Sultan Veled ve Mevlevilikteki Yeri – Veyis Değirmençay

A+
A-

Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi’nin Konya Büyükşehir, Karatay, Selçuklu ve Meram Belediyelerinin katkılarıyla düzenlediği ve sosyal medya kanallarından canlı yayınlanan, “Mevlânâ’nın 748. Vuslat Yıl Dönümünde Sultan Veled ve Mevlevîlikteki Yeri” adlı konferansta Prof. Dr. Veyis Değirmençay, Sultan Veled’in, Mevlevîliğin yayılmasındaki etkilerini anlattı.

TYB Konya Şubesi’nin 2021 yılı takvimindeki 37’nci program, Mustafa Güden yönetiminde icra edildi. Prof. Dr. Değirmençay “Sultan Veled, Hüsameddîn Çelebi’den sonra babasını temsil etmeye başlamış ve henüz kurulmamış Mevlevî tarikatını, babası adına kurmaya, etrafa gönderdiği halifelerle yaymaya başlamış, bilfiil Mevlevîliğin başına geçip birçok hizmette bulunmuştur. Eğer Sultan Veled olmasaydı biz, belki de Mevlânâ’yı tanıyamayacaktık. Bugün Mevlânâ’yı tanıyorsak, Sultan Veled sayesinde tanıyoruz” diye konuştu.  Mevlânâ Hazretlerinin Şems’ten önce vaiz ve müderris olan din adamı olduğuna vurgu yapan Değirmençay “Şems ile tanıştıktan sonra bugün bildiğimiz anlamda şair olan, semâya başlayan Mevlânâ ortaya çıkmıştır.  Şems, Konya’yı terk edince Mevlânâ, Sultan Veled’i Şam’a gönderir. Sultan Veled, Şam’a kadar gider ve Şems’i atına bindirip, kendisi de yaya olarak döner. Bu esnada Sultan Veled, Şems’ten birçok keramet, sır ve bilgi öğrenir. Bu yüzden Sultan Veled de Şems’e babası gibi çok bağlıdır” dedi.