BOSNA BERSEKLİ MESNEVİ ŞARİHLERİ – Ali TEMİZEL

A+
A-

BOSNA BERSEKLİ MESNEVİ ŞARİHLERİ

Prof. Dr. Ali TEMİZEL

Giriş:

İslamın bir tür yorumu ve uygulanışı demek olan tasavvufu anlatmak için, yüzyıllar boyunca ilim, fikir, gönül ve sanat erbabı tarafından birçok eser kaleme alınmıştır. Allah, kainat, insan, fert ve toplumla ilgili konulan en güzel şekilde izah eden tasavvufi eserlerden biri . de Mevlana’nın Mesnevi’sidir. Bilindiği üzere Osmanlı edip ve aydınları, _tasavvufi görüşlerini,- estetik ve edebi anlayışlarını, kültürel birikimlerini sonraki ıiesillere, daha çok şerhler ve tercümeler vasıtasıyla aktarmaya çalışmışlardır. Mesnevi tercüme ve şerhlerinin Türk kültür, tarih ve edebiyatında önemli bir yeri vardır. Osmanlı döneminde hakkında: en çok tercüme ve şerh yapılan eserlerin başında Mevlana’nın Mesnevisi gelmektedir. Mesnevi üzerine Osmanlı döneminde çalışma yapan müellif ve mütercim sayısı altmıştan fazladır.

Bosna Bersekli Mesnevi Sarihleri Ali Temizel

ETİKETLER: