Yakup Şafak

Doç. Dr.

yakupsafak@hotmail.com

www.yakupsafak.com

 

Özgeçmiş

Yakup Şafak, 14.12.1959 tarihinde Samsun’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini bu şehirde tamamladıktan sonra 1978-1979 öğretim yılında kaydolduğu Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Kürsüsü’nü 30.06.1982 tarihinde bitirdi.

 

1982-1983 öğretim yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fars Dili ve Ed. bilim dalında yüksek lisans eğitimine başlayıp “Çehâr Makâle’de Dil ve Üslûp” konulu tezinin vererek 10.04.1985 tarihinde mezun oldu. Yüksek lisans öğrenimi sırasında 04.04.1983 tarihinde Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak tayin edildi. Bu üniversitede doktora eğitimini tamamlayarak 06.05.1991 tarihinde “Sürûrî’nin Bahrü’l-maârif’i ve Enîsü’l-uşşâk ile Mukayesesi” isimli teziyle edebiyat doktoru ünvanını aldı. Aynı yıl Eylül ayında Yardımcı Doçentlik kadrosuna atandı.

 

11.09.1992 tarihinde ise Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’na tayin edildi. Burada 14 yıl öğretim üyesi olarak görev yaptıktan sonra kendi isteğiyle 22.8.2006 tarihinde emekliye ayrıldı.

 

Bu zaman içinde Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi ve Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde yönetim kurulu üyesi olarak birkaç yıl görevde bulundu. Adı geçen Merkez’deki Uzluk Arşivi’nin tasnifinde görev aldı. 19.2.2015 tarihinden itibaren Kırıkkale Ün. Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Ed. Bölümü, Mütercim-Tercümanlık Farsça ABD’ında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 13.03.2019 tarihinde Klâsik Türk Edebiyatı alanında doçent olmuştur.

 

Son yıllarda Mevlâna ve Mevlevîlik alanındaki faaliyetlerini artırmış, bu alanda da çeşitli birçok kitap ve makale yayınlamış, kültürel etkinliklere katılmıştır. Farsça’nın yanısıra orta seviyede İngilizce ve Arapça bilen Şafak, evli ve dört çocuk babasıdır.