Niğde Mevlevihânesi

A+
A-

Niğde Kemal Ümmi Zaviyesi

Kuruluşu Ulu Arif çelebi zamanında 14. yüzyıl başlarına kadar inmektedir. Osmanlı dönemindeki tarihi hakkında bir çok bilgiler vardır. 1911 yılında Şeyh Hüsameddin Dede’nin verdiği bilgiye göre 1763 yılında Kemal-i Ümmi mevlevihaneyi yeniden kurmuştur. Niğde İli, Yenice mahallesindeki zaviyenin ana binasının bir kısmı kaybolmuş; mezarlık, Kemal-i Ümmi türbesi vakıflarca restore edilmiştir. Ana bina kız Kur’an kursu yapılmıştır.