1312/1894 TARİHLİ KONYA SALNAMESİNE GÖRE MEVLEVİHANELER VE POSTNİŞİNLERİ – Yakup ŞAFAK

A+
A-

1312/1894 TARİHLİ KONYA SALNAMESİNE GÖRE MEVLEVİHANELER VE POSTNİŞİNLERİ

Dr. Yakup ŞAFAK

Osmanlı coğrafyasında Mevlevihanelerin kuruluşları, tarihi seyirleri ve sayıları üzerine yapılan araştırmalar, sınırlıdır. Ülkemizde, bu hususta yapılan çalışmalardaki bilgileri şöyle özetleyebiliriz: ·

1. Mevlevihaneler konusunda kapsaınlı bir doktora tezi hazırlamış olan Barihüda Tanrıkorur, Konya’dan Dünyaya Mevlana ve Mevlevflik adlı eserdeki makalesinde, 16’sı asitane olmak üzere 129 adet Mevlevihanenin varlığını, isimleriyle tespit etmiştir. Müellif, Osmaİllı Arşivi ve Vakıflar İdaresi dışında kendisine kaynaklık eden 8 adet kitap ve makalenin künyesini, çalışmasının sonunda vermiş ve kısmen bu kaynakların kritiğini yapmıştır.

1312 1894 Tarihli Konya Salnamesine Gore Mevlevihaneler Ve Postnisinleri Yakup Safak

ETİKETLER: