Mecmu’atü’l-eş’âr Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevîhânesi koleksiyonu 170 numaralı mecmua (143-217) inceleme-karşılaştırmalı metin / Yazar:MERVE KAYA KOL

A+
A-

Mecmu’atü’l-eş’âr Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevîhânesi koleksiyonu 170 numaralı mecmua (143-217) inceleme-karşılaştırmalı metin / Mecmu’atu’l-esh’ar, Süleymāniye Library Mevlevihane of Galata, 170 number (143-217 examination-relative text)
Yazar:MERVE KAYA KOL
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ ORHAN KAPLAN

2019

557610