749. Vuslat Yıl Dönümü Anma Etkinlikleri Başladı.

A+
A-

Hazret-i Mevlâna’nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma etkinlikleri; Hz. Şems-i Tebrizi Türbesi ziyareti ile başladı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar edildi.

Şems-i Tebrizi Türbesi ziyaretinin ardından Protokol üyeleri ile vatandaşlar, daha sonra “Dosluk Vakti” temasıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Mevlana Caddesi’nden tekbirlerle Mevlana Meydanı’na kadar yürüdü.

“Dostluk Vakti” yürüyüşünün ardından Nevbe merasimi yapıldı,

Ardından Hz. Mevlana Dergahı ziyaret edildi ve Hz. Mevlana’nın sandukası başında bir Mevlevi geleneği olan Kuran-ı Kerim tilaveti ve “Gülbang duası” yapıldı.

Anma Törenlerinin ilk gününde “Dostluk Vakti Yürüyüşü” ile başlayan Etkinlikler kapsamında Mevlana Kültür Merkezi ile Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde çeşitli sergilerin de açılışı yapıldı.

Etkinlikler günün akşamında Mevlâna Kültür Merkezi’nde düzenlenen programlar ile devam etti.

Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen açılış programında konuşan Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, törene katılanlara Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un selamını iletti.

Hazreti Mevlana’nın kendisini Kur’an-ı Kerim’in kölesi olarak nitelendiren önemli bir mutasavvıf olduğunu söyleyen Belviranlı, “Hazreti Mevlana, Anadolu’yu mayalayan gönül erlerindendir. Yine tasavvuf düşüncemizde hakim olan, Mevlana Hazretleri’nden tevarüs edindiğimiz bir inanış vardır; ‘Cümle alem Halik’indir ama kul eliyle işlenir’.

İşte bu gönül erenleri, Hak’tan alıp halka vererek Yaradan’ın bizleri vücuda getirmesindeki murad-ı ilahiyi bizlere musiki ile, söz ile, şiir ve nesir ile anlatarak, irşat yolunda ömür tüketmişlerdir. Hazreti Mevlana’nın ilham-ı ilahi ile kaleme aldığı, kendine has dilinden süzülen mefhum, değer ve çağrışımlarla ifadesini bulan hikmetli sözleri, bugün insanlığın en çok ihtiyaç duyduğu evrensel meziyet ve faziletleri işaret eder.” ifadelerini kullandı.

“Unutulmamalıdır ki Mevlana Celaleddin-i Rumi başta olmak üzere, bu toprakların yetiştirdiği tüm değerler, kültürümüzün en sağlam halkalarını tesis etmektedir. Yedi iklim dört bucakta ilim, irfan, fen, sanat ve felsefe ile hükümran olan atalarımızın manevi huzurunda, aşk eri Mevlana Hazretleri’nin şahsında siz değerli Hazreti Mevlana bendelerini, aşıklarını hürmetle selamlıyor, vuslatın 749. yıl dönümünün tüm insanlığın refahı ve salahına anahtar olacak değerleri yeniden hatırlamak üzere bir vesile olmasını candan temenni ediyorum.”

Konya Valisi Vahdettin Özkan da Hazreti Mevlana’nın fikirleriyle, öğretileriyle bütün insanlığı kucakladığını ve insanlık tarafından kucaklandığını söyledi.

“Onun yüzyıllar öncesinden gelen sesine kulak vermek, bir bilgelik ideali ve estetiğiyle dile getirdiği düşüncelerini anlayıp çözümlemek, irfanla dünyayı daha yaşanılabilir kılmak ve bunları yeni nesillere aktarmak için bizlere önemli görevler düşmektedir. Tarihimizin en önemli irfan kaynaklarından biri olan Hazreti Mevlana’nın günümüze ve geleceğe ışık tutan düşünceleri, insana ve yaşama ilişkin derinlikli söylemleri herkes için ufuk açıcıdır.”

Özkan, Mevlana’nın asırlar önce tüm insanlık için çizdiği istikametin, modern toplumların bireye kazandırmayı hedeflediği değerleri de içerdiğini vurgulayarak “Temel insani özelliklerimizi oluşturan adalet, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, dostluk, dürüstlük, öz denetim, yardımseverlik ve vatanseverlik gibi kök değerlerimiz, onun öğretilerinde ölümsüz biçimde yaşamaktadır. Üstelik bu değerler ekseninde yaptığı yorumlar bugünün toplumsal beklentileriyle kusursuz biçimde uyumludur.” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Konya’nın gerçek anlamda İslam düşüncesinin ana merkezi haline gelmesinde Hazreti Mevlana’nın ortaya koyduğu İslam düşüncesi etrafında gelişen, fıkıh, itikat ve tasavvuf anlayışının katkısının büyük olduğunu söyledi.

Mevlana’nın asırlardır olduğu gibi bugün de tüm insanlığı kucaklayan barış, hoşgörü ve kardeşlik mesajının sahibi olduğunu belirten Altay, “Hazreti Pir gerek yaşadığı dönemde içerisinde bulunduğu toplumun gerekse günümüz insanının maddi ve manevi birçok sıkıntısına reçeteler sunmuştur. 13. yüzyılın en sıkıntılı dönemlerinde dahi coşkun ve sağlam inancı, Konya halkını her türlü zorluğa karşı bir arada tutmuştur. Tüm insanlığa rehberlik eden öğretileri de asırların oluşturduğu engellerin içinden sıyrılıp, daha güçlü bir biçimde bugün bütün medeniyetler tarafından işitilmektedir.” diye konuştu. Altay, törenlerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından Hafız Ahmet Çalışır’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programa, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu,  Tasavvuf Müziği konseri gerçekleştirirken, topluluğa sesiyle Devlet Sanatçısı Ahmet Özhan eşlik etti.

Son olarak Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından Hammazizade İsmail Dede Efendinin Ferahfeza Mevlevi Ayini Şerifi eşliğinde Mevlevi Mukabelesi icra edildi.