Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Ab-ı Hayat Katreleri
Hizmeti Geçenler
Mesnevî'de "İnsan"
Sesli Kitaplar
Mesnevi Hikayeleri
Mesnevi Sohbetleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Keşkül Dergisi
Linkler
KONYA
Evrad-ı Şerif
Dinletiler
Ney Nağmeleri
Bağış ve Reklam

Bağış yapmak istediğiniz miktarı seçiniz;
 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim


Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Güncel Haberler

Türk Müziği Konseri

"Hacı Sâdullah Ağa ve Tanbûrî İzak’ın Şedaraban Faslı ve Tasavvuf Müziği" konseri yapıldı.

08 Mayıs 2009

Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun Mayıs Ayı Türk Müziği konserinde  "Hacı Sâdullah Ağa ve Tanbûrî İzak’ın Şedaraban Faslı & Tasavvuf Müziği" icra edildi.

 

Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu’nda düzenlenen ve Hz. Mevlana Torunlarından Esin Çelebi Bayru'nunda katıldığı konserin ses kaydı en kısa zamanda Mutriban sitemize yüklenecektir.

 

 

 

 

Resimler: Ramazan Bahar

 

T.C.

 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

 KONYA TÜRK TASAVVUF MÜZİĞİ TOPLULUĞU

 

TÜRK MÜZİĞİ KONSERİ

 

Hacı Sâdullah Ağa ve Tanbûrî İzak’ın

 

Şedaraban Faslı & Tasavvuf Müziği

 

Tarih: 08 Mayıs 2009 Cuma

Yer: Mevlana Kültür Merkezi

Saat: 21.00

 

  BİRİNCİ BÖLÜM

      1.Şedaraban Peşrev     

         Gazi Giray Han

 

      2.Şedaraban Beste

         Beste: Hacı Sâdullah Ağa

         Güfte: Dâniş

 

         Ne dem ki sînesi ol gül-ruhun küşâde olur

         Gönülde şevk u muhabbet deha ziyâde olur

         O mâh-rûye dedim mihre gösterip dâniş

         Murâdım üzre güzel işte bu edâda olur

 

      3.Şedaraban Beste

         Beste: Tanbûrî İzak

         Güfte: Bâkî

 

        Ey safâ-yı ârızından çeşme-i hurşîd-i âb

        Şu’le-i şem’-i cemâlin nûru imiş âfitâb

        Sanma şebnemdir düşen mihr-i ruhundan subh u dem

        Kubbe-i gerdûn çıkardı tâb-ı âhımdan gülâb

 

     4.Şedaraban Ağır Semâî

        Beste: Hacı Sâdullah Ağa

 

       Ne der murâdı dil-i kûy-i yâri biz biliriz

       Senin felek dediğin yâdigârı biz biliriz

       Hep böyle dilde olur tîr-i nâz mürde-i hûn

       Visâl için dolanır rûzigârı biz biliriz

 

     5.Şedaraban Yürük Semâî

        Beste: Tanbûrî İzak

 

       Pîr olmada gerçi gönül ammâ civân ister

       Nevreste-nihâl tıflı beğim nevcivân ister

       Dembedem gün aşk-ı denîn olmada efzûn

       Câme-hâba azm eylemeyi ol nihân ister 

 

  

 6. Şedaraban Saz Semâîsi

        Gâzi Giray Han

 

 

İKİNCİ BÖLÜM  (Tasavvuf Müziği Konseri)

 

1. Neveser İlâhi

    Beste: Selâhaddin Demirtaş

    Güfte: Sezâî

 

    Ey âşık-ı dildâde gel nûş edelim bâde

    Bir bâde gerek ammâ kim içile me’vâde

    İşit bu Sezâî’den ne buldu fenâîden

    Dost vechini gösterdi mir’ât-ı mücellâde

 

3.Nihâvend İlâhi

   Güfte: Şeyh Zekâî Efendi

 

   Ey sipihr-i gaddâr

   Vey tâli’-i sitemkâr

   Rahmetmedin bu zâre

   Her dem kıldın âzâr

 

4.Nihâvend İlâhi

   Beste: Zeki Altın

   Güfte: Muzaffer Özak

 

   Bu gece yâri gördüm

   Şükür elhamdülillâh

   Ayağına yüz sürdüm

   Şükür elhamdülillâh

 

5.Nihâvend İlâhi

   Beste: Nizamoğlu Seyyid Seyfullah

   Güfte: Yeniköylü Hâdi Bey

 

   Bu aşk bir bahr-i ummândır

   Buna hadd ü kenâr olmaz

   Delîlim sırr-ı Kur’ândır

   Bunu bilende âr olmaz

 

8.Nihâvend Nefes

  

   Haktır allahım

   Muhammed mâhım

   Alidir şâhım

   Allah eyvallah

 

 

     7.Hüseynî İlâhi

        Güfte: Şeyh Nigârî

 

       Nice ağlamayım etmeyim feryâd

       Giriftârem aşkın bînevâsıyem

       Leylînindir mecnûn şîrînin ferhâd

       Ben de şeh nigârın mübtelâsıyem

 

    8.Hüseynî İlâhi

       Güfte: İbrâhim Hakkı Erzurûmî

 

       Cân ü dilde hâne kıldın âkıbet

       Sen beni mestâne kıldın âkıet

       Şol aşkın zincirin tahrîk eyleyip

       Sen beni dîvâne kıldın âkıbet  

 

