Alâeddin Yavaşça

1 Mart 1926’da Kilis’te doğdu. Babası Kilis’li Şair Yavaşca’zade Sezai Efendi’nin oğlu Hacı Cemil Efendi, Annesi Kınoğlu Kadri Efendi’nin kızı Enver Hanım’dır. Kilis Kemaliye İlkokulu ve Kilis Ortaokulu’nu bitirdikten sonra lise birinci sınıfı yatılı olarak Konya Lisesi’nde başlayıp, 2 ve 3. Sınıfları İstanbul Erkek Lisesi’nde tamamlayıp 1945’de mezun oldu. İstanbul Üniversitesi’ne giriş imtihanını kazanarak Tıp Fakültesine başladı. 1951 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Yavaşca, İstanbul Üniversitesi 1. Kadın Doğum Kliniğinde, Ord. Prof. Dr. Tevfik Remzi Kazancıgil’in yanında Haseki Hastanesinde ihtisasını yaptı ve 1955 yılında Kadın-Doğum Mütehassısı oldu. Askeri hizmetini Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi’nde yapan Yavaşça, sırasıyla, Zeyneb Kamil Doğumevi, Taksim İlk Yardım Hastanesi, Şişli Etfal Hastanesi’nde Başasistanlık ve Şef Muavinliği görevlerini yapmış, 1969 yılında açılan Vakıf Gureba Hastanesi Şeflik imtihanına girmiş, imtihanı kazanıp o tarihten 1976 yılına kadar adı geçen Hastanede Kadın-Doğum Kliniği Şefliği yaparak, bu hastanede olmayan Doğum Bölümünü kurmuştur. 1976 yılında da, boşalmış olan Haseki Hastanesi Kadın-Doğum Kliniği Şefliğine naklen atanmıştır. Bu süreler içinde birçok Kadın-Doğum Mütehassısları yetiştirmiştir. 1985 yılı 1 Ekim tarihinde aynı hastanenin Başhekimi olmuştur.

Prof. Dr. Yavaşca 1980 yılında Birleşik Amerika Baltimor şehrindeki Johns Hopkins Üniversitesi Hastanesi’nde “İdarecilik ve Aile Planlama Kurslarını” bitirmiştir.

Prof. Dr. Yavaşca’nın mesleki hayatı esnasında Tıp Dünyası, Şişli Hastanesi Bülteni, Zeynep Kamil Hastanesi Bülteni, Vakıf Gureba Bülteni, Haseki Tıp Bülteni, Sağlık Bakanlığı Bülteninde yayınlanmış 54 bilimsel neşriyatı bulunmaktadır. Birçok Ulusal ve Uluslararası sempozyumlara katılmış ve bildiriler sunmuştur.

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’nın musiki hayatı; doğduğu ve ailece bağlı bulunduğu Kilis’te küçük yaşlarda başlamış, daha 8 yaşındayken o sıralarda Ortaokulda hoca olan Zihni Çelikalp’ten Batı Mûsikisi keman dersleri almış, İstanbul’a gittikten sonra, Saadeddin Kaynak, Münir Nureddin Selçuk, Dr. Subhi Ezgi, Hüseyin Sadeddin Arel, Zeki Arif Ataergin, Nuri Halil Poyraz, Refik Fersan, Mes’ud Cemil, Ekrem Karadeniz, Dede Süleyman Erguner, Dr. Selahaddin Tanur gibi üstadlardan istifadeler sağlamış, İstanbul Belediye Konservatuarı, İleri Türk Musikisi Konservatuarı, İstanbul Üniversitesi Korosu gibi kuruluşlarda icra kabiliyetini ve musiki bilgisini geliştirdikten sonra 1950 yılında açılan imtihanı kazanarak İstanbul Radyosunda solist icracı olmuş, zamanla Türkiye Radyolarında ve TRT Bünyesinde “Danışma, Denetleme ve Repertuar Kurullarında üyelik ve başkanlık dahil önemli görevler almış. 1967’den bu yana solistliği yanında Koro Yöneticiliği de(Klasik Türk Musikisi Erkekler Korosu ve Beraber Şarkılar)yapmıştır. Ayrıca belirli zaman aralıklarıyla Türkiye Radyolarına alınan stajyerlerin hocalığını yapmış ve onların sanatçı olmalarını sağlamıştır.Bu faaliyetlerinin dışında Milli Eğitim Bakanlığının “Türk Musikisi Araştırma,değerlendirme ve İnceleme Kurulunda, Devlet Planlama’nın 5. Beş yıllık Türk Musikisi Eğitimi Komisyonunda üyelik hizmeti vermiştir.

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, Türk musikisinde Devlete Bağlı ilk Konservatuarın kurucuları arasında yer almış, 1976’dan itibaren Türk Musikisi Devlet Konservatuarının Yönetim Kurulunda ve Öğretim Kadrosunda çalışmıştır. Konservatuar YÖK yasasıyla İstanbul Teknik Üniversitesine bağlandıktan sonra, teşkil edilen “Danışma Biriminde” yer almıştır.

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının 19/03/19120 tarihli yazısıyla İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Profesörlüğüne atanmış olup, sözü geçen konservatuar’ın Ses Eğitimi Bölüm Başkanlığı’nı sürdürmüştür. Ancak “yaş haddinden emekli olanlar”için çıkartılan yasa dolayısıyla 2005 yılı Nisan ayı sonunda İ.T.Ü.D.K.’dan ayrılmış ve Haliç Ünive rsitesi’nde göreve başlamıştır.

Tıp Fakültesinde öğrencilik yılları ile ihtisasını yaptıktan sonraki uzunca bir zaman diliminde, Alaeddin Yavaşca’nın hekimliği önde ve birinci planda tuttuğunu, musikiyi ise bir hobi olarak kabul ettiğini görüyoruz. 1950’li yıllarda çeşitli mecmualarda kendisi ile yapılan röportajlarda bu husus hep Alaeddin Yavaşca tarafından böylece dile getirilmiş. O yıllarda yayınlanan bir röportajında;

Hekimlikle ilgili sohbetten sonra kendisine sorulan:

“İfadenize bakılırsa, kendinize meslek olarak doktorluğu seçmiş bulunuyorsunuz. Türk musikisi ile ilginiz daha mı az?” sorusuna şu cevabı veriyor Alaeddin Yavaşca.

“Musikiyi çok seviyorum, fakat benim için başta gelen bir iş değil, belki ikinci, belki üçüncü derecededir. Bir hastayı ameliyatla ya da ameliyatsız olarak ıstırabından kurtarıp sağlığına kavuşturmak hazların en büyüğüdür”

Alaeddin Yavaşça’nın o zamanki görüşü budur ama; ömrünün büyük bölümünde, musiki ile hekimlik hep birbirini tamamlamıştır. Başarılarında hep görmüş olduğu saygınlıklarda, bu iki özelliği birlikte ön plana çıkmıştır. Hayatının her safhasında; ünlü bir ses icracısı ya da bestekar Alaeddin Yavaşca’dan söz edilmiştir ve musikimizin önemli kişilerinden biridir ama; hep Doktor Alaeddin Yavaşca olarak anılmış, musiki muhitindeki herkes, hatta musikideki hocaları bile onu adını söylemeden “Doktor” diye çağırmışlardır.

Dr. Alaeddin Yavaşca’nın icracılığı yanında 633 civarında Beste, Semai, Kar-ı Natık, Şarkı, Çeşitli Saz Eserleri (Peşrev, Saz Semai, Methal, Etüd), Marş ,Divan, Çocuk Şarkıları, dini sahada da Mevlevi Ayini ve İlahi formunda besteleri vardır. Bestelerinin birçoğu radyo repertuarında yer almış, plak ve kasetlere okunmuştur.Bu bestelerin notaları aşağıda verilmiştir.

   Acem-Ayini Şerif
   Acem-Medhal
   Acem-Peşrev
   Acem-Saz Semaisi
   Acemaşiran-Çıkıver vadiye bir akşam üstü
   Acemaşiran-Gamlı gönlüm seni gördükçe
   Acemaşiran-Gönlüm yeni bir sevgili mümküm mü beğensin
   Acemaşiran-Gönül aşkından oldu pare pare
   Acemasiran-Her lahza senin hasretin ağlar üzerimde
   Acemaşiran-Herkesin güldüğü günler
   Acemaşiran-İlahi
   Acemaşiran-İlahi-Ey bana iyi diyen
   Acemaşiran-Kaç yıl bir bilmecenin sırrını sordum
   Acemaşiran-Medhal
   Acemaşiran-Ufkun kizaran rengine baktikca hatirla
   Acemkurdi-Bir yıl daha mazinin malı oldu
   Acemkürdi-Hülyalı siyah gözlerine
   Acemkürdi-Melekler kadar güzelsin
   Acemkürdi-Ruhum su gelen yılda maziyi andı
   Acemkürdi-Sularda kaybolurken
   Arazbar Buselik-Pesrev
   Arazbar Buselik-Saz Semaisi
   Bayati Araban-Aşkın nice esrarı
   Bayati Araban-Müstaki cemalin olalı mestinim
   Bayati Araban-Sen geldiğin an
   Bayati Araban-Serviler kıskanıyor endami elif sanki
   Bayati-Dile gelse ıstırabım
   Bayati-Gel nazlı gülüm
   Bayati-Gönlüm o yeşil gözleri
   Bayati-Gönlümde yanan aşk ile virane olayım
   Bayati-Gönülden gönüle çağlar geçersin
   Bayati-Gönüllere tesellidir
   Bayati-Koklamam artık gülü
   Bayati-Medhal
   Bayati-Yıllarca özlem gönlümde elem
   Bestenigar-Bir ümit doğdu bütün
   Bestenigar-Düştüm yine ben
   Bestenigar-O dudaklar gece mehtab ile
   Buselik-Aşkın hududunu aştı muradım
   Buselik-Çocuk şarkısı
   Buselik-Hülyalı bahar gelse de
   Buselik-Peşrev
   Buselik-Saz Semaisi
   Buselik-Seni dinlerken silinir içindeki gamlar
   Diikeşhaveran-Gün kadar gündüz kadar aydın yüzün
   Dilkeşhaveran-Yadında mıdır gizli emellerle yanardık
   Dügah-Gittin artık gözlerim kan ağlasın
   Dügah-İlahi
   Dügah-Menekşeler gibi soldun
   Dügah-Peşrev
   Dügah-Seni sordum aradım her yerde
   Evcara-Gel aşıka göster
   Evcara-Her an beni çekmekte
   Evcara-İnanıp kalbimi verdim de senin ellerine
   Evcara-Peşrev
   Evcara-Sahra tutuşur sırrını faş eylese mecnun
   Evcara-Saz Semaisi
   Evcara-Susmasın gülşeni can
   Eviç-Medhal
   Eviç-Canan aradım sen de meğer can imişin
   Eviç Maye-Gönülden sevmeyi bilmedikçe
   Eviç-Saz Semaisi
   Eviç-Ürkek bakışınla kalbimi çalıverdin
   Ferahfeza-Gönül zaten aşka aşık serseri
   Ferahfeza-Her şarkıda aşkın dili sensin
   Ferahnak-Uçuşur her güzelin şemine pervane gönül
   Ferahnak-Yüzünde güllerin mutlu sevinci
   Gerdaniye Buselik-Ayrılık alnımın kara yazısı
   Gerdaniye Buselik-Medhal
   Gerdaniye-Güzellere kaymış akıl
   Gerdaniye-İlahi
   Gerdaniye-Şu dumanlı dağlara çıkıp da yatasım gelir
   Gülizar-İpek kumral saçların
   Hicaz-Ağıt
   Hicaz-Ağlar gezerim sahili
   Hicaz-Anneye ninni
   Hicaz-Artık bu solan bahçede
   Hicaz-Aşk mevsime bakmaz güzelim
   Hicaz-Aşkin beni bak yıktı harab eyledi
   Hicaz-Aşkın yalan olsa da
   Hicaz-Ayrılık da zor değil
   Hicaz-Bakışların kıvılcım
   Hicaz-Beni kahreder bu kaçışların
   Hicaz-Boğaziçi şen gönüller yatağı
   Hicaz-Bu akşam yine bakışların neden derinde
   Hicaz-Bülbüllerin ah ettiği bir yaz gecesinde
   Hicaz-Çocuk şarkısı
   Hicaz-Dallar çiçek çiçek güller tomurcuk
   Hicaz-Ela gözlerini sevdiğim dilber
   Hicaz-Elimde sükutun nabzımı dinle
   Hicaz-Gitti gelmez bahar yeli
   Hicaz-Gönlüm yanıyor
   Hicaz-Gönlümü aldın güzel
   Hicaz-Göz gördü gönül sevdi
   Hicaz-Gün batar bülbül susar
   Hicaz-Guruba yaklaşan önmür bağında
   Hicaz-Hatıralar saçılmış ruhuma
   Hicaz-Hayal oldu sevgili
   Hicaz-Haydi kalk gidelim
   Hicaz-Her zaman kalbimde seni yaşattım
   Hicaz-İçimde bir yangın var susmuyor
   Hicaz-İlahi
   Hicaz-İlahi-Ey yaradan
   Hicaz-İlahi-Severim ben seni
   Hicaz-İlahi-Yetiş ey gül
   Hicaz-Kimseyi böyle perişan etme Allahım
   Hicaz-Kışın ayrı güzelsin
   Hicaz-Kız sen ne güzelsin sana gençler tapacaklar
   Hicaz-Mavi yaz gününde
   Hicaz-Medhal
   Hicaz-Ne günah etse açılmaz iki gönül arası
   Hicaz-Ne kadar tatlı bu akşam saati
   Hicaz-Neden bakışların tedirgin şaşkın
   Hicaz-Nerde ateşi aşkın vadin
   Hicaz-Nerde o günler nerde
   Hicaz-Riya imiş sevgisi o güzelin
   Hicaz-Ruhum canım sevgilim şimdi nerde
   Hicaz-Sen gülersin gül gibi
   Hicaz-Sevdim güzelim seni artık gel üzme beni
   Hicaz-Son bahçede son yolculuğun derdine düştük
   Hicaz-Son şarkıların sesleri kopsun dudağından
   Hicaz-Sonsuzluğun içinde kırpmazken gözlerini
   Hicaz-Üzülme yılların gelse de kışı
   Hicaz-Üzüyor yıllar gibi dakikalar sen yoksan
   Hicaz-Yarin bize bir selamı yokmuş nideyim
   Hicaz-Yıllar boyu ben sevgini kalbimde yaşattım
   Hicazkar-Akşamlara anlattım gözümün nuru dedim
   Hicazkar-Birgün sır olan herşeyi bilmek çok güç
   Hicazkar-Bir varmış bir yokmuş
   Hicazkar-Dinle kalbimdeki feryadı
   Hicazkar-Geceler sevginle bana yaklaşır
   Hicazkar-Gönül kaşanesinde acep neler değişti
   Hicazkar-İki sevgiliden çağrı ve her şarkıda sestin
   Hicazkar-Medhal
   Hicazkar-Ne benim derdime aşkın gibi derman bulunur
   Hicazkar-Pek nazlısın ey sevgili yetmezmi ki tahassür
   Hicazkar-Sarı mimozamsın sen benim
   Hicazkar-Saz Semaisi
   Hicazkar-Sen gözlerinle yüzüme bir baktın
   Hicazkar-Uzar gider kural budur
   Hisar-Ateşindir a güzel sevgiyi sevda edici
   Hisar-Bahçelerden yükselirken kuşların son şarkısı
   Hisar-Bir sencileyin ruhları gül yar ele girmez
   Hisar-Cihanı gark eden baran
   Hisar-Peşrev
   Hisar-Saz Semaisi
   Hisarbuselik-Aklımda sen ruhumda sen
   Hisarbuselik-Peşrev
   Hisarbuselik-Sana inansamda inanmasamda
   Hisarbuselik-Saz Semaisi
   Hüseyni-Aşkın gecesi gibi hasret hecesi gibi
   Hüseyni-Aştım hasret dağlarını
   Hüseyni-Dağlar dağlar yüce dağlar
   Hüseyni-Dinle bahar türküsünü
   Hüseyni-Ey güzel gönlünde bir yer ayırıp
   Hüseyni-Gülen gözlerinin manası derin
   Hüseyni-Geç kalma ki geçmektedir
   Hüseyni-Hasretle hemşire gamla yoldaştı
   Hüseyni-Hicranımı peymanei lalinde bıraksam
   Hüseyni-İçimdeki özlemi uyutamıyorum yar
   Hüseyni-İpek saçın güzel gözün pembe tenin
   Hüseyni-Kaç gönülden gönüle çağlayıp da akmışsın
   Hüseyni-Kafir olsa dine döner gelir çağrıma
   Hüseyni-Kara gözlü şirin yar sana bir çift sözüm var
   Hüseyni-Medhal
   Hüseyni-Sabredenler muradına ermişler
   Hüseyni-Sana olan aşkımı bir bilene danışrım
   Hüseyni-Saz Semaisi
   Hüseyni-Sazı sinem ile ben nağmeler icad edeyim
   Hüseyni-Seni sevmek sana tapmak dileğim
   Hüseyni-Yüce dağlar sırayla başları duman duman
   Hüzzam-Acısıyla tatlısıyla hayat güzeldir
   Hüzzam-Aşkınla yanıp geçti gönül her hevesinden
   Hüzzam-Bir gizli günah işleterek kor gibi yaktın
   Hüzzam-Bir denizin mavisi bir baharın yeşili
   Hüzzam-Bu nazlar yalvarışlar görünmüyorsun neden
   Hüzzam-Bu şarkı sana ait sevgili dinle
   Hüzzam-Buna zulüm denir gönül dilinde
   Hüzzam-Dalgın geceler el ele geldik
   Hüzzam-Dilin tatlı yüzün güler bakışın kalbime dolar
   Hüzzam-Dost bağından çiçekler verirsem kucak kucak
   Hüzzam-Etüd
   Hüzzam-Gecelerden gelen bir ses duyarım
   Hüzzam-Gel bu sevda bahçesinden bir demet gül ver bana
   Hüzzam-Gel şöyle bir sarıl bana
   Hüzzam-Gene suskun ama gözler ne sitemler taşıyor
   Hüzzam-Gül uykudadır ötme garip bülbül
   Hüzzam-Güneşin kavurduğu rüzgarın savurduğu
   Hüzzam-Hasretinden çektiğim bir gün değil bin gün değil
   Hüzzam-Hasta ruhumda bitmiyor derdin
   Hüzzam-Hayranım gözlerine baş koydum dizlerine
   Hüzzam-İki gönül bir olup sabrı sevdaya kattı
   Hüzzam-Medhal
   Hüzzam-Nasıl unuturum seni güzelim
   Hüzzam-O yarin sunduğu aşk şarabından
   Hüzzam-Saklarım sinede her an seni canım diyerek
   Hüzzam-Seninle geçen yıllar bana çileydi derken
   Hüzzam-Ufkumda güneş bende kalan son bakışımdır
   Hüzzam-Uslubu güzeldi şakıyan bir başkaca sesti
   Hüzzam-Yine kalbimde o aşkın kanayan yaresi var
   Isfahan-Bakmadın hiç kalbimin feryadına
   Isfahan-Çoktan ey saki sinemde mihman olamadın
   Kar-ı Natık
   Karcığar-Al yazmalım hadi gel gençlerin aklını çel
   Karcığar-Ayın ondördü yüzü ipekten halesi var
   Karcığar-Çıktı çayıra kuzu güldü kırların yüzü
   Karcığar-Gülmedim içimden seni sevdim seveli
   Karcığar-Kaldı mazide bizim aşkımızın hatırası
   Karcığar-Medhal
   Karcığar-Seni ruhumla sarıp kalbime yazdım adını
   Karcığar-Sevmek altın anahtar
   Karcığar-Uymaz bu tabiat bana
   Kürdi-Gül goncası nazende kaş göz endam yerinde
   Kürdilihicazkar-Baktıkça gölgeme yadigar diye
   Kürdilihicazkar-Başka söz söylemem aşktan yana ben
   Kürdilihicazkar-Binbir geceden kalmış o körfezde duran su
   Kürdilihicazkar-Bir yaz gecesi aşkımızın bahçelerinde
   Kürdilihicazkar-Bütün özlediklerim aradıklarım sende
   Kürdilihicazkar-Çağla yayım çağla sazım
   Kürdilihicazkar-Ey sarı saçlı kız seni sevdim ta ezelden
   Kürdilihicazkar-Gecemi zehrediyor içime düşen kuşku
   Kürdilihicazkar-Geçmesin günümüz sevgilim yasla
   Kürdilihicazkar-Gel bana artık harabım sensiz
   Kürdilihicazkar-Gel seninle bu yaz biraz ada boğaz gezelim
   Kürdilihicazkar-Gözlerimden akan yaş olsan inanmıyorum
   Kürdilihicazkar-Hergün bir yeni düşteyiz
   Kürdilihicazkar-Hiç bilmediğimiz bir gecedir gözleriniz
   Kürdilihicazkar-Hicranlarımın ahı mı tutmuş
   Kürdilihicazkar-Issız sahillerde yalnız kalıp da
   Kürdilihicazkar-Kandırmıyor tat verse de ruhları
   Kürdilihicazkar-Kim demiş kış günü yaz olmaz diye
   Kürdilihicazkar-Kimdir bu kadın saçları ak benzi sararmış
   Kürdilihicazkar-Kor ateşlerde yaksan da beni
   Kürdilihicazkar-Mavi gök mavi deniz hep sevginle gezeriz
   Kürdilihicazkar-Medhal
   Kürdilihicazkar-Mendil elinde gittiğin akşam
   Kürdilihicazkar-Mestane nigah şuh duruşun cana can ekler
   Kürdilihicazkar-Ram oldu gönül gözlerinin dalgın bakışından
   Kürdilihicazkar-Saçların dök dizlerimde yat güzelim
   Kürdilihicazkar-Saz Semaisi
   Kürdilihicazkar-Senden öğrendim gönül nedir aşk nedir
   Kürdilihicazkar-Sensiz halim pek perişan efendim
   Kürdilihicazkar-Söyle bana ruhunun nedir esrarı kadın
   Kürdilihicazkar-Şu vefasız güzeller kader olup kaldılar
   Kürdilihicazkar-Sürmüyor aşk ı hazan yağrağının ömrü kadar
   Mahur-Bir nur i mücessem gibi indin yücelerden
   Mahur-Bunca yıl çok mutlu olduk seninle
   Mahur-Çiçeğe ormana bağa denize ovaya
   Mahur-Derdi baştan atalım yaşamaya bakalım
   Mahur-Ela gözlü nazlı dilber seni senden sakınırım
