Kurân-ı Kerîm – Dinle – Yükle

A+
A-

Kuran-ı Kerim

İster On-line dinleyin ,ister PC ‘nize indirin

Sure No.  Sure İsmi    DinleMP3 indir
1Fatiha Suresi İndir
2Bakara Suresiİndir
3Âl-i Imran Suresi İndir
4Nisa Suresiİndir
5Maide Suresi İndir
6Enam Suresiİndir
7Araf Suresi İndir
8Enfal Suresiİndir
9Tevbe Suresi İndir
10Yunus Suresiİndir
11Hud Suresi İndir
12Yusuf Suresiİndir
13Rad Suresi İndir
14Ibrahim Suresiİndir
15Hicr Suresi İndir
16Nahl Suresiİndir
17Isra Suresi İndir
18Kehf Suresiİndir
19Meryem Suresi İndir
20Taha Suresiİndir
21Enbiya Suresi İndir
22Hac Suresiİndir
23Müminun Suresi İndir
24Nur Suresiİndir
25Furkan Suresi İndir
26Şuara Suresiİndir
27Neml Suresi İndir
28Kasas Suresiİndir
29Ankebut Suresi İndir
30Rum Suresiİndir
31Lokman Suresi İndir
32Secde Suresiİndir
33Ahzab Suresi İndir
34Sebe Suresiİndir
35Fatır Suresi İndir
36Yasin Suresiİndir
37Saffet Suresi İndir
38Sad Suresiİndir
39Zümer Suresi İndir
40Mümin Suresiİndir
41Fussilet Suresi İndir
42Şura Suresiİndir
43Zuhruf Suresi İndir
44Duhan Suresiİndir
45Casiye Suresi İndir
46Ahkaf Suresiİndir
47Muhammed Suresi İndir
48Fetih Suresiİndir
49Hucurat Suresi İndir
50Kaf Suresiİndir
51Zariyat Suresi İndir
52Tur Suresiİndir
53Necm Suresi İndir
54Kamer Suresiİndir
55Rahman Suresi İndir
56Vakia Suresiİndir
57Hadid Suresi İndir
58Mücadele Suresiİndir
59Hasr Suresi İndir
60Mümtehine Suresiİndir
61Saf Suresi İndir
62Cüma Suresiİndir
63Münafikun Suresi İndir
64Tegabun Suresiİndir
65Talak Suresi İndir
66Tahrim Suresiİndir
67Mülk Suresi İndir
68Kalem Suresiİndir
69Hakka Suresi İndir
70Mearic Suresiİndir
71Nuh Suresi İndir
72Cin Suresiİndir
73Müzemmil Suresi İndir
74Müdahhir Suresiİndir
75Kiyame Suresi İndir
76Insan Suresiİndir
77Mürselat Suresi İndir
78Nebe Suresiİndir
79Naziat Suresi İndir
80Abese Suresiİndir
81Tekvir Suresi İndir
82Infitar Suresiİndir
83Müteffifin Suresi İndir
84Inşikak Suresiİndir
85Büruc Suresi İndir
86Tarık Suresiİndir
87Ala Suresi İndir
88Gaşiye Suresiİndir
89Fecr Suresi İndir
120Beled Suresiİndir
91Şems Suresi İndir
92Leyl Suresiİndir
93Duha Suresi İndir
94Inşirah Suresiİndir
95Tin Suresi İndir
96Alak Suresiİndir
97Kadir Suresi İndir
98Beyyine Suresiİndir
99Zelzele Suresi İndir
100Adiat Suresiİndir
101Karia Suresi İndir
102Tekasür Suresiİndir
103Asr Suresi İndir
104Humeze Suresiİndir
105Fil Suresi İndir
106Kureyş Suresiİndir
107Maun Suresi İndir
108Kevser Suresiİndir
109Kafirun Suresi İndir
110Nasr Suresiİndir
111Tebbet Suresi İndir
112Ihlas Suresiİndir
113Felak Suresi İndir
114Nas Suresiİndir
Okuyan: Al-Qari’a Yassen

mp3quran.net’den alınmıştır.