Mecmuatü’l-eş’ar, Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevihanesi Numara: 200(71-140)(İnceleme-karşılaştırmalı metin) / Yazar:SEVGİ AKBABA

A+
A-

Mecmuatü’l-eş’ar, Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevihanesi Numara: 200(71-140)(İnceleme-karşılaştırmalı metin) / Mecmu’atü’l-Eş’ar, Galata Mevlevihane Süleymaniye Library Number: 200(71-140) (Examination-comparative text)
Yazar:SEVGİ AKBABA
Danışman: DOÇ. DR. VİLDAN COŞKUN

2018

510162