Sultan Veled’in Rubaileri – Prof. Dr. Veyis Değirmençay

Sultan Veled’in Rubaileri – Prof. Dr. Veyis Değirmençay

Prof. Dr. Veyis Değirmençay’ın hazırladığı  Kurtuba Yayınları arasında çıktı.

Mademki benim derdimin dermanı sendedir, sen öldürme.

Ey can! Bu âşığı ayrılıkla öldürme.

Beni vuslatla öldür; ayrılıkla öldürme.

Sen, beni öyle öldür, böyle öldürme

Mevlânâ Celâleddin-i Rumî’nin büyük oğlu, Fars ve Türk edebiyatının önemli simalarından, arif ve mutasavvıf, şair ve yazar, âlim ve fakih Sultan Veled’in divanında yer alan rubailer birkaçı hariç genelde sade ve akıcı bir dille yazılmıştır. Rubailerde sevgiliden, aşktan, seyr u sülûktan bahsedilmiş ve öğütler de verilmiştir. Ayrıca Selçuklu sultanı Sultan Mesud III, Emir Alemeddin Kayser, Emir Muineddin Pervane, Mevlânâ Celâleddin, Kerimeddin b. Bektemur, Sultan Veled’in kardeşi Alâeddin ve Hamza adlı bir şahıs hakkında medhiyelere de yer verilmiştir.


KURTUBA KİTAP

Sahhaflar Çarşısı No:24-26

Bayezid / İstanbul

Tel. 0212 528 19 78 Fax. 0212 512 91 20

kurtuba@kurtubakitap.com