Cinuçen Tanrıkorur

 

20 Şubat 1938’de Fatih – Mutaflar’da doğdu. Babası Zaferşan Tanrıkorur, oğluna kendi isminin Kazan Türkçesindeki tam karşılığı olan ve “galib, muzaffer” anlamına gelen “Cinuçen” ismini koydu. Müzik eğitimine, İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Mûsikîsi Bölümünde Münir Nurettin Selçuk’un öğrencisi olan amcası Mecdinevin Tanrıkorur’un, kendisine 2.5-3 yaşlarından itibaren meşk etmesiyle başladı. Daha ilkokul çağlarında, Sultan III. Selim’in Sûzidilârâ makamındaki yürük semâîsini okuyor, Mehmet Akif’in “Çanakkale Şehitleri”ne isimli mersiyesi ile birlikte Yahya Kemal, Mehmet Emin Yurdakul ve Nihal Atsız gibi şairlerin şiirlerini baştan aşağı ezbere okuyabiliyordu. Eyüp Mûsikî Cemiyeti başkanı bestekâr ve kemanî Mustafa Sunar’ın ud öğrencisi olan annesi sayesinde ud ile tanıştı. Kendi kendine ud çalmasını ve daha sonraları beste yapmasını öğrendi. Besteciliğe ise 14 yaşında Ferahnâk makamında oldukça parlak bir sazsemâîsi ile güftesi Fuzûlî’ye ait Şevkefzâ makamında bir şarkı besteleyerek başladı.

Cinuçen Tanrıkorur, sırasıyla İtalyan Lisesi ve Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (MSÜ) Yüksek Mimarlık bölümünü bitirdi. Daha sonra İmar ve İskân Bakanlığı Marmara Bölge Planlama Dairesinde şehirci mimar olarak devlet hizmetine girdi ve Ankara’ya yerleşti. 1973′te TRT Ankara Radyosu TSM Şube Mdl. Görevine getirildi ve burada 1982′deki istifasına kadar programcılıktan daire başkanlığına kadar çok çeşitli görevlerde bulundu. Konya’da Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne bağlı Müzik Eğitimi Bölümünü kurdu. 1989 yılında, irsî olan böbrek hastalığı dolayısıyla Kültür Bakanlığı tarafından ABD’ye gönderildi ve burada 117 eser besteledi. Ayrıca bu süre içerisinde Maryland ve Princeton üniversitelerinde örnekli iki konferans vermiş, iki büyük makale yazarak Turkish Music Quarterly dergisinde yayınlanmış, hocası Garino’nun tavsiyesine uyarak öğrendiği eski yazıyı geliştirmek için dostlarına eski harflerle sürekli mektup yazmış, dahası, ABD’li hattat Muhammed Zekeriya’dan hat dersi almıştır. Bu dönemden sonra hastalığı sürekli artan Tanrıkorur, toplam sekiz ameliyat geçirmiştir ve bunların üçü ise henüz mimarlık öğrencisiyken yakalandığı kanser sebebiyledir. Tanrıkorur, yaklaşık bir aydır yattığı hastanede iyice ilerleyen hastalığı dolayısıyla 28 Haziran 2000’de vefat etmiştir.

Batılı anlamda ilk ud metodu ile Türk mûsikîsi üzerine sayısız makalenin yazarı olan ve İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Latince ve az Arapça bilen Tanrıkorur’un yurt içinde ve dışında verilmiş pek çok tebliğ ve konferansı vardır. Bestelediği eserlerin sayısı 500 civarındadır ve bunların içinde kendi terkîbi olan Şedd-i sabâ, Zâvil-Aşîran ve Gülbûse makamlarındaki klasik fasıllar; Bayatî-Araban, Evcâra, Zâvil-Aşîran ve Nişâburek makamlarında Mevlevî Ayinleri; 63 makamlı Kâr-ı Nev’eda, Fuzûlî’nin 54 mısralı Müseddes’inden bir kâr, Yahyâ Kemal’in “Süleymaniye’de Bayram Sabahı”, “Itrî”, “Mehlika Sultan” ve “Sonbahar” gibi uzun şiirlerinden yeni formlarda eserler; “Günaydınım”, “Turnalar”, “Kiralık Konak Film Müziği” ve “Tarla Dönüşü / Köyde Sabah” gibi tanınmış eserleri, na’t, durak, şuğul ve ilahiler, klasik ve yeni formlarda saz müziği eserleri ile yurt içinde ve yurt dışında ödüllendirilmiş besteleri de vardır. Fransız radyosunca LP’si yapılan ilk klâsik Türk müziği sanatçısı olan Tanrıkorur, Tayland’dan ABD’ye, İsveç’ten S. Arabistan ve Fas’a kadar 22 ülkede davet üzerine solo ud ve ses resitalleri, konferans ve semirlerler vermiştir. Tanrıkorur’un basılmış “Biraz da Müzik” ile “Müzik Kimliğimiz Üzerine Düşünceler” adlı kitapları mevcuttur.

Cinuçen Tanrıkorur Albümleri

§ “Cinuçen Tanrıkorur I”, Kervan Plakçılık
§ “Turquie – Cinuçen Tanrikorur, Lute / Oud, Male Vocal”, Ocora – OCD 580045, C 5580045 (1986)
§ “Cinuçen Tanrikorur / Murat SalimTokaç / Fahrettin Shükrü Yarkin: Turquie – Fasil – Concert De Musique Classique Ottomane”, Le Chant Du Monde – CMT 2741013 (1995)
§ “Cinuçen Tanrıkorur’un Bestelerinde Yahya Kemal”, İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri, A.Ş., (1996)
§ “Cinuçen Tanrıkorur’un Bestelerinde Aziz Mahmud Hüdâyi”, İBB, (1996)
§ “Şedd-i Sabâ Faslı ve İlâhiler”, İBB, (1996)

Tolga BEKTAŞ

Cinuçen Tanrıkorur

1938 de İstanbul’da doğdu.İtalyan Lisesinden sonra Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksel Mimarlık Bölümü’nü bitirdi. Müziğe 3 yaşında aile içinde ses eğitimiyle başladı.Kendi kendine nota, makam, usul öğrendi. 14 yaşında beste yapmaya, 18 yaşında ud çalmaya başladı ve 22 yaşında İstanbul Radyosu’nun ud sanatçısı sınavını büyük jüri önünde kazandı. İmar ve İskan Bakanlığı’nda şehirci mimar olarak çalıştığı sırada 1973 de Ankara Radyosu TSM Şube Müdürlüğü görevine getirildi.Yine bu yıllarda Bağdat Konservatuarı’nıkurdu.1982 de TRT Müzik Dairesi Başkanı Vekili iken istifaen ayrılıp, Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitim Bölümü’nü kurdu.

1989 Yılında Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu’na solist sanatçı olarak atandı. Aynı yıl kronik böbrek yetmezliği rahatsızlığı geçiren Tanrıkorur, bakanlık tarafından Washington DC’ye böbrek nakil ameliyatı için gönderilmiştir. Beste ve konserler açısından bundan sonraki 10 yıl sanatçının en verimli dönemi olmuş ve yine bu dönemde 300’e yakın eser bestelemiştir.

Batılı anlamda ilk örneği olan Ud Metodu, Müzik Kimliğimiz Üzerine Düşünceler, Biraz da Müzik, Saz ü Söz Arasında, Osmanlılarda Müzik, Türk Musikisi El Kitabı adlı yedi kitap ile Aksiyon, Dergah, Töre, Kubbealtı Akademi Mecmuası gibi dergilerde çok sayıda makalenin yazarı olan 5 yabancı dil bilen Tanrıkorur’un yurt içinde ve yurt dışında verilmiş pek çok tebliğ ve konferansı vardır.Fransız Radyosunca LP’ si yapılan ilk klasik Türk Müziği sanatçısı olan Tanrıkorur, Taylan’dan ABD’ye, İsveç’den Suudi Arabistan ve Fas’a kadar 22 ülkede davet üzerine solo ud ve ses resitalleri, konferans ve seminerler vermiştir.505 bestesi mevcuttur. 28 Haziran 2000 saat 19.40 da Hakkın rahmetine kavuşmuştur.

