[EFSÂNE S.ÖZLER]

A+
A-


Salma dil gemisin engine âşık
Erenler aşkına pâyân bulunmaz
Her yerde keşfetme sakın hakâyik
Anı fehmeyleyen bir cân bulunmaz

Ârifin hâlini târif ne hâcet
Efsâne sözlerden eyle ferâgat
Kande göster bana sâhip kerâmet
Ali çoktur Şâh-ı Merdân bulunmaz

Muhtefî oldular âlemde erler
Kıymetsiz olmuştur ilm ü hünerler
Her kime sorarsan ârifiz derler
Benden özge baktım nâdân bulunmaz

Türâbî cihânda olduk serseri
Fehmeden kalmamış dürr ü gevheri
Kimsenin kimseden yoktur haberi
Böyle acâip seyrân bulunmaz

Turâb: Toprak Turâbî: Toprağa mensup
Ebu Turâb: Şâh-ı Merdân Sultânımıza, İnsanlığın Târifi’nin taktığı, hammaddesinden ma’mül kolye

Zamâne dervişlerinde? şâhid olduğumuz bir garip hal var: ben bilinci dimdik ayakta, hevesler dipdiri, devâmında hiçlik, yokluk, fenâ bahsinden lakırdılar, spirituel iç çekişler, hâli olmayan melâmet sızıntıları, şatâhât nakilleri, efsâne sözler, daha neler neler

Önce işin ehlinin diliyle namluyu temizleyelim hele, sonra hâle muvâfık bir iki kelâm ederiz:

Hicrân destânını kendinden oku
Mecnûn’dan duyup da rivâyet etme
Aşkın Leylâ’sını gördünse söyle
Söz temsili bulup hikâyet etme

Evvele yolculuk seyrinin finalinde kendi hakîkatiyle yüzyüze gelmektir bütün mesele ve bu işin taklîdi olmaz. Hiç olanın sesi çıkmaz, iddiası olmaz, olamaz! Olanlar, meydanda ben varım diye dolanmaz, hakikat ehlinin reklamı olmaz!

Ego, sanal varlık zemini üzerinden, tanımadığınız bir Allah’a ibâdet edemezsiniz, ancak varlığınıza rakip bir varlık olarak Allah ile pazarlığa oturursunuz!

Din ve kulluk bir yatırım hesâbı değildir! Âgâh olasınız erenlerim..

ETİKETLER: