RÜZGÂRLAR KULESİ NE ATİNA MEVLEVÎHANESİ NE DE ONUN SEMAHANESİYDİ – Dr. Rıza DURU

A+
A-

RÜZGÂRLAR KULESİ
NE ATİNA MEVLEVÎHANESİ NE DE ONUN SEMAHANESİYDİ

Dr. Rıza DURU

“Bu makalede, 1954 yılından başlayarak muhtelif kalemlerce savunulan Atina’da bir Mevlevîhane bulunduğu, bunun Rüzgârlar Kulesi denilen antik bir yapıda ve/veya onun çevresinde yerleştiği, en azından bu kulenin onun semahanesi olduğu tezinin dayandığı kaynakların eleştirileri yapılmıştır. Savunucularının dayanak gösterdikleri kaynaklar tezi doğrulamamakta, aksine Kule’yi işgal eden Mevlevîlik dışındaki tarikatın sembol, kıyafet ve erkânına dair pek çok gözlem aktarmaktadırlar.”

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ ve AMAÇ

Rüzgârlar Kulesi

TEZİN SAVUNUCULARI, METİNLERİ, KAYNAKLARI ve ELEŞTİRİLERİ
Semavi EYİCE-Birinci Yayınındaki Tezi (1954)
1954’teki tezin metni ve değerlendirilmesi
Tezin özü
Tezin kaynakları
Kaynaklarından hareketle tezin eleştirisi
Evliya Çelebi
Walsh
Mommsen
Xyngopoulos
Eyice’nin birinci tezinin kaynaklarının eleştirisinin özeti

Semavi EYİCE-İkinci Yayınındaki Tezi (1991)
1991’deki tezin metni ve değerlendirilmesi
Tezin özü
Tezin kaynakları
Kaynaklarından hareketle tezin eleştirisi
Stuart ve Revett
Dodwell
Pomardi
De Forbin
Dupré
Du Moncel
Eyice’nin ikinci tezinin kaynaklarının eleştirisinin özeti

Bârihüdâ TANRIKORUR-Birinci Yayınındaki Tezi (1996)
1996’daki tezin metni, özü, kaynakları ve onların eleştirisi

Bârihüdâ TANRIKORUR-İkinci Yayınındaki Tezi (2000)
2000’deki tezin metninden alıntılar ve kaynakları
Tezin özü
Tezin kaynaklarının eleştirisi
Evliya Çelebi
Eyice, Dodwell ve diğer kaynaklar
Hasluck
Dodwell’in birinci resmi
Dodwell’in ikinci resmi
Le Roy
Dodwell’in resimleri
Tanrıkorur’un ikinci tezinin kaynaklarının eleştirisinin özeti

İsmail BIÇAKÇI (2003)
Tezin metni ve değerlendirilmesi
Tezin özü
Tezin kaynakları
Kaynaklarından hareketle tezin eleştirisi

Haşim KARPUZ ve arkadaşları (2006)
Tezin metni ve değerlendirilmesi
Tezin özü
Tezin kaynakları
Kaynaklarından hareketle tezin eleştirisi
Tezin kaynaklarının eleştirisinin özeti

Haşim KARPUZ (2010)
Tezin metni ve değerlendirilmesi
Tezin kaynakları
Tezin özü
Kaynaklarından hareketle tezin eleştirisi

DİĞER TEZLER

TÜM TEZLERİN BİRİKİMLİ ÖZETİ

TEZİN YERLİ KAYNAKLARLA ELEŞTİRİSİ

TEZİN DİĞER YABANCI KAYNAKLARLA ELEŞTİRİSİ

SONUÇ

EKLER

FOTOĞRAFLAR

RÜZGÂRLAR KULESİ’NE DAİR GÖZLEMLER TABLOSU

BİBLİYOGRAFYA

 

Tamamını PDF olarak kaydedebilirsiniz.

RUZGARLAR KULESI NE ATINA MEVLEVIHANESI NE DE ONUN SEMAHANESIYDI

ETİKETLER:
YAZARIN EKLEMİŞ OLDUĞU YAZILAR
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.