   Atam
   Atasözleri
   Atatürk marşı
   Bayram manisi
   Besmeleyle çıktım yola
   Besmele ihlası şerif ve münacat
   Çocuk şarkısı sağlığına dikkat et
   Etüd folklorik
   Etüd ud için
   Hicaz-Bebi büyun ile gel mest
   Hicaz-Ben yıllara terkettiim
   Hicaz-Ben senin meselen olabildim mi
   Hicaz-Bir günüm asude geçmez
   Hicaz-Bir hıyabandır ki hasret
   Hicaz-Çağ geçti
   Hicaz-Çal bende olup
   Hicaz-Camlarda nakışlar
   Hicaz-Candadır sevdiğimiz
   Hicaz-Dönüyor cazibe-i aşk
   Hicaz-Düşeli derdi firakın
   Hicaz-Eş seçmeye girdi yarin bahçesine
   Hicaz-Ey dost aşarız dağları
   Hicaz-Gözlerini kaldır göğe
   Hicaz-Günler ne çabuk geçip giderdi
   Hicaz-Istırabın sonu yok sanma
   Hicaz-Mavi maviydi gökyüzü
   Hicaz-Rubai
   Hicaz-Rüya gibi bir akşamı
   Hicaz-Şimdi bahar gönlümde
   Hicaz-Sirto
   Hicaz-Tıpırtılar yağmurların
   Hicaz-Yad ı hayali
   Hicaz-Yollarda düşündüm
   Hicaz-Zaman o gül gibi
   Hicazkar-Düştük yola her nefeste
   Hicazkar-Gözlerim gaflete düşmüş
   Hicazkar-Gün olur devr-i saltanat biter
   Hicazkar-Harfin ne hükmüdür
   Hicazkar-Hikkatli sanı halile
   Hicazkar-Kopar sonbahar tellerinden
   Hicazkar-Mevhid-i mehtaba
   Hicazkar-Rütbem alçaksa da
   Hicazkar-Sevgimle güzelleşen
   Hicazkar-Sirto
   Hicazkar-Sonbahar hüznü
   Hicazkar-Yanmakta cehennemle yarıştım
   Hisar-Şair deriz ummana soluksuz dalana
   Hisar-Saz semaisi
   Hisar-Şuğul
   Hisarbuselik-Kim tapar nefsine
   Hüseyni-Bugün yavaş yavaş
   Hüseyni-Gelişiniz neredendir bilmem
   Hüseyni-Gönül çıkar gelir
   Hüseyni-Gönülden sevmeyi bilmedikçe
   Hüseyni ilahi
   Hüseyni ilahi-Nedir bülbül
   Hüseyni-Söyle bülbül
   Hüseyni-Yücelerden yücesin
   Hüzzam-Alemde ta ezelden
   Hüzzam-Ben birgün ölürsem
   Hüzzam-Bir an gelip de baktım
   Hüzzam-Bir özleyiş
   Hüzzam-Ettiğin cevr-i bile
   Hüzzam-Gönül yıkma gönül yap
   Hüzzam-Güzelleme
   Hüzzam-ilahi
   Hüzzam ilahi-Gariplik tuttu boynumdan
   Hüzzam ilahi-Şüpheyle tereddütle
   Hüzzam-İndirip yerlere
   Hüzzam-Öksüz gönül
   Hüzzam-Şaraba kaside
   Hüzzam-Sen beste misin
   Hüzzam-Hüzzam tevşih
   Hüzzam-Ümmidimiz şefaatidir
   Isfahan-Bir garip aşığım
   Isfahan-Feleğin çenberi
   Isfahan ilahi
   Kar-ı Natık
   Kar-ı Nev Eda
   Kar musikileri
   Karçe-i Nur Felek
   Karcığar-Al canımı canım
   Karcığar-Bilmem sen gidince gelen
   Karcığar-Bir gönül yangınının
   Karcığar-Ecdadın eski yurdunu
   Karcığar-Gökler benilme başladı
   Karcığar-Gönülde gerçeğe benzer
   Karcığar ilahi
   Karcığar ilahi-Çalabım
   Karcığar ilahi-Sana aşık seni özler
   Kürlilihicazkar-Bırak merhem süren dostum
   Kürlilihicazkar-Cemil ölürken
   Kürlilihicazkar-Dinleyen her zerreye
   Kürlilihicazkar-Hülyalı gözlerinde
   Kürlilihicazkar-Nakış Yürüksemai
   Kürlilihicazkar-bana çok gördü felek
   Kürlilihicazkar-Belki manzum bir yalandır
   Kürlilihicazkar-Belki sevda estiren
   Kürlilihicazkar-Bir gizli gurur duymanı umdum
   Kürlilihicazkar-Birgün şifa verirsin
   Kürlilihicazkar-Bu gece garipsi bir hali var
   Kürlilihicazkar-Düştü can mülkü şükür
   Kürlilihicazkar-Estin efil efil sen
   Kürlilihicazkar-Ey yeşil gölü dilber
   Kürlilihicazkar-Gerçekle çatışdıysa düşüm
   Kürlilihicazkar-Göksu da akşam
   Kürlilihicazkar-Günaydınım
   Kürlilihicazkar-Hayatta yalnız serabı var
   Kürlilihicazkar-Kalbi minnetzedenim
   Kürlilihicazkar-Kalbim seni bir yaz kuşu dinler gibi
   Kürlilihicazkar-Kara bahtımda
   Kürlilihicazkar Longa
   Kürlilihicazkar-Medhalce
   Kürlilihicazkar-Münacat
   Kürlilihicazkar-Ses ver
   Kürlilihicazkar-Yemen diyarındadır
   Kürlilihicazkar-Yetiş ey kanlı felek
   Kürlilihicazkar-Beni büyun ile gel
   Mahur buselik-Sen surete bakmakla
   Mahur-Duyulur bahar yelinden
   Mahur-Fatih e kaside
   Mahur-Gittin aman ki
   Mahur-İki kor parçası
   Mahur-Kar ı müseddes
   Mahur-Medhal
   Mahur-Mohaç Türküsü
   Mahur-Söyleyin neyleyecek
   Mesnevi Gazeli
   Metod-Hisarbuselik bir makam tarifi
   Metod-Nişaburek bir makam tarifi
   Metod-Rast bir makam tarifi
   Metod-Sevkefza bir makam tarifi
   Metod-Tahirbuselik bir makam tarifi
   Metod Parçası-Bir peri kızına
   Metod Parçası-Gelin alayı
   Metod Parçası-Günaydın
   Metod Parçası-Yankılar
   Muharrem ilahisi
   Muhayyer-Bir ses ki terennüm gibi
   Muhayyer-Hala duyulur
   Muhayyer Oyun havası-Efe
   Muhayyerkürdi-Çisil çisil bir mehtap
   Muhayyerkürdi-Göklerde pır pır uçmakta şimdi
   Muhayyerkürdi-Güneş batınca bu kuşlar
   Muhayyerkürdi-Her lokmasında gizlidir
   Muhayyerkürdi-Sarsın diye
   Muhayyerkürdi-Taştım yine
   Muhayyersünbüle-Bir peri kıldı yine
   Muhayyersünbüle-Saki sen oldun
   Muhayyersünbüle-Bahtın ağardı gölgesi
   Namaz Bilmecesi
   Neva Buselik-Gazel
   Neva-Yarab beni sen
   Neveser-Ağır semai
   Neveser-Beni zalim çöle gönderdi
   Neveser-Dünya çilesi
   Neveser-Gerçek bu ki
   Neveser-Gönlüm yine bir dilbere meyletti
   Neveser-I.Beste
   Neveser-Nakış II.Beste
   Neveser-Nakış yürüksemai
   Neveser peşrev
