Âyini Şerîfler

Önceki Sayfaya Dön

TarihÂyin-i Şerîf’in AdıBestekârı
RAST NÂ’TI ŞERİFİBuhûrîzâde Mustafa Itrî Efendi
17. YY Ö.Hüseynî Âyin-i ŞerîfBeste-i Kadîm
17. YY Ö.Dügâh Âyin-i ŞerîfBeste-i Kadîm
17. YY Ö.Pençgâh Âyin-i ŞerîfBeste-i Kadîm
17. YY Ö.Bayâtî Âyin-i ŞerîfDerviş Mustafa Dede (Kûçek)
17. YYSegâh Âyin-i ŞerîfBuhûrîzâde Mustafa Itrî Efendi
17. YYÇârgâh Mevlevî ÂyiniKutbü’n Nâyî Osman Dede
17. YYHicaz Âyin-i ŞerîfKutbü’n Nâyî Osman Dede
17. YYRast Âyin-i ŞerîfKutbü’n Nâyî Osman Dede
17. YYUşşak Âyin-i ŞerîfKutbü’n Nâyî Osman Dede
17. YYNühüft Âyin-i ŞerîfEyyûbî Hüseyin Dede
17. YYNihavend Âyin-i ŞerîfMusâhib Ahmed Ağa
17. YYHicaz Âyin-i ŞerîfMusâhib Ahmed Ağa
17. YYBestenigâr Âyin-i ŞerîfBursalı Âmâ Sâdık Efendi
17. YYIrak Âyin-i ŞerîfAbdürrahîm Dede (Hâfız Şeydâ)
17. YYHicâzeyn Âyin-i ŞerîfAbdürrahîm Dede (Hâfız Şeydâ)
17. YYIsfahan Âyin-i ŞerîfAbdürrahîm Dede (Hâfız Şeydâ)
19. YYŞevk-ü Tarâb Âyin-i ŞerîfAli Nutkî Dede
19. YYSûz-i Dilârâ Âyin-i ŞerîfSultan III. Selîm Han
19. YYYegâh Âyin-i ŞerîfDerviş Abdülkerîm Dede
19. YYAcembûselik Âyin-i ŞerîfNâsır Abdülbâkî Dede
19. YYIsfahan Âyin-i ŞerîfNâsır Abdülbâkî Dede
19. YYHicaz Âyin-i ŞerîfKünhî Abdürrâhîm Dede
19. YYNühüft Âyin-i ŞerîfKünhî Abdürrâhîm Dede
19. YYSabâ Âyin-i ŞerîfHammâmîzâde İsmâîl Dede Efendi
19. YYNevâ Âyin-i ŞerîfHammâmîzâde İsmâîl Dede Efendi
19. YYBestenigâr Âyin-i ŞerîfHammâmîzâde İsmâîl Dede Efendi
19. YYSabâ Bûselik Âyin-i ŞerîfHammâmîzâde İsmâîl Dede Efendi
19. YYHüzzâm Âyin-i ŞerîfHammâmîzâde İsmâîl Dede Efendi
19. YYIsfahan Âyin-i ŞerîfHammâmîzâde İsmâîl Dede Efendi
19. YYFerahfezâ Âyin-i ŞerîfHammâmîzâde İsmâîl Dede Efendi
19. YYŞedaraban Âyin-i ŞerîfMustafa Nakşî Dede
19. YYSûzinâk Âyin-i ŞerîfHâşim Bey
19. YYŞehnâz Âyin-i ŞerîfHâşim Bey
19. YYSûzidil Âyin-i ŞerîfNesîb Dede
 19. YYSûzinâk Âyin-i ŞerîfDellâlzâde İsmâîl Efendi 
19. YYIsfahan Âyin-i Şerîfİsmet Ağa
19. YYMüstear Âyin-i Şerîfİsmet Ağa
19. YYRahatfezâ Âyin-i Şerîfİsmet Ağa
19. YYMâhur Âyin-i ŞerîfÂrif Hikmetî Dede
19. YYHicazkâr Âyin-i ŞerîfManisalı Câzim Dede
