veysidortbudak@gmail.com Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Görevlisi MEDAR (Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği) Yön. Kur. Bşk. Manisa-TÜRKİYE  
A+
A-

GAZEL

Dâhil ol kârbân-ı aşka, bir ulu dergâha gel
Dergeh-i Monlâ Celâl’e kıl dehâlet, şâha gel.

Tut Ateşbâz-ı Velî’nin dâmenin, ol ehl-i dil
Pişmek istersen ey âşık, bir ulu matbâha gel.

Şems-i Tebrîzî ışıkdır, vechi Hak’dan akseden
Âlemin fânûsu oldur, şeb-çerâğ ü mâha gel.

Ahmed ü Mahmûd, Muhammed, Mustafâ’nın aşkına
Çıkma râh-ı Mevlevîden, Hazret-i Allâh’a gel.

İsteme beylik, ne lâzım, pâdişâha evlad ol!
Nâ-bekâra verme gönlün, “Semme vechullâh”a gel.

Yâr ü ağyâr cümlesinden fâriğ oldun Veysiyâ
Hazret-i Monlâ delîlin oldu sen ol Şâh’a gel.

 

YAZARIN EKLEMİŞ OLDUĞU YAZILAR
Mar 19, 2024 00:29
Eyl 20, 2023 10:45
Eki 10, 2022 23:42
Eyl 18, 2022 14:00
Tem 26, 2022 00:23
Tem 9, 2022 01:13
Haz 28, 2022 00:20
Haz 7, 2022 00:15
Oca 25, 2022 21:24
Ağu 18, 2021 02:21