   Nihavend-Ben bahtıma küsmem
   Nihavend-Beni bu karanlıkta yapayalnız
   Nihavend-Bir damla yaştan oldu
   Nihavend-Bir kuş tanıyorum ki baharda
   Nihavend-Gecenin bir yarısında
   Nihavend-Gezindim sazı hicranımla
   Nihavend-Gönlümdeki enginlere
   Nihavend Horon
   Nihavend Medhal
   Nihavend-Ne zaman nursuz kalsam
   Nihavend-O kuş en kuytu
   Nihavend-Sararıyor narçiçeği
   Nihavend-Şimdiden çöktü garip
   Nihavend-Sol ki yaprak toprak seninle
   Nihavend-Yaşlı yürek sızlanıyor
   Nihavend-Yükselir semaya doğru
   Nikriz-Aydın da doğan erlere
   Nikriz destan-hİcret
   Nikriz-Güllerin karşısında
   Nikriz ilahi
   Nikriz karçe-Akardı gönlüm
   Nikriz nakis I.beste
   Nikriz-Sevginin çocukları
   Nikriz-Yağmurlu bir bahara sarındık
   Nikriz-Yüzün mü terledi
   Ninni-Uyusun yavrum büyüsün
   Nişaburek-Acı bensiz yola çıkmaz
   Nişaburek Ağır Semai
   Nişaburek-Ayin i şerifi
   Nişaburek-Bir eski şarap lezzeti buldum
   Nişaburek-Birden bugün hayaline
   Nişaburek-Dil derdini gamınla
   Nişaburek-Elinle ağrımı kestin
   Nişaburek-Gündüzleri aldım yıladım
   Nişaburek-Hasılım yok
   Nişaburek-İşsizim gurbette kaldım
   Nişaburek-Nakış ağır semai-Güzelsin
   Nişaburek-Nakış ağır semai-Değmez mi
   Nişaburek-Nakış II.Beste
   Nişaburek-Nakış yürük semai
   Nişaburek-Oyun havası
   Nişaburek-Oyun havası-Asyalı kız
   Nişaburek Peşrev
   Nişaburek Peşrev-Takım için
   Nişaburek-Sevdalı gözden ürker
   Nişaburek Sirto
   Öğretmenime
   Pesendide Peşrev
   Rast-Beni büyun ile
   Rast-Bir öğüt
   Rast-Bir şafak vakti ordular
   Rast-Büyük Itri ye eskiler derler
   Rast Destan
   Rast Medhal
   Rast Mersiye
   Rast Nefes
   Rast Peşrev
   Rast Sirto
   Rast-Vatan destanı
   Saba buselik şarkı
   Saba mersiye
   Saba mülemma gazel
   Saba Şuğul
   Saba-Üsküp ki Yıldırım Beyazıt
   Sazeseri-Kürdilihicazkar sirto
   Sazeseri-Muhayyerkürdi sirto
   Sazeseri-Nihavend-Bir aşk şarkısı
   Sazeseri-Mehtapta yakamozlar
   Sazeseri-Nihavent-Seni düşünürken
   Sazeseri-Nihavend-Sözsüz romans
   Sazeseri-Nihavend-Uçuşan hayaller
   Sazeseri-Nihavend-Ud için
   Sazeseri-Sultaniyegah
   Sazeseri-Suzidil
   Sazsemai-Şehnaz
   Sazsemai-Gül bahçesi
   Sazsemai-Köyde sabah
   Sazsemai-Kürdilihicazkar
   Sazsemai-Muhayyersünbüle
   Sazsemai-Neveser
   Sazsemai-Nişaburek no.I
   Sazsemai-Nişaburek no.II
   Sazsemai-Pesendide
   Sazsemai-Saba
   Sazsemai-Suzidil-Gençlik hülyaları
   Sazsemai-Şeddisaba
   Sazsemai-Şivenuma