19. YYYegâh Âyin-i ŞerîfTanbûrî Kâmil Dede
19. YYSûzinak Âyin-i ŞerîfSelânikli Derviş Necib Dede
19. YYNeveser Âyin-i ŞerîfRifat Bey
19. YYFerahnâk Âyin-i ŞerîfRifat Bey
19. YYŞedaraban Âyin-i ŞerîfNeyzen Sâlih Dede
19. YYYegâh Âyin ŞerifHacı Fâik Bey
19. YYSûzinâk Âyin-i ŞerîfHacı Fâik Bey
19. YYHüseyniaşîran Âyin-i ŞerîfAli Aşkî Efendi
19. YYSûz-i Dil Âyin-i ŞerîfM. Zekâî Dede
19. YYMâye Âyin-i ŞerîfM. Zekâî Dede
19. YYIsfahan Âyin-i ŞerîfM. Zekâî Dede
19. YYSûzinak Âyin-i ŞerîfM. Zekâî Dede
19. YYSabâzemzeme Âyin-i ŞerîfM. Zekâî Dede
19. YYNühüft Âyin-i ŞerîfBursalı Osman Dede
20. YYRâhatülervâh Âyin-i ŞerîfAhmed Hüsâmeddin Dede
20. YYDügâh Âyin-i ŞerîfMehmed Celâleddin Dede
20. YYBûselik Âyin-i ŞerîfBolâhenk Nûri Bey
20. YYKarcığar Âyin-i ŞerîfBolâhenk Nûri Bey
20. YYAcemaşîran Âyin-i ŞerîfHüseyin Fahreddin Dede
20. YYHüseynî Âyin-i ŞerîfMusullu Hâfız Osman Efendi
20. YYYegâh Âyin-i ŞerîfRauf Yektâ Bey
20. YYSultâniyegâh Âyin-i ŞerîfKâzım Uz
20. YYBûselikaşîran Âyin-i ŞerîfAhmed Avni Konuk
20. YYDilkeşîde Âyin-i ŞerîfAhmed Avni Konuk
20. YYRûy-i Irak Âyin-i ŞerîfAhmed Avni Konuk
20. YYBayâtîbûselik Âyin-i ŞerîfZekâîzâde Hâfız Ahmed Irsoy
20. YYMüstear Âyin-i ŞerîfZekâîzâde Hâfız Ahmed Irsoy
20. YYKarcığar Âyin-i ŞerîfRâkım Elkutlu
20. YYKürdîlihicazkâr Âyin-i ŞerîfHalepli Şeyh Ali Dede
20. YYAcemaşîran Âyin-i Şerîf IHüseyin Saadettin Arel
20. YYAcemaşîran Âyin-i Şerîf IIHüseyin Saadettin Arel
20. YYAcemkürdî Âyin-i Şerîf IHüseyin Saadettin Arel
20. YYAcemkürdî Âyin-i Şerîf IIHüseyin Saadettin Arel
20. YYAşkefzâ Âyin-i ŞerîfHüseyin Saadettin Arel
20. YYBesteısfahan Âyin-i ŞerîfHüseyin Saadettin Arel
20. YYBestenigâr Âyin-i Şerîf IHüseyin Saadettin Arel
20. YYBestenigâr Âyin-i Şerîf IIHüseyin Saadettin Arel
20. YYBayâtî Âyin-i ŞerîfHüseyin Saadettin Arel
20. YYBûselik Âyin-i ŞerîfHüseyin Saadettin Arel
20. YYDilkeşhâverân Âyin-i ŞerîfHüseyin Saadettin Arel
20. YYEviç Âyin-i ŞerîfHüseyin Saadettin Arel
20. YYEvcârâ Âyin-i ŞerîfHüseyin Saadettin Arel
20. YYFerahfezâ Âyin-i ŞerîfHüseyin Saadettin Arel
20. YYFerahnâk Âyin-i ŞerîfHüseyin Saadettin Arel
