Safi Arpaguş

Prof. Dr.

sarpagus@hotmail.com

Özgeçmiş  

1967 yılında Amasya/Gümüşhacıköy’de doğdu.

1985 yılında Gümüşhacıköy İmam-Hatip Lisesi’nden, 1990 yılında M.Ü. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

1992 yılında M.Ü. İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi olarak akademik hayata başladı.

1994 yılında Yüksek Lisansını; 2001 yılında Doktorasını tamamladı. 2008 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör oldu.

2011-2021 yılları arasında M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde bulundu.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38. Maddesi ve 15 Ekim 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle (Karar 2021/498) İstanbul Müftülüğü görevine atandı.

M.Ü. İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim dalı öğretim üyesi ve Anabilim Dalı Başkanıdır.

Çalışma alanı İslam Tasavvuf Tarihi, kavramları ve kurumlarıdır. Mevlânâ Celâleddin Rûmî, Mesnevî ve Mevlevîlik konularında çalışmaları mevcuttur. Yayınlanmış kitap, makale ve tercümeleri vardır. Çalışmalarından bazıları şunlardır: 

 

-Mevlânâ ve İslâm,

-Mevlevîlik’te Manevî Eğitim;

-Hüseyin Azmi Dede; Risaleler.

-Aziz Mahmud Hüdâyi, Sohbetler;

-Ahmed Avni Konuk, Mesnevî-i Şerif Şerhi, -Heyet-, I-XIII;

-İsmail Rüsûhî Ankaravî, Minhâcü’l-Fukarâ;

-Tâhirü’l-Mevlevî, Yenikapı Mevlevihanesi Postnişini Şeyh Celaleddin Efendi.