Aziz milletimizin başı sağ olsun!

A+
A-

Aziz milletimizin başı sağ olsun!

Kahramanmaraşʼta meydana gelen ve birçok ilimizde yıkıma sebep olan depremde vefat eden kardeşlerimize, Cenâb-ı Hakʼtan rahmet, yakınlarına ve bütün milletimize başsağlığı diliyoruz.

Enkaz altındaki kardeşlerimizin tez zamanda kurtuluşunu, yaralı kardeşlerimizin de âcilen şifâ bulmasını, Yüce Rabbimizʼden niyâz ediyoruz.

Vatanımız, milletimiz ve bütün İslâm âlemi üzerindeki belâ ve musibetlerin defʼi, hayırların celbi için, evvelâ hatâ ve günahlarımız için bol bol tevbe-istiğfar edelim.

Gariplere, yalnızlara, kimsesizlere ve bilhassa depremzede kardeşlerimize elimizden gelen bütün yardımı yaparak, onların hayır-duâlarını almaya gayret gösterelim. Âfet bölgelerindeki kardeşlerimiz için duâlarımızı eksik etmeyelim.

Unutmayalım ki din kardeşliği esas böyle zor günlerde belli olur.

Şunu da unutmayalım ki, biz o âfet bölgesinde olabilirdik, o kardeşlerimiz bizim yerimizde olabilirlerdi. Biz bir felâkete uğrasak, din kardeşlerimizden ne beklersek, bugün biz de onlara aynı kardeşliği göstermek durumundayız.

Cenâb-ı Hak, vatanımızı, milletimizi ve bütün âlem-i İslâmʼı, maddî-mânevî felâket ve musîbetlerden muhafaza buyursun. İlâhî rahmet, nusret ve inâyetini üzerimizden eksik etmesin.

Göçük altında can veren kardeşlerimize hükmen şehidlik, yaralı kardeşlerimize gâzîlik ecri ihsân eylesin.

Aziz milletimizin başı sağ olsun!

Ey sabahların ve akşamların sahibi, ey gündüzlerin ve gecelerin maliki, “Bana dua edin, duânıza cevap vereyim” buyuruyorsun. Ellerimizi açtık sana yalvarıyoruz, dualarımızı kerem ve lütfunla kabul eyle.

Ey ins ü cinnin hâlıkı olan Allahım! Umûrumuzu sana havale ettik. Senin rızanı kazanmak için çırpınan bu millete merhamet et ve muhafaza eyle.

Büyük bir imtihanla bizi sınıyorsun! Kaldıramayacağımız yükleri sırtımıza yükleme ya Râbbî!

Bizi depremden, afetten, yangından, musibetten, kazadan, beladan her türlü tehlikeden, kötülükten koru, muhafaza eyle.

Yâ Rabbî! Biz kulların hiç akıllanmayacağız. Safâmızı hazmedemeyince belâmızı bulduk. Deprem olacağını bile bile çürük binalar inşa etmeye devam ettik, bu binalara ruhsat verip insanların ölümüne sebep olduk. İnsanoğlu gafil ve hırslıdır. Bunu en iyi sen bilirsin. Hâlimiz hâl değil. Hâlimize bakarak değil, kendi ikrâm ve ihsânına göre muamele eyle.

Ey mahlûkâtın, yaratıkların canlıların ihtiyacını en iyi bilen Rabbim. Sen varken bir başkasının kapısına gitmek, sığınmak, yardım istemek ve bir şey ummak lâyık değildir. Biz senin kapına geldik, ihtiyaçlarımızı karşılamak için imkanlar yarat, bu belâyı savuşturmamıza yardım et.

Ya Rabbi! İçinden geçtiğimiz ve bize şeb-i yeldâ gibi gelen şu zor günleri idare eden, yöneten, toplumun/kamunun önünde olanlara yardım eyle, ferasetle bakmalarını, basiretle görmelerini sağla, hikmet ehli olmalarını nasip et. Devlet işlerinin gayet mükemmel olması için aramızda kâmil olanları yücelt ve yükselt. Senin rıza gösterdiğin, Resul’ünün kabul buyurduğu şekilde gördükleri işlerinde önlerini aç, kararlarını isabetli kıl, muzaffer eyle, adil eyle, görünmeyen ordularınla destekle, onları basiret ve feraset sahibi eyle, Hikmet ehli olanlardan eyle.

Ya Rabbi! Kazmalarıyla, kürekleriyle, kazma-küreğin olmadığı yerde tırnaklarıyla göçük altında kalanları çıkarmaya çalışanlara, zor şartlar altında mücadele, eden görevlilere, gönüllülere, onlara yardım eden askerlerimize güç ve kuvvet ver. Onları kudretinle ve nusretinle muvaffak kıl. Enkaz altında kalanların sağ salim kurtarılmalarını mümkün kıl.

Yâ Rabbî! İçimizde fesat çıkarmak isteyenler var. Onlara fırsat verme, ellerini böğürlerinde, niyetlerini kursaklarında bırak.

Yâ Rabbî çok ihtiyacımız var. Senin deryâ-yı izzetin sonsuzdur. Lütfunla kereminle maddi-manevi şifalar, müjdeler, rızıklar ihsan eyle.

Hayra giden yolları kolaylaştır ve bizi sıdk ve ihlas üzere daim eyle.

Ya İlahî! Malikimiz sensin. Fatihü’l-ebvab sensin. Rahmet kapılarını bize ancak sen açarsın. Gücümüzün yetmediği, karşılayamadığımız ihtiyaçlarımız var. Sebeplerin sahibi de sensin. Bizlere hayırlı sebepler ihsan eyle.

Yâ Rabbî! Mülkün sahibi sensin. Her şey senin rızan ve kaidenle oluyor. Başta deprem olmak üzere her türlü âfet ve belâyı;

Evlerinde oturup dua eden, aşkınla tutuşan gönüller hürmetine,

Zikrinle coşan diller hürmetine,

Gözlerden akan yaşlar hürmetine,

Huzurunda eğilen başlar hürmetine,

Anasının karnındaki bebeler hürmetine,

Oğul döşeğinde oturan nineler hürmetine,

Aramızdaki zayıflar, mazlumlar, mağdurlar, yaşlılar, hastalar, kimsesizler hürmetine,

Bu bela ve musibeti bizlerden en hafif şekilde savuştur.

Şu rahmet günleri hürmetine cümlemize merhametinle rahmet denizine gark eyle,

Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle,

Devletimizi ve milletimizi kaim eyle,

Yetime, yoksula, garibe, mazluma, mağdura ve millete sahip çıkan devletimize güç ver, düşmanları karşısında zaafa düşürme.

Sen her şeye kadirsin ve gücü yetensin. Âmin.