İZMİR MEVLEVİHANESİ ŞEYHİ MEHMET NUREDDİN DEDE (1858?-4 Aralık 1920) – Kenan Erdoğan

A+
A-

İZMİR MEVLEVİHANESİ ŞEYHİ
MEHMET NUREDDİN DEDE
(1858?-4 Aralık 1920)

Kenan Erdoğan

İzmir Mevlevihanesi’nin ikinci şeyhi olan şair, bestekar ve musikişinas Mehmet Nureddin (Nuri) Dede, İzmir’de doğmuştur. Şair de olduğu söylenen, İzmir Mevlevihanesi’nin kurucu şeyhi Hacı Hafız Akif Dede’nin 3 (1803-Eylül 1888) oğludur. İyi bir neyzen (ki ilk ney derslerini ağabeyi Nureddin Efendi’den almıştır) ve tanınmış bir müzisyen olan Neyzen Cemal Efendi’nin 4 (1873-1945) ağabeyi; 600’den fazla bestesiyle, yetiştirdiği besteci ve icracı talebelerle 20. yüzyılın büyük müzisyenlerinden olan Rakım elKutlu’nun (1871-1948) ise dayısıdır.

Izmir Mevlevihanesi Seyhi Mehmet Nureddin Dede 1858 4 Aralik 1920 Kenan Erdogan

 

ETİKETLER: