Sezai Küçük

1967 yılında Kayseri Yeşilhisar’da doğdu. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (1990). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Hace Abdullah el-Ensârî el-Herevî ve Kitâbü’l-Fütüvvesi” adı teziyle yüksek lisansını (1993), “XIX. Asırda Mevlevilik” adlı çalışmasıyla doktorasını (2000) tamamladı. 2000 yılında yardımcı doçent, 2018’de doçent, 2024'de profesör oldu. Halen Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Anabilim Dalında başkan olarak görev yapmaktadır.