Mahmud Erol Kılıç

Prof. Dr. 

 

1961 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu (1985). Lise ve üniversite eğitiminin yanında bazı hocalardan Sarf-Nahiv, Tefsir, Hadis, Fıkıh dersleri okudu. Bazı âriflerin derslerine devam etti. Üniversite sonrası bir müddet İngiltere ve Mısır’da bulundu. Akademiye intisab etmeden evvel yayınevi direktörü olarak çalıştı. Asistan olarak göreve başladığı Marmara Üniversitesi, İslam Felsefesi Anabilim Dalı’nda “İslam Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce” isimli Yüksek Lisans tezini hazırladı (1989) (yayınlandı). Türkiye üniversitelerinde Tasavvuf Anabilim Dalı’nın kuruluşu gerçekleşince bu yeni akademik dalda yapılan ilk tez olarak nitelendirilen “İbn Arabi’de Varlık ve Mertebeleri” isimli doktora tezini savundu (1995) (yayınlandı). 1998 yılında Doçentliğe, 2004 yılında Profesörlüğe yükseldi. Pek çok yüksek lisans ve doktora tezi yönetti. Yazdığı makaleler birçok ansiklopedi ve dergide yayınlandı. Millî ve milletlerarası kongrelerde tebliğler sundu. Sufi ve Şiir: Osmanlı Tasavvuf Şiirinin Poetikası isimli çalışması Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 2004 yılı inceleme-araştırma ödülüne layık görüldü ve birçok dile çevrildi. Bugüne kadar 16 telif, 5 tercüme kitabı ve editörü olduğu 2 kitap yayınlandı. İngilizce, Arapça, Farsça ve Fransızca bilen Prof. Kılıç, Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nde de ders vermektedir. Evli ve iki çocuk, bir torun sahibidir.

 

Üyesi Bulunduğu Bazı Bilimsel Kurullar:

 

* 2010 – 2015, Journal of Sufi Studies (BRILL, Leiden) Editör Kurulu Üyesi,

* UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Genel Kurulu Üyesi,

* Muhyiddin Ibn Arabi Society (MIAS– Oxford) Şeref Üyesi,

* 2021-…, Türkiye-İran Araştırmaları Dergisi (TİAD) Danışma Kurulu Üyesi,

* 2021-   , Türk Tarih Kurumu (TTK) Bilim Kurulu Üyesi,

* 2021-   , Marmara Üniversitesi Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MUKAM) Danışma Kurulu Üyesi.

 

Aldığı İdarî Görevler:

 

* 2005 – 2008, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi (TİEM) Başkanı,

* 2008 – 2018, İslam İşbirliği Teşkilatına Üye Ülkeler Parlamentolar Birliği (PUIC, Tahran) Genel Sekreteri.

* 2019 – 2021, Endonezya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi,

* 2021 – İslam İşbirliği Teşkilatı’na (İİT) bağlı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü.

 

Yayımlanmış Eserleri:

 

1. Sufi ve Şiir:Osmanlı Tasavvuf Şiirinin Poetikası, İstanbul 2004. 10 Baskı. (Trc. Farsça, Fransızca, Arnavutça ve Azeri Türkçesi).

2. Evvele Yolculuk, İstanbul 2008. 6 Baskı. (Trc. Farsça).

3. Şeyh-i Ekber: İbn Arabî Düşüncesine Giriş, İstanbul 2009.8 Baskı (Trc. Farsça).

4. Anadolu’nun Ruhu, İstanbul 2011. 5 Baskı. (Trc. Farsça).

5. Hermesler Hermesi:İslâm Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce, İstanbul 2017. 3 Baskı (Trc. Farsça).

6. Tasavvufa Giriş, İstanbul 2012, 12 Baskı.

7. Hayatın Satır Araları, İstanbul 2013, 9 Baskı.

8. Tasavvuf Düşüncesi: Makaleler – Konferanslar I, İstanbul 2014. 3 Baskı.

9. Sufi ve Sanat: Makaleler – Konferanslar II, İstanbul 2015. 2 Baskı. (Trc. Arnavutça).

10. Mevlânâ Üzerine Konuşmalar,İstanbul 2014, 2 Baskı.

11. İbn Arabî, İSAM, İstanbul 2015, 3 Baskı.

12. Ayırmaya Değil Birleştirmeye Geldik, İstanbul 2015.

13. Anadolu Tasavvuf Tarihine Notlar I, İstanbul 2016.

14. Anadolu Tasavvuf Tarihine Notlar II, İstanbul 2016.

15. el-Tuhfetü’l-‘Uşşâkıyye: Uşşâkî Sâliklerinin Âdâbı(hazırlayan), İstanbul 2016, 3 Baskı.

16. Şafak Yazıları I, (Köşe Yazıları), İstanbul 2017.

17. Şafak Yazıları II, (Köşe Yazıları), İstanbul 2018.

 

Tahkik:

 

* İbn Arabi, Fusûsu’l-Hikem, Tahkik: Mahmud Erol Kılıç & Abdurrahim Alkış, (630H tarihli en eski TİEM 1933 nüshası esas alınarak), Litera Yayıncılık, İstanbul 2016.

* Abdullah Salahaddîn el-Uṣṣâkî, Şerhu Kitabu Mevâkıu’n-nucûm (3 cilt), Tahkik: Mahmud Erol Kılıç & M. Adeb el-Jader, Ninava Yayınları, Şam-Beyrut, 2015.