Çorum Mevlevihânesi

A+
A-

Çorum Mevlevihânesi

Çorum Mevlevihane’si Anadolu’daki en eski mevlevihanelerden birisi olup, Mevlevihane, Ulu Arif Çelebi ve Mevlana Celaleddin-i Rûmî’nin ikinci eşi Kira Hatun’dan kızı olan Melike Hatun tarafından 13. Yüzyılda yaptırılmıştır. Mevlevihane’nin kuruluşu oldukça erken döneme denk gelmesine rağmen tarihi süreç içerisinde önemli bir gelişme gösterememiştir. Çorum Mevlevihane’si günümüzde kişisel mülk olarak bir derneğin merkezi olarak kullanılmakta, Mevlevilikle ilgili herhangi bir faaliyet yapılmamaktadır.