[BİR HAZÎNEDİR EREN]

A+
A-


Hazîne toprağa gömülür niçin?
Elbet garipler onu bulsun diye
Tıpkı Âdem’deki isimler gibi
[Bakara:31]

Âdem’de saklı isimleri bulmak isteyenler ona secde etti, istemeyenler de şeytan gibi inkâr etti; toprağı görüp hazîneyi göremedi!

Zîrâ RAHMÂN Âdem’i yaratıp geldi vecde
Dedi: Rûhum Âdem’de! Siz ona edin secde

Ona secde edenin: “Melek” konuldu ismi
Reddeden “Şeytan” oldu! Ateş kesildi cismi

Siz onları doğru yola çağıracak olsanız da duymazlar.. ve görürsün onları sana bakıb duruyorlardır da görmezler!
[A’râf:198]

Hak Nebî böyle buyurdu anlasana:
Nasıl oluyor da beni göremiyorlar!

Erenlerin yüzünü, senin gördüğün gibi mi sanıyorsun?

Padişahın elçisi padişah cinsindendir!
Eren’leri onları gönderen Yüce Zât’tan ayrı cinsten sanma!
İnsânlar, gönlünü duyup anlayabilsinler diye insân kılığında inmiştir!
Âdem de(n) meleklere öyle inmiştir de Hakk’ı tanıyamamışlardı!
[Sâd:72]

Nerede inci büyükse, sedefi o kadar kalın olur, nerede kilit büyükse orada hazine çoktur! İnsânda da müthiş büyük bir hazine var, var ki nefis perdesi o kadar kalın tutulmuş! O kilidi, Hû yâni eren açar! [Hz. Pir Mevlânâ]

Eren hem içtir hem de dış… İçteki senin özün, dıştaki de içtekine uyandıran!

Alleme’l-esmâyı câmi‘dir vücûdun nüshası
Âdem ol âdem yüzünden nüshayı eyle aslı

Şimdi şerâbı ister küpten iç, ister bardaktan! Son mumu gören, ilk mumu görmüştür vesselâm