendimiz

      Şâhid-i şeh levendimiz

      Hazreti pîr efendimiz

 

 

Bu Yazı 5490 defa okundu.
Diğer Güncel Haberler
Her Cumartesi Sema'da buluşalım... 14.05.2018
Mevlâna’nın Yolundan: Mevlâ’ya Göçen 03.05.2018
22. Yılında Çelebi anılacak. 11.04.2018
Hz. Mevlâna-Şems Dostluğu 05.04.2018
Sohbet 01.04.2018
Kadın ve Tasavvuf Sempozyumu 08.02.2018
Mehmed Said Hemdem Çelebi 08.02.2018
’Aşk Kalbe Düşünce 07.02.2018
Ulu Arif Çelebi 25.01.2018
Mesnevi Sohbeti 25.01.2018
Her Cumartesi Sema'da buluşalım... 25.01.2018
Şefik Can Dede yâd edildi. 23.01.2018
744. Vuslat Ses Kayıtları 31.12.2017
Şefik Can Dede anılacak... 31.12.2017
Vakt-i Şerif Hayrola... 17.12.2017
Ankara Mevlevihanesi 16.12.2017
İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi 16.12.2017
Hz. Mevlana'nın 744. Vuslat Yıl Dönümü 08.12.2017
Selçuk Üniversitesi 744. Vuslat'a Hazır 06.12.2017
Yazıklar Olsun... 04.12.2017
DOST İslam'a Hizmet Ödülleri 04.12.2017
744. Vuslat Tanıtım Toplantısı 02.12.2017
744. Vuslat'da Nikriz Mevlevî Ayin-i Şerifi 30.11.2017
Dervişin Safa Defteri 30.11.2017
Doğudan Batıya 30.11.2017
Sergiye Davet 25.11.2017
744. Vuslat Yıldönümü 16.11.2017
Mesnevîhan Sıdkî Dede 10.11.2017
Mevlevihane Sohbetleri yapıldı. 09.11.2017
Mevlevîhâne Sohbetleri 05.11.2017
Hacımuliç Efendi 05.11.2017
Mesnevîhân Sıdkı Dede 01.11.2017
Hz. Mevlâna'nın Duaları "Niyaz" 30.10.2017
Leyle-i Kadir Mübarek Olsun 21.06.2017
Konferansa Davet 15.06.2017
Hayırlı berâtlarımız ola 10.05.2017
21. Yılında Çelebi anılacak. 17.04.2017
Leyle-i Regâib mübarek olsun... 30.03.2017
Şefik Can Dede anma proğramı 26.01.2017
SEVMEK
M. Faik Özdengül
Kaç türlü oruç vardır?
İsmail Güleç
Mevlânâ ve Nefs Eğitiminde Oruç
Misafir Yazar
Sofra sırları
Mahmut Erol Kılıç
Oruç ile benliği at, can oluver
Cuma Mektupları
Oruç Açlık mı, Arınma mıdır?
Muhsin İlyas Subaşı
HZ. MEVLÂNÂ'YA GÖRE RAMAZAN VE ORUÇ
Editör'ün Seçimi
ORUCUN İÇ ANLAMI
Mehmet Demirci
ORUÇLUNUN GÜLÜMSEMESİ
Nuri Şimşekler
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
RAMAZAN VE ORUÇ GAZELLERİ
Adnan K.İsmailoğlu
Ramazan Üzerine
Ö. Tugrul İnançer
Hz. Mevlânâ’dan Nasîhatler
A.Selâhaddin Çelebi
Mesnevî ve Maârif’e göre Oruç
H. Nur Artıran
Perhiz
M. Sait Karaçorlu
Er-Rahman Er Rahim
Cemalnur Sargut
Din Yolu Hikmet Yoludur
Emin Işık
HZ. MEVLÂNÂ’YA GÖRE ORUÇ
Editör'den
HZ. PEYGAMBER’İN DAVRANIŞLARI
İsmail Yakıt
Mevlevî Hatıraları
Tarihten Bir Yaprak
Semâ'daki Sırlar
Sezai Küçük

Asitâne Mevlevi Kültür Dergisi

Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0346 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya