Mesnevîhân Şefik Can Dede 18. vuslat yıl dönümünde yad edilecek.

A+
A-

Hakk Âşığı Sertarîk Mesnevîhân Şefik Can Dedemizin 18. Vuslat Yılı Anma Programı

24 Haziran 2023 Cumartesi, Konya

 

«Hayr-ül-ümûr evsâtuhâ – İşlerin en iyisi orta olanıdır»

Çok Muhterem Aziz Gönül Dostlarımız,

Şefik Can Uluslararası Mevlânâ Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından her sene Konya’da Şefik Can Dedemizin ocak ayına tekabül eden Vuslat Yıl Dönümü, bu sene itibari ile inşallah ki artık âlî zât-ı şeriflerinin bu dünyamıza teşrif eylediği haziran ayında yâd edilecektir.

24 Haziran 2023 Cumartesi, Konya’mızda cem olacağımız bu çok müstesna duâ ve niyaz günümüz, öğle namazına müteâkip, Üçler Hâmuşânı’nda Şefik Can Dedemizin Kabr-i Şerifi başında Kur’ân tilaveti, duâ ve niyâzlar ile başlayıp, öğle lokması ile sırlanacaktır.

Âlemlere Rahmet Hazret-i Peygamber Efendimiz’in «Hayr-ül-ümûr evsâtuhâ – İşlerin en iyisi orta olanıdır» buyurdukları gibi, senenin bir ucundan ortasına ermek; karların eridiği, âlemin şenlendiği gül mevsiminde, âşıklar diyârı Hazret-i Pîr eşiğinde cem olmak, inşallah ki Aleyhüsselâtü Vesselâm Efendimizin mübârek hadis-i şeriflerinden bizlere ulaşan ilâhî mânâdaki hikmet ve güzelliklerle ilelebet cümlemizi kuşatsın niyâz ediyoruz.

Bundan böyle Şefik Can Dedemizin tüm sevenlerine, âşıklara müjdeler olsun; gül mevsimi Haziran, cân bahçelerine nice kutlu müjdeler getirsin dileriz.

Gül mevsimi geldi yine bülbüllere müjde
Şenlendi çemen kâkül ü sünbüllere müjde
Şebnem döküyor bâd-ı bahar gülşen-i hüsne
Etrâfına âşık arayan güllere müjde

Yurt içi ve yurt dışından Hakk âşıklarının buluştuğu bu kutlu duâ gününe Şefik Can Dedemizin tüm sevenleri ve cümle gönül dostları davetlidir.

Âlî ruhâniyetleriyle ömrümüzü aydınlatan, cân şifası, gönül hânelerimizin safâsı Şefik Can Dedemizi rahmet, şükran ve minnetle yâd ediyoruz.

Bakî hürmetle, muhabbetle, illâ Hû…

Şefik Can Uluslararası Mevlânâ Eğitim ve Kültür Vakfı