   Sazsemai-Ud flüt çello için
   Sazsemai-Yağız küheylan
   Sazsemai-Zavil aşiran
   Sazsemai-Nişaburek
   Sazsemai-Tahirbuselik
   Segah-Belgrad mersiyesi
   Segah-Bir öykü
   Segah-Dost
   Segah-İlahi
   Segah-İlahi-Sendedir
   Segah-Niyaz Gazeli
   Segah-Şarkılara susamış geceler
   Segah-Sevdiğim kahrı hüdaya
   Segah-Zemzemle yıkanmış duru seller
   Seyr-i natık
   Sultanıyegah-Altın bir olta saldım
   Sultanıyegah-Bir peri masalı kulaklarına
   Sultanıyegah-Git bu mevsimde
   Sultanıyegah-Görürüm şafakta
   Sultanıyegah-Kimbilir kim duyar
   Sultanıyegah-Ta ezelden deme
   Suzidil-Nev gazel
   Suzidilara-Semai
   Suznak_Bülbül olmaz
   Suznak-Buseler vad eylemiş
   Suznak-Medhal
   Suznak-Nal sesleri
   Suznak-Okul şarkısı
   Şeddisaba-Ağır semai
   Şeddisaba-Murabba
   Şeddisaba-Nakış II.Beste
   Şeddisaba-Peşrev
   Şeddisaba-Sensiz geçen eyyamı
   Şeddisaba-Yürük semai
   Şedaraban-İşveperversin
   Şedaraban-Mahrem ettim
   Şedaraban-Ömrümce güldü
   Şedaraban-Zeybek
   Şehnaz-Ağır semai
   Şehnaz-Aşıki pür yare
   Şehnaz-Bir devlet içün cerha
   Şehnaz-Bir şevkine hayran
   Şehnaz-Görmemiş çeşmi
   Şehnaz-Hislerle murassa
   Şehnaz-Kevser Gazeli
   Şehnaz-Köle ol kendini vakf eyle
   Şehnaz-Medhal
   Şehnaz-Oyun havası
   Şehnaz-Yürük semai-Ehli dilim
   Şehnaz-Yürük semai-Geldi bülbül
   Şehnaz buselik-Ta ezelden
   Şevkefza-Ah eden kimdir
   Şevkefza-Aşiyanı murgi dil
   Şevkefza-Çok mu gördün
   Şevkefza-Çölde savrulmak için
   Şevkefza-İstanbul u sevdim
   Şevkefza-Nakış semai
   Şevkefza-Peşrev
   Şevkefza-Sana verdim bu gönül
   Şevkefza türkü
   Tahir-Ne aşka sabreder oldum
   Tahirbuselik-Ey gönül bir derde düş
   Tahirbuselik-Geçiyor yel gibi yollar
   Uşşak-Beni büyun ile gel mest
   Uşşak-Bir garip kul düştü yola
   Uşşak-Fani ömür biter
   Uşşak-Münacat
   Uşşak-Şükür kasidesi
   Uşşak-Yazdan beridir
   Uzzal-Bunda benim kararım yok
   Uzzal-Gönül kuşum
   Uzzal-Mey düşmeni rindana
   Uzzal-Nice enginlere daldım
   Uzzal-O günahın bizi kahretse
   Uzzal-Pür günahım ki
   Uzzal-Vakta ki beni gamlı
   Uzzal-Yakut mine zümrüt
   Zavil-Bir çiçektir ki solar
   Zavil-Gönülle körkütük olmuş
   Zavilaşiran-Ayini şerif
   Zavilaşiran-Beni pek sevme diyorsun
   Zavilaşiran Nakış II.Beste
   Zavilaşiran nakış yürük semai
   Zavilaşiran-Öyle mahmur
   Zavilaşiran-Peşrev
   Zavilaşiran-Şöyle baktım gam çekenler
   Zavilaşiran-Ey bahtım aman gönlüme
   Zavilaşiran-Gözlerin bir mavi derya
   Zavilaşiran-Sen kanlı canın