Kayseri Mevlevihanesi

A+
A-
Kayseri Mevlevihanesi

Kayseri Mevleviliğin ocağıdır. Mevlevihane’nin ilk yeri Kaleönü-Yenikapı mevkiindeki Muhakkik Tirmizi dergâhıdır. Mevleviliğin önemli merkezlerinden olan Kâyseri Mevlevihanesi de günümüze gelmemiştir.

Osmanlı dönemi kayıtlarında ayrıntılı bilgiler verilen mevlevihaneden Evliya Çelebide bahseder.19 yüzyılda önemli şeyhlerden birisi Abdülkadir Dede’dir. Yine şair edip postnişinlerden A. Remzi Dede’de (Akyürek) Abdülkadir Dede’nin torunlarındandır.

1911 yılında harap ve bakımsız olduğu anlaşılan Mevlevihane’nin mimari kompozisyonu hakkında bilgimiz yoktur. Tekkelerin kapatılmasından sonra arsa haline gelen tekke yerine Vakıflarca Bayrampaşa İşhanı yapılmıştır.

Kayseri Mevlevihanesinin eski bir çizimi