CELALEDDİN MUHAMMED-İ BELHİ – Zebihullah-i Safa – Çev. Gökhan Gökmen

A+
A-

CELALEDDİN MUHAMMED-İ BELHİ

Zebihullah-i Safa
Çeviren: Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Gökmen

Kitaplarda sonraları ”Mevlana-yı Rum”, “Mevlevi” ye “Molla-yı Rum” olarak anılan Hüdavendigar Mevlana Celaleddin Muhammed b. Sultanu’l-ulema Bahaeddin Muhammed b. Hüseyin b. Ahmed Hatibi-i Bekri-i Belhi, en büyük ve en etkili mutasavvıf şairlerden ve ünlü ariflerdendir ve O, Fars edebiyatının parlayan yıldızı, semasını aydınlatan güneşi, düşünce sahibi duygulu bir şairdir.

Celaleddin Muhammed I Belhi Zebihullah I Safa Cev Gokhan Gokmen

ETİKETLER: