Aşık Paşa’da Mevlana tesiri – Cihan Okuyucu

A+
A-

Aşık Paşa’da Mevlana tesiri

Cihan Okuyucu

2. Uluslararası Mevlana Sempozyum Bildirileri

Çeşitli tarihi ve sosyolojik sebeplerle 15. yüzyıla kadarki Türk edebiyatı daha çok mesnevi alanında eserler vermiştir. Bu dönemde yazılan yüzlerce mesnevi arasında Hz. Mevlana’nın eseri daima müstesna bir mevkide kalmış ve kendisinden sonra yazılan bir çok eseri tesir altında bırakmıştır. Devrin diğer önemli eserlerinden birisi de Mevlana’nın çağdaşı olan Aşık Paşa’nın Garipname’sidir.

Asik Pasada Mevlana Tesiri Cihan Okuyucu

ETİKETLER: