Eskişehir Mevlevihânesi

A+
A-

Eskişehir Mevlevihânesi

Bu Mevlevihane’nin tesisi Kurşunlu Külliyesi’nin kuruluşu ile başlar. Gazi Melek Mustafa paşa tarafından (1571) inşa ettirilen Külliye, kervansaray, imaret, cami, mektep gibi yapılardan oluşan bir menzil külliyesidir.

Bu külliye içerisinde, camiinin semahane olarak kullanıldığı bilinmektedir. Camiinin doğusundaki üç bölümlü yapı matbah, medrese odaları da derviş hücreleri olara kullanılıyordu. Bu odaların ortasındaki büyük dershanenin sema talim yeri olduğu üzerindeki Mevlevi sikkesinden anlaşılır. Külliye’nin güney doğusunda bir hamuşan bulunur.

Mevlevihane’nin 16-19. yy tarihi hakkında fazla bir bilgi yoktur. 19. yüzyılda Hasan Dede zamanında aktif olarak faaliyetlerini sürdürdüğü görülmektedir.

Kaynak: Konya Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türkiye Mevlevihaneleri Fotoğraf Albümü, (Ahmet Kuş, İbrahim Dıvarcı, Feyzi Şimşek) Konya- 2005