   Mahur-Etüd
   Mahur-Görmeyim kimseye göz süzdüğünü mahvolurum
   Mahur-Kilisimin bağları kekik kokar dağları
   Mahur-Medhal
   Mahur-Ne fidan boylu güzeller bana ilham veriyor
   Mahur-Şimdi bahara erdim gonca gonca gül derdim
   Mahur-Şöyle bir gelsen görünsen sevdiğim kim görseler
   Maye Segah-Saz Semaisi
   Maye-Sanmirem men sen özgesin men özge
   Muhayyer-Gönülden gönüle bir yol var dediler
   Muhayyer-İçimde o yangından kalmadı hiç bir eser
   Muhayyer-Suya gün varsa güzel gölgeni düşmüş sanırım
   Muhayyerkürdi-Bir gündü gönlümle başbaşa kaldım
   Muhayyerkürdi-Eskiden mevsimler böyle değildi
   Muhayyerkürdi-Gün ışığında kurulmuş masalar
   Muhayyerkürdi-Rüzgar kırdı dalımı ellerin günahı ne
   Muhayyerkürdi-Sağlık olsun bu da geçer
   Muhayyerkürdi-Sevgi deli gönülden gönüle bir akışdır
   Müstear-Bir sisli mazi canlanır kederli hayallerimde
   Mistear-Peşrev
   Neva-Ömrüm yollarında gelip geçse de
   Neveser-O güzel gözlerinin sihrine kandım
   Nihavend-Acelem var güzelim aylar yıllar çok hızlı
   Nihavend-Akşamın kederiyle karardı mavi sular
   Nihavend-Aşkı bilmek istiyorsan sevene sor da söylesin
   Nihavend-Ayrılık acısını gurbete çıkan bilir
   Nihavend-Bakma bakma dayanılmaz
   Nihavend-Baktım o güzel gözlerine kandım o şirin sözlerine
   Nihavend-Bal damlası nur damlası kızların hası
   Nihavend-Bilmem nasıl anlatsam içimdeki yangını
   Nihavend-Bir aşk meleği görmeye hasret ki bu gözler
   Nihavend-Bir bahar akşamına sakladım aşkımı ben
   Nihavend-Bir göz süzerek raks ile nazlar veriyor
   Nihavend-Bir hal oldu gönlüme sevda çekmek istiyor
   Nihavend-Bir hatıra kalsın diye ey sevgili yazdan
   Nihavend-Bir mutlu günün hatırası var
   Nihavend-Bir nihavend şarkı yaptım aşkı anlatsın diye
   Nihavend-Bir yaz akşamı bir ılık rüzgar
   Nihavend-Bir yılda tam dört mevsim var
   Nihavend-Çok özledim sakın gitme hemen
   Nihavend-Dalgalar oynaşır gönüller coşar
   Nihavend-Füsun serpen sazının dinlesem nağmesini
   Nihavend-Gelince bir araya hayat verir yuvaya
   Nihavend-Gider gibi görünüp gitmeyen
   Nihavend-Gönlümün bülbülüsün aşk bahçemin gülüsün
   Nihavend-Gönülden gönüle sesler bir sır olup aşkı besler
   Nihavend-Hasta ruhum can bulur şen yüzünü sevince
   Nihavend-Hayli zamandır bak hasretim sana
   Nihavend-İnce belin güzel yüzün
   Nihavend-Koklat tenin gonca gül
   Nihavend-Kopar sonbahar tellerinden derinden derinden
   Nihavend-Kordonboyunun çapkın güzeli
   Nihavend-Mavi mavi gözlerin tatlı tatlı sözlerin
   Nihavend-Medhal
   Nihavend-Ne bahar belli ne de kış
   Nihavend-Ne bildim kıymetin ne bildin kıymetim
   Nihavend-Ne doğan sabah güneşi
   Nihavend-Ne gam ne keder var deli gönülde
   Nihavend-Pembe beyaz çiçekler açar sen gelince
   Nihavend-Saçlarını yüzüne dökerek kıvranırsın
   Nihavend-Sana gülüm diyemem hemen solar küsersin
   Nihavend-Sapsarı bir gül gibi açıverdin bağımda
   Nihavend-Saz Semaisi
   Nihavend-Sen her zaman penceremde çiçek olur açardın
   Nihavend-Seni sevmek bütün ilhamıma menba oluyor
   Nihavend-Sevgi bilim barışın uygarlık meşalesi
   Nihavend-Ufuktaki güneşin denizi öptüğü gün
