Fetih sonrası İstanbul’da Mevlevîliğin tarihsel süreci: Yenikapı ve Galata Mevlevihanesi örnekleri /Yazar:VOLKAN ŞÜKRÜ DERVİŞOĞLU

A+
A-

Fetih sonrası İstanbul’da Mevlevîliğin tarihsel süreci: Yenikapı ve Galata Mevlevihanesi örnekleri / The historical process of Mevleviyeh in Istanbul after the Conquest: The Yenikapı and Galata Mavlavi houses
Yazar:VOLKAN ŞÜKRÜ DERVİŞOĞLU
Danışman: PROF. DR. HEATH W. LOWRY

2019

551781