İstanbul mevlevihanelerinde mimari düzen ve Beşiktaş mevlevihanesi / Yazar:GÖKBEN PALA AZSÖZ

A+
A-

İstanbul mevlevihanelerinde mimari düzen ve Beşiktaş mevlevihanesi / Architectural structure of İstanbul mevlevi Dervish lodges and the case of: Besiktas Mevlevi dervish lodge
Yazar:GÖKBEN PALA AZSÖZ
Danışman: PROF. DR. NURAN KARA PİLEHVARIAN

2018

514725