GEÇMiŞTEN GÜNÜMÜZE MESNEVİ SOHBETLERİ – Hayat Nur ARTIRAN

A+
A-

GEÇMiŞTEN GÜNÜMÜZE MESNEVİ SOHBETLERİ

Hayat Nur ARTIRAN

Tarihi kaynaklara göre, 1260-1267 yıllan arasında tamamlanan Hz.Mevlana’nın Mesnevi-i Şerifi, edebi manada taşıdığı değerin yanısıra, asıl değerini, tasavvufi düşüncenin bütün inceliklerini muhtevasında taşıyan ledünni bir eser olmasından almıştır. Ayru zamanda manevi tekamülün bir rehberi, Kur’an-ı Kerim’in bir te’vili, Peygamber Efendimiz’in Hadis-i Şerifleri’nin özü, hakikati, Hakk aşıklarına mahsus bir irşad kitabı olan Mesnevi-i Şerif’ i, taşıdığı bu yüksek değere paralel olarak, anlamanın ve özümsemenin kendine has bir disiplini olması pek tabiidir.

Bu bağlamda, Mevlevilik yolu içerisinde çok önemli bir yer tutan Mesnevihanlık kurumuna ihtiyaç duyulmuş, Mesnevihan olacak kişiler, uzun ve zorlu bir manevi eğitimden geçirilerek Mesnevihanlık icazeti almaya layık görülmüşlerdir. Bu bildiride; Mesnevihanlık ve Mesnevi Sohbetleri’nin tarih içerisindeki yerinin ve öneminin, nasıl bir seyir izlediğinin ve son dönemde ulaştığı merhalenin ortaya konulması gaye edinilmiştir.

Gecmisten Gunumuze Mesnevi Sohbetleri Hayat Nur Artiran

ETİKETLER: