Veyis Değirmençay

1965 yılında Konya’nın Sarayönü ilçesine bağlı Ladik kasabasında dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Ladik’te, lise tahsilini Sarayönü ilçesinde tamamladı.

 

1988’de Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’ndan mezun oldu.

 

1989-1990 yılları arasında vatanî görevini yaptı. 1990’da mezun olduğu bölümde Araştırma görevlisi olarak göreve başladı.

 

1992 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak, Sultan Ahmed Celâyir’in Kitabu’l-garbiyyât adlı Divanı isimli çalışma ile yüksek lisansını; 1996’da yine aynı Enstitü’ye bağlı olarak Sultan Veled ve Rebabnâme adlı çalışma ile doktorasını tamamladı.

 

1997’de yardımcı doçent, 2000 yılında da doçent oldu.

 

06. 11. 2003-05.07.2010 tarihleri arasında Fars Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevinde bulundu.

 

07.04.2006’da Profesör oldu. 23.11.2012-25.11.2015 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde dekan yardımcısı olarak görev yaptı.

 

19.08.2016’da Edebiyat Fakültesi’ne Dekan olarak atandı.

 

18 Eylül 2017 tarihinde İran İslam Cumhuriyeti Tebriz Üniversitesi tarafından Uluslararası Şehriyar Kültür Nişanı’na layık görüldü. Evli ve dört çocuk babasıdır.