2007-2017 arası Türk romanında Mevlȃna ve Mevlevilik / Yazar:SİBEL PİLAVOĞLU

A+
A-

2007-2017 arası Türk romanında Mevlȃna ve Mevlevilik / Mevlana and Mawlawiyah in Turkish novel during 2007-2017
Yazar:SİBEL PİLAVOĞLU
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ İLKNUR TATAR KIRILMIŞ

2019

546105