Mecmu’atü’l – eş’âr Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevîhânesi koleksiyonu 170 numaralı mecmua (72-142) inceleme-karşılaştırmalı metin / Yazar:FATİH ATAK

A+
A-

Mecmu’atü’l – eş’âr Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevîhânesi koleksiyonu 170 numaralı mecmua (72-142) inceleme-karşılaştırmalı metin / Mecmu’âtü’l-eş’âr, Süleymâniye Library Galata Mevlevi house, number 170 (72-142) (research-comparative text)
Yazar:FATİH ATAK
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ ORHAN KAPLAN

2019

557618