[Â.YETİM]

A+
A-

[Â.YETİM]
Allah, kişi ile kalbi arasına girer. [Enfal:24]

Bu âyet şimdi iniyor olsa, kime ne söyler?
Kün-feyekün: Gönlüne doğan O’nun OL emridir!

Âh efendim nefse uyduk, günaha bulandık, bizde gönül mü kaldı!

Öyle deme güzeller güzeli:
Gönül gönüldür olsa da göğsünde Kahbenin
Onu yıkan gelmesin tavafına Kâbe’nin

Ya gelip geçerken günler yürek usulca pas tutar olmuşsa, gönlün sesi duyulmaz olmuşsa?
E’i silentio ancor suole.Haver perigi e porole.
Ve susmada bile sözler, yalvarışlar vardır.

Israrla vicdânın sesini bekle ve sessizce kendini dinle: Rabbin seni aslâ terk etmedi!

Seni vücudlandıran senden ayrı değildir ve darılması yoktur. [Duhâ:3]

Apaçık göremedikleri Pâdişâh, dâimâ onlarla berâberdir. Hani akıl gibi. Sen onu göremezsin ama o seninle berâberdir ve seni sınar. Duruşunu ve hareketini görür ve duyar. Ne şaşılacak şeydir ki, bu böyleyken sen aklı yaratanın seninle oluşunu câiz görmezsin. [Mesnevî, IV, 294, b. 3680]