DİVAN-I KEBİR’DEN BİR GAZELİ OKUMA DENEMESİ – Hicabi Kırlangıç

A+
A-

DİVAN-I KEBİR’DEN BİR GAZELİ OKUMA DENEMESİ

Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç

Giriş

Mevlana’nın gazel ve terciibentleriyle rubailerini havi Divan-ı Kebar, Divan-ı Gazeliyyat-ı Şems adıyla da bilinir. Rubailer ile birlikte Divan-ı Kebir’in içerdiği şiirlerin toplam beyit sayısı kırk bin civarındadır. Eserdeki gazellerin çoğu Şems-i Tebrizi sonrası dönemin ürünüdür. Mevlana’nın gazelleri, ilahi aşkı terennüm eden coşkulu şiirlerdir. Bu şiirlerde ruhani bir neşe egemendir. İran’da Bediüzzaman Furizanfer tarafından ilk kez tashih edilip basımı yapılan Divan-ı Kebir’in şimdiye dek bu basımdan başka bütüncül bir tenkitli neşri yapılmamıştır. Tevfik Subhani de Divan-ı Kebir metnine emek sarf eden araştırmacılardan olup onun Konya Mevlana Müzesi nüshasını esas alarak yaptığı neşir de bu alana önemli bir katkıdır.

Divan I Kebirden Bir Gazeli Okuma Denemesi Hicabi Kirlangic

ETİKETLER: