[HER NEFES]

A+
A-


Bütün sözler gecedir, gündüzü bu
Rüzgâra sövmeyin: Rahmân’ın nefesidir yâ hû

Nefessiz bir insan sâdece cesettir ve insansız bir nefes de havada bir nemdir.

Rahîm olan Rabbin selâmı her nefes âlemleri doldurur mâdem, Nefhâ-i Rahmân olup içimize dol.an her nefesi Hak Dost’tan bil! Unutma, tulumdaki hava önce tulumcudaydı!

Mazhar-ı Hayy olduğiyçün hava ve suyun aslı bil
Nefha-i Rahmânî’den dünyâ ve ukbâ “Hû” çeker

Bu sefer, ne çektiğinin farkında olarak, içine derin derin bir nefes çek, işte böyle böyle içinde taşıdığından, seni içinde taşıyana uyanır, aslıyla kucaklaşır insan:

Sen nefha-i Rahmân’sın, hem Hazret-i insânsın,
Bil, Mazhar-ı Yezdân’sın, bul Vahdet-i Mevlâ’yı

Herşey bir tek nefestir; cümlesi yel içinde… Dünya ile insan arasında nefes alın… Ne varsa içinde; içeride olduğunuzu bilin.

Zâten kendini yaşamayan insan, aldığı nefesi veremeyen biri gibidir! Böylesi bir nefesle dirilip nefisten geçmeyene, gerçek duvağını açmaz.

Tenden kabuğun, kıldan duvağın altında o nefesi b.ekleyenden tenhâda işitildi:
Aslında hiç yalnız kalmadın, bir nefes kadar yakınım sana…