Binbir Gün Mevlevilikte 18 Hizmet Segisi – Foto Galeri

A+
A-

1) Kazancı Dede: Canların düzeninden, edep ve terbiyelerinden sorumludur. Aşçıbaşı gibi ayrı bir postu vardır; yani makam sahibidir.

2) Halife Dede: Matbah’a yeni girenlere yol, erkân öğretip yetiştirir.

3) Dışarı meydancısı: Hücrelerdeki dedelere, Konya’da tarikatçının, diğer yerlerde Aşçıbaşı’nın emirlerini bildirir.

4) Çamaşırcı dede: Dedelerin ve canların çamaşırlarını yıkar, yıkatır, temizlikten sonumludur.

5) Âb-rÎzci: Helâların, şadırvanın, muslukların temizliğinden sorumludur.

6) Şerbetçi: Hücreye çıkacak canın şerbetini hazırlar, dedelerin matbahı ziyaretinde onlara şerbet yapıp sunardı.

7) Bulaşıkçı: Kap kacağın temizliğinden sorumludur.

8) Dolapçı: Kap kacağa bakar, onların gerekiyorsa onları kalaylatırdı.

9) Pazarcı: Sabahları pazara gider alışveriş işlerine bakardı.

10) Somatçı: Sofraları kurup kaldırır, yerleri süpürür, süpürtürdü.

11) İç meydancısı: Matbahtaki canla kahve pişirir, Cuma günleri dedeler matbahı ziyarete geldiğinde onlara kahve yapıp sunardı.

12) İçeri kandilcisi: Matbahın kandillerini, şamdanlarını temizler hazırlar, uyandırır, dinlendirir, sır ederdi.

13) Tahmisçi: Matbahın ve dedelerin kahvelerini döverdi.

14) Yatakçı: Canların yataklarını serer, kaldırır, değiştirirdi.

15) Dışarı kandilcisi: Dışarıdaki kandillere, şamdanlara, mumlara bakardı.

16) Süpürgeci: Bahçeyi ve etrafı süpürür, süpürtür, temizliğe bakardı.

17) Çerağcı: Matbahın kandil ve şamdanlarına nezaret eder ve türbedarın yardımcısıydı.

18) Ayakçı: Ayak işlerine bakardı. Dergâha girmeye ikrar veren cana ilk olarak bu iş verilirdi

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 746. Vuslat yıldönümü Etkinliklerinde  “Binbir gün – Mevlevilikte 18 Hizmet” sergisi

Fotoğraflar: Ahmet KUŞ