Mesnevî-i Şerîf Tercümesi – CİLT 6 (701 – 1400 Beyitler)

MESNEVÎ-İ ŞERİF Tercümesi Çeviren: Veled Çelebi (İzbudak) CİLT 6  (701 – 1400 Beyitler) 701. Kulakları, sözle meşgul olsun da akılları, gülün yüzünü görme havasına kapılmasın. Hele pek aydın olan bu güneşin karşısında her delil hakikatte yol vurucudur. Çalgıcı ,Türk beyinin meclisinde şu gazeli okumaya  başladı: Gül müsün, süsen mi, yoksa aymı? Bilmiyorum ki  ,bu   perişan âşıktan ne  istersin ?  Bilmem ki…Türk beyi  bunu  duyunca ”Bildiğini   söyle  be!”   diye … Mesnevî-i Şerîf Tercümesi – CİLT 6 (701 – 1400 Beyitler) okumayı sürdür