GAZZALİ VE MEVLANA – Saadettin KOCATÜRK

A+
A-

GAZZALİ VE MEVLANA

Saadettin KOCATÜRK

Hüccetü’ l-İslam İmam Gazzali, yaşadığı çağda ve kendinden sonraki asırlarda İslam dünyasının hemen her mütefekkirini etkilemiş ve görüşleri onlar üzerinde etkili olmuştur. Onun düşüncelerinden, beliğ üslubundan ve ruha şifa veren uyarısından etkilenmemiş pek az kimse vardır. Söylediklerini bizzat kendileri tatbik etmeyen zahir ulemasının ve mesleklerinin esasına vakıf olmamış ham sofuların eserlerinde onların iç dünyalarını görüp anlayan her insan, Gazzali’nin tatlı anlatımını, akıcı üslubunu, sağlam fikrini, tahlil gücünü, tenkit cesaretini, engin bilgisini, berrak iç dünyasını ve ibarelerinde yer alan tatlı uhrevi korku ile ilahi vuslat şevkini gördükten sonra elbette diğerlerinden bıkkınlık getirip Gazzali’nin saf ve temiz dünyasına yönelecektir. Onun gönülden gelen sözü, girdiği her kalpte yer etmiştir. Düşünceleri hava gibi insanın gönlüne süzülür, ışık gibi duygularımızın pencerelerinden girer.

Gazzali Ve Mevlana Saadettin Kocaturk

ETİKETLER: