Adnan Karaismailoğlu

Prof. Dr.

1957 yılında Trabzon’da doğdu. 1979 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 4 Temmuz 1980 tarihînde Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda göreve başladı.  Prof. Dr. M. Nazif Şahinoğlu’nun danışmanlığında doktora tezini 1985’de tamamladı. 19 Mart 1990’da yardımcı doçent kadrosuna atandı. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. Haluk İpekten’in danışmanlığında 1991 yılında yüksek lisans programını bitirdi.

18 Temmuz 1990 tarihînde Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı yardımcı doçentlik kadrosuna intikal etti ve Mart 1997’ye kadar bu anabilim dalı başkanlığını yürüttü. 4 Ekim 1991’de Doçent unvanını aldı. Eylül 1993-Ekim 1994 tarihleri arasında Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanlığında bulundu. 24 Mart 1997 günü Kırıkkale Üniversitesinde profesörlük kadrosuna atandı. Şubat 2010- Şubat 2014 yıllarında Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı. Halen aynı üniversitede Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ankara’daki Mevlana Araştırmaları Derneği’nin başkanlığını 2004’den itibaren sürdürmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Fars Dili ve Edebiyatı, Klâsik Türk Edebiyatı, Mevlânâ ve eserleri üzerinde çalışmalar yapmaktadır.