“Pîr-i Sânî Dîvâne Mehmet Çelebi”

“Pîr-i Sânî Dîvâne Mehmet Çelebi”

“Pîr-i Sânî Dîvâne Mehmet Çelebi”

Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi üyesi Dr. Mustafa Çıpan’ın 12. eseri “Pîr-i Sânî Dîvâne Mehmed Çelebi”  İstanbul’da faaliyet gösteren Tasavvuf ve Mûsikî Araştırmaları Derneği’nden çıktı.

Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi üyesi Dr. Mustafa Çıpan’ın 12. eseri “Pîr-i Sânî Dîvâne Mehmed Çelebi”  İstanbul’da faaliyet gösteren Tasavvuf ve Mûsikî Araştırmaları Derneği’nden çıktı.

Hz. Mevlâna soyundan gelen ve Afyon Mevlevîhânesinde şeyhlik yapan Dîvâne Mehmed Çelebi’nin hayatı, edebî ve tasavvufî şahsiyeti hakkında geniş bir incelemeye yer verilen eserde şiirlerinden örnekler şerh edilmiş,  anlamayı kolaylaştırmak için bütün şiirlerin altına lügatçeler konulmuş, “Tarîkatü’l Ârifîn” adlı risâlisinin metni ve değerlendirilmesi yapılmıştır. Yazar, yirmi yılı aşkın zamandır devam ettiği çalışmaları esnasında yeni tespit ettiği hem Dîvâne Mehmed Çelebi’nin şiirlerine hem de kendisi için başka şairler tarafından yazılan şiirlere yer vermiştir. 250 sayfayı aşan bu kapsamlı eserin sonunda şiirlerle ilgili bütün detayların bir arada görülebileceği çizelge yer almaktadır.

Muhtevası bu denli güzel hazırlanmış kitabın zarf-mazrûf uyumu da zevk-i selîme hitap edecek şekilde dört dörtlük olmuş.

Sayın Mustafa Çıpan hocamızı kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyor, kütüphanemize ulaştırdığı bu eser için teşekkür ediyoruz.

www.tybkonya.org.tr