Tarihten Günümüze Tasavvuf Kültürü

Tarihten Günümüze Tasavvuf Kültürü

Tarihten Günümüze Tasavvuf Kültürü

Yazar: Prof. Dr. Mehmet Demirci

Yayınevi: Vefa yayınları

Türkiye’de tasavvuf tarihi ve düşüncesi üzerinde yapılan akademik çalışma ve araştırmaların aşağı yukarı yarım asırlık bir geçmişi vardır. Tarihten Günümüze Tasavvuf Kültürü-Makaleler kitabında bu sahaya ait bir kısım yazılar yer alır.

Önce tasavvufun menşei denebilecek olan “Zühd” kavramı üzerinde durulmuş, “Cibril” hadisi ve “İmam-İslâm-İhsan” terimlerinin açıklaması yapılmaktadır.

“Tarihimizde Tasavvuf” bölümünde Türkler’in İslâmiyet’i benimsemesinde tasavvuf inanışının rolüne temas edilmektedir.

“Osmanlı Döneminden Örnekler” başlığı altında, bir bakıma Türk tarihinin şanlı bir devresinin derunî haritası çizilmektedir. Osmanlı mucizesinin ruhi-manevî harcını oluşturan tasavvuf inanış ve düşüncesidir. Orta Asya bereketini de içinde taşıyan bu yüksek potansiyel, Anadolu ve Balkanlar’ın İslâmlaşması ve Türkleşmesinde motor gücü ve hamle ruhu görevi yapmıştır. Kitapta tasavvuf inanışının en aktif örnekleri olan gazi-dervişlerin, alp-erenlere dair yazılar yer almaktadır.

“20 Yüzyıldan Örnekler” bölümünde öncelikle Yahya Kemal ve Mehmed Akif’in tasavvufî yönlerine değinilmiş ve bu konudaki şiirleri açıklanmıştır. Son bölümün özgün yazılarından bir dilimi de “Kenan Rifai ve Çevresi”ne aittir.