   Nihavend-Yaprak dala dal yaprağa ayrılık şarkısı söyler
   Nihavend-Yarin tatlı bakışları gönüllere akışları
   Nihavend i Kebir-Şad oldu gönül sevgilerin en güzeliyle
   Nikriz-Çocuk düşünüyor bulut olsaydım keşke
   Nikriz-Deli gönül coşar gider her güzele koşar gider
   Nikriz-Eminem erdin çağa
   Nikriz-Gün batmada solmakta sular
   Pesendide-Hele bir kış geçup eyyamı baharan gelsin
   Rahatülervah-Ağır semai
   Rahatülervah-Bir tek bakışı hançer olup işledi cana
   Rahatülervah-Nakış beste
   Rahatülervah-Peşrev
   Rahatülervah-Saz semaisi
   Rast-Akşam çöktü yine gönlüme
   Rast-Aylar yıllar geçse de
   Rast-Bahçendeki bülbülleri dinle güle aşık
   Rast-Bana nasıl vazgeç dersin gönül senden vazgeçer mi
   Rast-Ben de tattım aşk denilen şarabı
   Rast-Bir hasta güvercin gibi sessiz
   Rast-Boş yere ömür tükettim
   Rast-Etüd
   Rast-Gençlik uçtu uzaklara gelen günler dünden kara
   Rast-Gönlümü engin bakışlı gözlerindir bağlayan
   Rast-Hasretin meltem gibi karışmış saçlarıma
   Rast-Her yerde gün ışıyor gönül sevgi taşıyor
   Rast-İlahi
   Rast-İnanılmaz ama sahi
   Rast-Kilis vücüdum mevlidim ilk aşiyanımdır
   Rast-Medhal
   Rast-Samsun o gün da doğdu Türk ün eşsiz güneşi
   Rast-Sen geldiğin akşam açılır bağda çiçekler
   Rast-Senden başka kimseyi görmedi hiç gözlerim
   Rast-Senden uzak günlerim zindan oluyor
   Rast-Seni ne zaman görsem düşüncelisin
   Rast-Seni senden beni benden aldı gitti şu yıllar
   Rast-Sevdim seni aşkım da hayatım da senindir
   Rast-Solmasın o tatlı güzel yüzün
   Rast-Sundun bana aşk iksirini gözbebeğlnden
   Rast-Vaktiyle şu yollarda gönül sevgiyi tattı
   Rast-Yaksan bile gönlümü
   Rast-Yoyav marşı
   Saba-Bülbüller öterdi gezdiğin yerde
   Saba-Bulutlar ağlıyor gökler karardı
   Saba-Ey badı saba yok mu haber o yardan
   Saba-İlahi
   Saba-Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın
   Saba-Yıllarca beraber yaşasam senden usanmam
   Sazkar-Bir gariplik çöker ki vakit akşam olunca
   Sederaban-Deymez bu ömür boş yere feryada
   Sederaban-Gözü dünya mı görür aşkı didar olanın
   Segah-A efendim gurbetlik tez bitsin
   Segah-Bir zamanlar sana hasret sana sevdalı idim
   Segah-Bu tatsız akşam saatinde
   Segah-Bülbülün çilesi yanmakmış güle
   Segah-Deniz durgun deniz yorgun sahiller aşk kokuyor
   Segah-Doğdun yine sen gönlüme bir nur gibi
   Segah-Gitti artık soldu yaprağı gülü
   Segah-Gözlerimde canlandılar hisar üsküdar adalar
   Segah-Gözde her renk dilde her sonsuz şiir
   Segah-İçtim alev alev hasret şarabını
   Segah-İstinye körfezinde bu akşam garipliği
   Segah-Kapıldım aşkımın girdabına ey zalim imdat et
   Segah-Kar ı natık
   Segah-Medhal
   Segah-Rüya gibi geçiyor adalarda sonbahar
   Şehnaz-Bin güzelden seni beğendim
   Şehnaz-Çelişkili ruh
   Şehnaz-Ey beni mahrum edib bezm i visalinden mudam
   Şehnaz-Memnun bilirim gönlümü mahzun imişim ben
   Şehnaz-Peşrev
   Şehnaz-Sakiya mey sun ki bir gün lalezar elden gider
   Şehnaz-Saz semaisi
   Şehnaz-Senin mahzunun olmak bana şadan olmadan yeydir
   Şehnaz-Süzülen aynalaşan bir suya akmış gibiyim
   Şehnaz-Tutuşan sineme bir dilberi şadan geliyor
   Şehnaz Buselik-Peşrev
   Şehnaz Buselik-Saz Semaisi
   Şevkefza-Akşam koya inmekte bulutlar yedi renk
   Şevkefza-Hicranlarımla dopdoluyum kalbim ağlıyor
   Şevkefza-Katreyiz alemde lakin dilde derya olmuşuz
   Şevkefza-Medhal
   Siphr-Can u dilde hane kıldın akibet
   Siphr-Kalmadı zevki gülün hiç ne de bahçenin
   Sultaniyegah-Akşam yine sevdalı boğazda
   Sultaniyegah-Başımda kavak yelleri esiyor hayırmı ki
   Sultaniyegah-Geldi kuşlarla yeşil dallara yaz
   Sultaniyegah-Hep sen mi varsın söyle her gönül yarasında
   Sultaniyegah-Medhal
   Sultaniyegah-Sevda bakışlarında mana gözlerindedir
   Sultaniyegah-Yıllar sonra yeniden sana aşık oldum
   Suzidil-Artık ne o dünya var ne o rüyadan eser
   Suzidil-Canımsın sen ruhumsun sen benimsin
   Suzidil-Özlemle filiz verdi o sevda bu gece
   Suzidil-Sevdaya adanılan yürekler var biliriz
   Suzidil-Sevilmeden sevmeye artık gücüm yetmiyor
   Suzidilara-Hasretin meltem gibi karışmış saçlarıma
   Suzinak-Aşk büyülü bir heves yaşanır nefes nefes
   Suzinak-Bilmem bana baktıkça neden hep gülüyorsun
   Suzinak-Bulabilsem izini düşerim yollarına
   Suzinak-Gel şu küllenmiş ateşe bir nefes ver
   Suzinak-Gözlerini gördüğüm an bir su akar zaman
   Suzinak-Her dil seni sevda ile söyler avunur
   Suzinak-Her umuttan arda kalmış karlı dağlar
   Suzinak-Kapanmaz bu yaralar figan olur içimde
   Suzinak-Lutfeyle güzel gel de gönlüm şad et
   Suzinak-Medhal
   Suzinak-Sevme beni sakın artık mazideki sevginizle
   Suzinak-Seyrana geldim ben seni
   Suzinak-Söyle gönül böyle kime dargınsın
   Suzinak-ı Nev-Şehnazla gönül kabesi devlettemidir
   Tahir-Ben öyle çılgınım ben öyle deli
   Tahir-Gönül çıkar gelir yarin yoluna
   Tahir Buselik-Medhal
   Uşşak-Ahşap evler dar sokaklar
   Uşşak-Akşam yine çılgın gibi kıpkırmızı indi
   Uşşak-Bir boynu bükük gül koparılmıştı dalından
   Uşşak-Bir güzel gözlüye meyletti gönül
   Uşşak-Bir yanardağsın sen alev neyine
   Uşşak-Bütün bir gençliğim avare aşkınla harab oldu
   Uşşak-Çok aradım sordum sizi izinizi bulamadım
   Uşşak-Cümle yaran sana uşşak olduğum bilmezmisin
   Uşşak-Dili şadanı görürsün ney içinde
   Uşşak-Erenler de mi meseldir
   Uşşak-Ey gonca neden gül yüzünün rengi sararmış
   Uşşak-Gözler vardır aşık eyler
   Uşşak-İlahi
   Uşşak-İlahi-Binelim sevgi atına
   Uşşak-İlahi-Gözü doğru yolu gören varsa
   Uşşak-İlahi-Tanrım senin aşkın ulu
   Uşşak-Kapandı kapısı gönlümün
   Uşşak-Kim ne derse desin sana mecburum
   Uşşak-Kıymetin bilelim kalan zamanın
   Uşşak-Medhal
   Uşşak-Ne açan goncada renk ararım
   Uşşak-Neler anlatır neler yanan gözbebeklerin
   Uşşak-Sardın amalimi sen ah güzeller güzeli
   Uşşak-Seni bilmem amma ben kararlıyım
   Uşşak-Sevdalı gönül hoştu gönül gönüle koştu
   Uşşak-Seviyorum çılgınca benliğimle ruhumla
   Uşşak-Unuttuk dostu yoldaşı vefamız artık dildedir
   Uşşak-Yine yola düşmek gerek
   Uşşak-Yüzünün rengi solmuş sonbahar gülü olmuş
   Uşşak-O günden sevdi gönlüm hüsnünün meftunu kalmışım
   Uşşak Kürdi-Vaktiyle benim de gülşenim vardı
   Yegah-Ay büyürken sularda ürperir içlenirim
   Yegah-Deniz ufkunda güneş sırra bürünmüş gidiyor
   Yegah-Saz Semaisi
   Zavil-Aşka susayanlara ummanlar kar etmiyor
   Zavil-Çok dolaştım görmedim hiç dengini