Türk Edebiyatında Mevlevilik ve Şeyh Galib Sempozyumu 2. Oturum

A+
A-

II. Oturum
16 Aralık 2020 | 14:30 – 16:00

Oturum Başkanı: Benedek PÉRI

Mücahit KAÇAR
Arşiv Belgelerine Göre Şeyh Galib Hakkında Yeni Bilgiler

Ahmet DOĞAN
Hüsn ü Aşk’ın Kimyası

Ercan YILMAZ
Hüsn ü Aşk’ta Bir Kök Metafor Olarak “Nûr-ı Siyâh”