MEVLEVİ MÜZİGİ ESERLERİNİN YAZIMINDA KULLANILAN ESKİ YAZIM SİSTEMLERİ ve ÇEVİRİ SORUNLARI – Timuçin ÇEVİKOGLU

A+
A-

MEVLEVİ MÜZİGİ ESERLERİNİN YAZIMINDA KULLANILAN ESKİ YAZIM SİSTEMLERİ ve ÇEVİRİ SORUNLARI

Timuçin ÇEVİKOGLU

öz

Mevlevi Müziği eserlerinin yazımında, her birinin kendine özgü farklı özellikleri olan birçok sistem kullanılmıştır. Türkiye’ de üniversitelerin sayısının artması ve yazma eserlere erişimin kolaylaşması ile Mevlevi Müziğini en eski kaynaklarından çevirileri ihtiva eden lisans üstü tez çalışmaların sayısı da artmıştır. Ancak eski yazım sistemlerinin yeterince veya  gereğince tanınmaması nedeniyle, yapılan birçok çalışmada ciddi sorunlar görülmektedir.

Bildiride; Mevlevi Müziği eserlerinin yazımında kullanılan eski yazım sistemlerinin birbirinden farklı temel özelliklerine değinilmekte ve yapılan çevirilerdeki sorunlara işaret edilmektedir.

Mevlevi Muzigi Eserlerinin Yaziminda Kullanilan Eski Yazim Sistemleri Ve Ceviri Sorunlari Timucin Cevikoglu