20. YYFerahnümâ Âyin-i Şerîf IHüseyin Saadettin Arel
20. YYFerahnümâ Âyin-i Şerîf IIHüseyin Saadettin Arel
20. YYHeftgâh Âyin-i ŞerîfHüseyin Saadettin Arel
20. YYHicaz Âyin-i ŞerîfHüseyin Saadettin Arel
20. YYHicazkâr Âyin-i ŞerîfHüseyin Saadettin Arel
20. YYHüseynî Âyin-i ŞerîfHüseyin Saadettin Arel
20. YYHüzzam Âyin-i ŞerîfHüseyin Saadettin Arel
20. YYIsfahan Âyin-i ŞerîfHüseyin Saadettin Arel
20. YYKarcığar Âyin-i ŞerîfHüseyin Saadettin Arel
20. YYKürdîlihicazkâr Âyin-i ŞerîfHüseyin Saadettin Arel
20. YYLâlegül Âyin-i ŞerîfHüseyin Saadettin Arel
20. YYMâhur Âyin-i ŞerîfHüseyin Saadettin Arel
20. YYMüstear Âyin-i ŞerîfHüseyin Saadettin Arel
20. YYNevâ Âyin-i ŞerîfHüseyin Saadettin Arel
20. YYNeveser Âyin-i ŞerîfHüseyin Saadettin Arel
20. YYNihâvend Âyin-i ŞerîfHüseyin Saadettin Arel
20. YYNikriz Âyin-i ŞerîfHüseyin Saadettin Arel
20. YYNişâbur Âyin-i ŞerîfHüseyin Saadettin Arel
20. YYNişâburek Âyin-i ŞerîfHüseyin Saadettin Arel
20. YYNühüft Âyin-i ŞerîfHüseyin Saadettin Arel
20. YYRahatfezâ Âyin-i ŞerîfHüseyin Saadettin Arel
20. YYRahatülervah Âyin-i ŞerîfHüseyin Saadettin Arel
20. YYRast Âyin-i ŞerîfHüseyin Saadettin Arel
20. YYSabâ Âyin-i ŞerîfHüseyin Saadettin Arel
20. YYSegâh Âyin-i ŞerîfHüseyin Saadettin Arel
20. YYSultânîyegâh Âyin-i ŞerîfHüseyin Saadettin Arel
20. YYSûzidil Âyin-i ŞerîfHüseyin Saadettin Arel
20. YYSûzinâk Âyin-i ŞerîfHüseyin Saadettin Arel
20. YYŞederaban Âyin-i ŞerîfHüseyin Saadettin Arel
20. YYŞehnâz Âyin-i ŞerîfHüseyin Saadettin Arel
20. YYŞerefnümâ Âyin-i ŞerîfHüseyin Saadettin Arel
20. YYŞevkefzâ Âyin-i ŞerîfHüseyin Saadettin Arel
20. YYTâhir Âyin-i ŞerîfHüseyin Saadettin Arel
20. YYUşşak Âyin-i ŞerîfHüseyin Saadettin Arel
20. YYUzzâl Âyin-i ŞerîfHüseyin Saadettin Arel
20. YYYegâh Âyin-i ŞerîfHüseyin Saadettin Arel
20. YYRast Âyin-i ŞerîfRefik Fersan
20. YYSelmek Âyin-i ŞerîfRefik Fersan
20. YYŞevkefzâ Âyin-i ŞerîfHalil Can
20. YYHisarbûselik Âyin-i ŞerîfSaadeddin Heper
20. YYNikriz Âyin-i ŞerîfHâfız Kemâl Batanay
20. YYBayâtîaraban Âyin-i ŞerîfCinuçen Tanrıkorur
20. YYEvcârâ Âyin-i ŞerifCinuçen Tanrıkorur
20. YYZâvilaşîran Âyin-i ŞerîfCinuçen Tanrıkorur
20. YYNişâbûrek Âyin-i ŞerîfCinuçen Tanrıkorur
20. YYFerahnâkaşîrân Âyin-i ŞerîfDoğan Ergin
20. YY?Bedri Noyan
20. YYNihâvend Âyin-i ŞerîfKemâl Tezergil
20. YYNeveser Âyin-i ŞerîfA. Necdet Tanlak
20. YYTâhir Âyin-i ŞerîfA. Necdet Tanlak
20. YYEviç Âyin-i ŞerîfA. Necdet Tanlak
20. YYAcem Âyin-i Şerîf Alâeddin Yavaşça
20. YYMâhur Âyin-i Şerîfİrfan Doğrusöz
20. YYMuhayyersünbüle Âyin-i Şerîfİrfan Doğrusöz
20. YYSegâh Âyin-i Şerîfİrfan Doğrusöz
20. YYNişâbur Âyin-i ŞerîfCüneyd Kosal
20. YYNevâ Âyin-i ŞerîfAli Rıza Avni Tınaz
20. YYSâzkâr Âyin-i ŞerîfSâdun Aksüt
20. YYHisar Âyin-i ŞerîfFırat Kızıltuğ
20. YYMuhayyersünbüle Âyin-i ŞerîfBekir Sıdkı Sezgin
20. YYEviç Âyin-i ŞerîfErol Sayan
20. YYFerahfezâ Âyin-i ŞerîfM. Okyay Yiğitbaş
20. YYŞevkutarab Âyin-i ŞerîfM. Okyay Yiğitbaş
20. YYBayâtî Âyin-i ŞerîfM. Okyay Yiğitbaş
20. YYHüzzam Âyin-i ŞerîfM. Okyay Yiğitbaş
20. YYŞehnâz Âyin-i ŞerîfMutlu Torun
20. YYAcemkürdî Âyin-i ŞerîfZeki Atkoşar
20. YYDilkeşhaveran Âyin-i ŞerîfZeki Atkoşar
20. YYMâhur Âyin-i ŞerîfZeki Atkoşar
20. YYMuhayyer Âyin-i ŞerîfZeki Atkoşar
20. YYSazkar Âyin-i ŞerîfZeki Atkoşar
20. YYSedd-i Saba Âyin-i ŞerîfZeki Atkoşar
20. YYŞehnaz Buselik Âyin-i ŞerîfZeki Atkoşar
20. YYŞevkefza Âyin-i ŞerîfZeki Atkoşar
20. YYUşşak Âyin-i ŞerîfFâtih Salgar
20. YYVecdidil Âyin-i ŞerîfGürsel Koçak
20. YY?İsmet Doğru
20. YYHicazkâr Âyin-i ŞerîfHâfız Ahmet Çalışır
?Muhayyer Âyin-i Şerîf
?Canfezâ Âyin-i Şerîf
?Baba Tâhir Âyin-i Şerîf
?Eviç Âyin-i Şerîf
?Bûselik Âyin-i Şerîf
?Nevrûz Âyin-i Şerîf
20. YYHisar Âyin-i ŞerîfCavit Ersoy
20. YYVecdidil Âyin-i Şerîfİrfan Doğrusöz
20. YYŞehnâz Âyin-i ŞerîfHasan Esen
20. YYMuhayyer Âyin-i ŞerîfHasan Esen
20. YYŞehnaz Âyin-i ŞerîfSerhat Başar
20.YYŞedaraban Âyin-i Şerîf

Cumhur Enes Ergür

20.YYHicaz Âyin-i Şerîf

Ufuk Yürüç

20.YYRast Âyin-i Şerîf

İbrahim Genç

20.YYUşşak Âyin-i Şerîf

Hafız Ahmet Safa Mızrak

20.YYHisar Bûselik Âyin-i Şerîf

Hafız Ahmet Çalışır

Segâh-Mâye Niyâz İlâhî

Dr. Timuçin Çevikoğlu