    9.Hüseynî İlâhi

 

      Ey cümle halkın maksûdu

      Al gönlümü senden yana

      Ey küllü şey’in mevcûdu

      Al gönlümü senden yana

 

    10.Hüseynî İlâhi

         Güfte: Yunus Emre

 

      İsm-i sübhân virdin mi var

      Bahçelerde yurdun mu var

      Bencileyin derdin mi var

      Garib garib ötme bülbül

 

    11. Segâh İlahi

         Beste: Âmir Ateş

         Güfte: Yunus Emre

 

      Cânım kurbân olsun senin yoluna

      Adı güzel kendi güzel Muhammed

      Mü’min olanların çoktur cefâsı

      Âhirette olur zevk u safâsı

 

 

    12. Segâh İlahi

      Ben bu aşka düş oldum

      Yandım yandım külhân oldum hû

      Zincir tutmaz urgan tutmaz

      Aşk ateşi hiç candan çıkmaz

      Yanar yüreğim dumanın tütmez hû

 

   13. Segâh Nefes

         Güfte: Mir’âtî

 

        Âmennâ söyledik hem ikrâr ettik

        Erenler bezmine lâşekçecine

        Bâğ-ı ma’rifette yetişip yettik

        Bûy aldık her gülden çiçekçesine

 

   14.Segâh İlahi

        Güfte: Yunus Emre

 

       Ben yürürem yâne yâne

       Aşk boyadı beni kane

       Ne âkılem ne dîvâne

       Gel gör beni aşk neyledi

 

   15.Segâh İlahi

       Güfte: Yunus Emre

 

       Acep lûtfun seherinde

       Seher vakti zikrullâh

       Bahâr vaktinde zikrullâh

       Bilene hoş ibâdettir

       Seher vaktinde zikrullâh

       Bahar vaktinde zikrullâh

 

  16.Segâh İlahi

 

      Server-i ser bülendimiz

      Hazreti pîr efendimiz

      Şâhid-i şeh levendimiz

      Hazreti pîr efendimiz

 

 

Bu Yazı 4157 defa okundu.
Diğer Güncel Haberler
Şefik Can Dede Anıldı. 28.01.2015
Şefik Can Dede Yâd Ediliyor 18.01.2015
İnna Lillahi ve İnna İleyhi Raci'un 13.01.2015
Mesnevî İlk 18 Beytin şerhi 24.12.2014
741. Vuslat'da Hüzzâm Âyin-i Şerîfi 03.12.2014
741. Vuslat Etkinlikleri... 03.12.2014
Mevlânâ Üzerine Konuşmalar 02.12.2014
Ergun Çelebi ve Kütahya Mevleviliği 11.10.2014
Ankara'da Mesnevi Okumaları 27.08.2014
Hüseyin Azmi Dede 22.08.2014
Mesnevî Dünya dillierinde 13.08.2014
Yüksek Lisans Öğrenci Alımı 02.08.2014
Leyle-i Kadir Mübarek Olsun 23.07.2014
Mübârek Vakitler 14.07.2014
Ankaravî Dede’den Oruç 02.07.2014
Ramazan Mübarek olsun... 28.06.2014
İrfan Sohbetleri 18.06.2014
Serdivan'da Mesnevi Dersleri 12.06.2014
Hayrlı berâtlarımız ola 12.06.2014
Korkma aşk var 10.06.2014
Hz. Mevlana ve Mesnevi konuşuldu 05.05.2014
Hz. Mevlâna ve Ailesi 786. Kez Karşılandı 03.05.2014
BELH’TEN KONYA’YA MEVLÂNA VE AİLESİ 03.05.2014
Karaman'da anma... 02.05.2014
Hz. Mevlâna ve Mevlevilik anlatıldı 02.05.2014
Antalya Mevlevihanesi'nde Restorasyon 01.05.2014
Leyle-i Regâib mübarek olsun... 01.05.2014
Konferansa Davet 29.04.2014
Konferansa Davet 28.04.2014
Panel'e Davet 28.04.2014
Keşkül Dergisi 30.Sayısı çıktı 21.04.2014
Celâleddin Çelebi Anıldı... 18.04.2014
Niyâzî-i Mısrî'yi (k.s.) Anısına 15.04.2014
Sema', Mesnevi ve Tasavvuf Sohbetleri 11.04.2014
Her Cumartesi Sema'da buluşalım... 11.04.2014
Hz. Üftâde Sempozyumu 11.04.2014
Utanmazlar! Milli Olmak ne demek 08.04.2014
Vali'den İstişare Toplantısı 05.04.2014
Konya'dan Kolombiya'ya 04.04.2014
Manisa'da Mesnevi sohbetleri
Mehmet Demirci
Yaz Demişler Ânı
İsmail Güleç
Adam Gibi Adam
M. Faik Özdengül
Feridun Nâfiz Uzlukûn bir Projesi
Yakup Şafak
Şefik Can Dede, Mesnevî Çalışmaları
H. Nur Artıran
KENDİNİ SÖYLEME NEYİM!
Muhsin İlyas Subaşı
ORUÇLUNUN GÜLÜMSEMESİ
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
KOZMOPOLİT
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-II
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut

Click here to join semazen
Semazen Yahoo Groubs

Asitâne Mevlevi Kültür Dergisi

Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.1884 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya