Duruşma

A+
A-

Duruşma

Kadı dedi “iflasını herkese açıkla, beyan eyle”

Müflis cevap verdi “zindandakiler şahit ya işte”

Kadı dedi: “onların hepsi itham edici

Hepsi de senin yaptığından şikâyetçi

Senden kurtulmak için bir ilaç peşindeler

Bu davada şahitlik etmekte şüphelidirler”

Zindanda olup bitenin hikâyesinden sonra bir mahkeme sahnesi kurulur ortaya. Hâkim davaya bakmaya başlar. Şahitleri ister. Kararı zindanda mahpusların rızkını hile ile elinden alan, onları aç bırakan adamın müflis olup olmadığına göre verecektir. Şikâyetçi olanlar mahpuslardır. Talepleri bu adamın zindandan çıkarılmasıdır. Kadı, şahit olarak mahpusların gösterilmesini kabul etmez. Çünkü mahpuslar müştekidir, şahitlikleri şüphelidir. Bir davada iddia sahibinin şahitliği kabul edilmez.

Mahkemede kim varsa hepsi birden

“Biz şahidiz” dediler “bu adam müflislerden”

Kime sorduysa kadı adamın hâlini

Herkes “müflistir” dediler kaybetti malını

Fakat şahit çoktur. Mahkemede kim varsa hepsi birden iddianın doğruluğuna şahittir. Evet demişlerdir, bu adam müflistir. Ve mahpusların rızıklarını ellerinden almaktadır. Suçlanan kişinin bu iddiaya itirazı yoktur. O da evet ben bir müflisim demektedir. Verdiğim zararı tazmin etme imkanından mahrumum. Herkes derdine yansın. Ödeyeceğime dair bir ümit beslemesinler. Çünkü zaten müflisim. İflas etmiş durumdayım, malım mülküm, param servetim yoktur.

Kadı “bunu teşhir etmek gerektir” dedi

İflas ettiğini bilmeli şehrin her zengini

Tellallar yüz yüze bağırsın etsin de nida

İflas davulu bütün şehre versin de seda

Hiç kimse bununla alışveriş etmesin

Hiç kimse bir zerre borç para vermesin

Bundan sonra dava açan olursa kabul etmem

Herkes bilsin bu adama bir daha zindan cezası vermem”

Durum açıklığa kavuşmuştur. İddialar doğrudur. Adam gerçekten elinde hiçbir şeyi olmayan bir müflistir. Bir kazanım elde etmesi de mümkün değildir. Kaldı ki durumunu herkesten daha çok kendisi bilmektedir. Yaptığı ne varsa sadece kötülük olsun diye yapmaktadır. Amacı kendisinin bir şey kazanması değil musallat olduğu insana zarar vermektir. Binlerce yıl sürecek bir kin ve intikam duygusuyla hareket etmektedir.

Bu adamın zindanda tutulması ile salıverilmesi arasında bir fark yoktur. Çünkü o her ortamda her durum ve şartta yaptığını yapmaya devam edecektir. Pişmanlık duymamaktadır. Kendisinin varlık sebebinin bu dengeyi kurmak olduğunun bilincindedir. Ne vazgeçmeye ne uslanmaya ne ceza ödemeye niyeti vardır. Çünkü müflistir. Çünkü kaybedecek hiçbir şeyi kalmamıştır.

Çözüm bu adamın durumunun ilan edilmesi, insanların karşı karşıya oldukları tehlikeden haberdar edilmesidir. Karar bu doğrultuda çıkar. Teşhir edilsin, şehirdeki herkes haberdar edilsin. Davullarla, tellallarla duyurulsun. Sakın duymayan, habersiz olan hiç kimse kalmasın. Kimse bununla alışverişe oturmasın. Borç para vermesin.

Kadı bu hükmünden sonra bir de uyarıda bulunur. Bu kadar teşhir ve ilandan sonra hâlâ bu müflisle ilişki kuran, zarara uğrayan çıkarsa karşıma gelmesin. Uyarılmasına rağmen aldanırsa suçlu kendisidir. Açılacak davayı da kabul etmeyeceğim.

Böylece onun sabit oldu iflası

Elinde yoktur ne malı ne de lirası

İnsanoğlu riyasız iflası sabit olunca

Hapsederler onu bu dünya zindanında

İblisin iflasını da bildirdi Huda

Kuranda beyan ile eyledi nida

Sahtekâr, hileci, müflis odur

Alışveriş yapma ortaklığından uzak dur

Herhangi bir yolla kaptırırsan eğer mal

Müflisten artık bir zerre bile alman muhal

Adamın iflas etmiş olduğu sabit oldu. Verdiği zararı ödemek imkanının olmadığı açıkça anlaşıldı. Artık insana düşen bu adama aldanmaması, tuzağına düşmemesi, birikimini kaptırmamasıdır. Uzak durmalı, alışverişe oturmamalı, o sahtekarın gösterdiği yola sapmamalı, kaptırdıklarını geri almasının hiçbir yolu olmadığını unutmamalı.

Çünkü o müflistir, müflis olduğu da her türlü imkanla duyurulmuş ilan edilmiştir. Artık bundan sonrası insanın bizzat kendisine düşmektedir.

*

http://ahenkdergisi.com/?p=2923

 

YAZARIN EKLEMİŞ OLDUĞU YAZILAR
Kas 4, 2021 02:27
Nis 2, 2021 13:12
Eki 1, 2020 21:00
Tem 4, 2020 02:57
Nis 8, 2020 02:46
Oca 4, 2020 13:35
Nis 9, 2019 09:50
Oca 9, 2019 09:48
Tem 4, 2018 12:15