[EDEN BULUR]

A+
A-

Aslında çıkmak inmek yok! Boyutsuzdur uzay
Dünya yuvarlak, nerden baksan hep yukarda ay!

Bu kısa videoyu izlerken çocukluğumdan bir hatıra düştü önüme:

Bizim mahallede bir ihtiyar elinde tahta havan, taka tuka gibi şeyleri sokaklarda dolaşarak satardı. Her köşe başına geldiğinde
durup husûsî bir tavırla şunları söylerdi:

İyilik eden iyilik bulur
Kemler belâsın bulur
Eden bulur, sanma kalır
Bir gün olur, vakti gelir

Nasıl olmuşsa mıh gibi çakılmış aklıma.
Şimdilerde karma karma dedikleri de buna benzer bir şey olsa gerek.

Ecdâdımız EDEN BULUR, İNLEYEN ÖLÜR derken herkes ne yaparsa, onun karşılığını mutlaka görür, ektiğini mutlaka biçer, kimsenin yaptığı hiçbir şey, asla yanına kalmaz demek ister, ne de güzel söyler.

Boş geçmeden, namluyu bir Hak Dostu ile temizleyelim:

Dünyâ diyerek geçme sakın, burdadır her şey!
Mîzân ü sırâtı mutlaka orda mı sandın

Cennet ü dûzah, gamm ü sürür, zulmet ile nûr
Yaptıklarının gölgesi, hâriçte mi sandın

Hâlin ne ise müşteri sen oldun o hâle
Noksanı meğer adl-i ilâhîde mi sandın

Dünyada olabilecek her bir olay için, misal aleminde sayısız ihtimal uyur. Siz, ağzınızdan çıkardığınız sözlerle o ihtimalleri uyandırırsınız. Güzel kelimeler söyleyin ki güzel ihtimaller uyansın. [Hazreti Pîr Mevlânâ]

İnsanın kaderine müdahalesi yani kaderin pozitif gayrete âşık oluşu işte tam buradadır zîrâ âlemde çekim yasası vardır.

Daha fazla inlemeyi bırakıp nutku haklayalım vesselâm:
Etme bulursun, inleme ölürsün!

umutrehberi